Operátor O2 se chce více soustředit na online komunikaci, upravuje proto svoji organizační strukturu. Od září dojde ke sloučení oddělení online a marketingové komunikace. Nově vzniklé oddělení bude řídit současný ředitel online Jiří Caudr.

.

Od září vznikne v O2 sloučením týmů marketingové komunikace a online nové oddělení, které má zajistit silnější orientaci společnosti na digitální aktivity. Ředitelem nově vzniklého oddělení se stane současný šéf online Jiří Caudr.

"Marketingové kampaně, které jsme v posledních měsících realizovali, nás utvrzují v tom, že vliv online začíná v naší komunikaci hrát čím dál důležitější roli," vysvětluje Jiří Caudr. "Z tohoto důvodu jsme se rozhodli obě oddělení propojit a využít větších synergií, které spojení týmů přinese. Jednoznačně tím ukazujeme, že oblast digitálu je pro nás klíčová pro další rozvoj," dodává Caudr.

Ondřej Křivka, který doposud působil na pozici ředitele marketingové komunikace, ze společnosti O2 po dohodě odchází. Bude se věnovat vlastním projektům v oblasti PR a audiovizuální tvorby.