Společnost O2 je znepokojena nepodloženými a zavádějícími výroky ředitele Burzy cenných papírů Praha Petra Koblice, které uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny zveřejněném 12. června 2015.

Společnost O2 proto dnes podala podnět České národní bance. V něm žádá o prošetření, zda vyjádření ředitele pražské burzy nemělo vliv na trh s akciemi O2 a zda je v souladu s výkonem jeho funkce. O2 zároveň navrhuje prošetřit možnou manipulaci kurzem s ohledem na nepřiměřeně nízký kurz akcií O2 před rozdělením společnosti.