Společnost O2 jednoznačně odmítá jakékoli absurdní výroky pana Marka Hájka o tom, že v roce 1998 vynalezl technologii připojení k internetu. Toto nesmyslné tvrzení O2 vždy považovala pouze za pokus o získání peněz nečestným způsobem. To potvrzuje také celá série absurdních sporů, ve kterých byla společnost O2 vždy úspěšná. Spekulativní požadavky na miliardové částky byly zamítnuty soudy již v roce 2010. Ve stejném roce také Úřad průmyslového vlastnictví pravomocně rozhodl, že chybí podklady pro vydání patentu panu Hájkovi.

Společnost O2 zatím bohužel nemá usnesení Nejvyššího správního soudu k dispozici a nezná tedy důvody, které ho vedly ke zrušení rozsudku Městského soudu v Praze, zcela jistě však nemohou být věcného rázu.