Operátor O2 startuje s novou komunikační strategií, v rámci které chce zákazníkům z řad středně velkých firem a korporací vysvětlit, jak důležitá je pro jejich přežití pružnost. Právě O2 poskytuje taková řešení, která umožňují společnostem pružně reagovat na aktuální potřeby, a pomáhá jim zvyšovat jejich elasticitu. Propojujícím prvkem nového všech vizuálů z nového komunikačního konceptu se proto stala pružina.

" V dnešní době patří elasticita mezi klíčové schopnosti každé firmy, která chce na trhu přežít," vysvětluje Vít Šubert, ředitel divize firemních zákazníků. "Našim zákazníkům chceme přinášet kvalitní, spolehlivá a cenově dostupná telekomunikační a ICT řešení, která jim umožní lépe se přizpůsobit neustále se měnícím podmínkám a mohou jim pomoct nastartovat další růst," doplnil Šubert.

.

S adaptačním procesem začalo O2 nejprve u sebe. V uplynulém roce došlo ke zploštění organizační struktury, zkrátil se čas potřebný ke spuštění nových projektů a novou mantrou celé firmy se stala jednoduchost. "Přímo v business divizi jsme zredukovali počet interních systému z dvacetičtyř na dva. To nám zajistilo zjednodušení většiny procesů, zrychlení našich reakcí a do budoucna to přinese i další úspory nákladů," dodává Šubert.

Kampaň se objeví v tištěných i online ekonomických médiích. Na profesních sociálních sítích chce pracovat s odborným obsahem i ambasadory O2 z divize firemních zákazníků. Kreativní koncept i produkci kampaně zajistila interní agentura.

Více informací najdete na www.o2.cz/ebs