Ve středu 23. září se slaví Mezinárodním dnem neslyšících, který upozorňuje na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením. Jednou ze služeb, které se snaží těmto osobám pomáhat , je Linka pro neslyšící. Její specialisté pomáhají lidem se sluchovým handicapem komunikovat zdarma s okolním světem již 18 let.

Každý měsíc konzultanti linky vyřídí zhruba čtyři tisíce požadavků. Za posledních pět let však vzrostl jejich počet čtyřnásobně. Zatímco dříve patřil mezi nejvyužívanější formu komunikace se specialisty linky fax, dnes neslyšící preferují email a hned poté chatovací kanály, jako je ICQ, Skype nebo přímo chat linky.

Volající nejčastěji od linky požadují tlumočení svého požadavku příslušné osobě. Může se jednat o vyřízení vzkazu známému, objednání u kadeřníka, u doktora nebo kontaktování úřadu práce. Neslyšící se na linku obracejí také s prosbou o informace k určitým telefonním číslům, nebo když potřebují zprostředkovat hovor se slyšící osobou. "Paní Monika se na Linku pro neslyšící obrátila s prosbou o vyřízení změny bydliště na všech patřičných úřadech. Pracovník Linky pro neslyšící postupně obvolal nejdůležitější instituce veřejné správy a během hodiny se tak podařilo změnu bydliště vyřídit.Pro slyšícího člověka je to hračka, pro samotného neslyšícího to však znamená spoustu úsilí a energie s nejistým výsledkem," vysvětluje fungování linky Jitka Heřmanová, ředitelka Nadace O2.

Služba pro sluchově handicapované se nově otevřela také pro nevidomé. "Ačkoliv je linka určena neslyšícím, v poslední době ji využívají také osoby se zrakovým postižením. Nevidomí se na linku obracejí především s prosbou o vyhledání trasy či dopravního spojení. Rozšíření možnosti využití Linky i pro další handicapované osoby je směr, kterým chceme linku pod Nadací O2 vést," doplňuje Jitka Heřmanová. Linka pro neslyšící přešla od 1. září 2015 pod aktivity Nadace O2. Linku mohou používat 24 hodin denně 7 dní v týdnu handicapovaní včetně nedoslýchavých seniorů. Podmínkou je pouze registrace na www.o2myslimena.cz a zaslání buď ofoceného průkazu ZTP, potvrzení od lékaře ORL o nedoslýchavosti nebo Rozhodnutí příslušného obecního úřadu o přiznání mimořádných výhod II. stupně e-mailem či faxem.

Služba je zcela bezplatná pro zákazníky všech sítí, uživatelé platí pouze za odeslanou SMS zprávu podle vlastního tarifu.