Operátor O2 vylepšuje fungování předplacených služeb a na tyto změny je třeba připravit i interní systémy. Proto od pátku 23. 10. od 15 hodin do sobotní půlnoci nebudou moct zákazníci předplacených služeb dobíjet kredit, přihlašovat se do online samoobsluhy Moje O2 a měnit nastavení svých služeb, a to ani na zákaznické lince. Zároveň mohou zaznamenat krátkodobou nedostupnost služby Premium SMS. Volat, SMSkovat i využívat mobilní data bude celou dobu možné stejně jako kdykoli jindy.

Zákazníci jsou o odstávce informování nejen na webu a v online samoobsluze Moje O2, ale také automatickou hláškou na zákaznické lince a e-mailem. Zákazníci s nízkým kreditem dostali zároveň SMS.

Od 24. října O2 zlepší tarif NA!DLOUHO, který nabízí volání po první minutě zdarma, také o výhodné volání do okolních států. Ke stejnému datu O2 zároveň nahradí některé ze stávajících předplacených doplňkových balíčků a nabídne místo nich výhodnější variantu. O2 zároveň začne nabízet nové datové balíčky. Více se dočtete v této tiskové zprávě.