• Ministerstvo financí vybralo ve státní zakázce nabídku, která byla o 26,5 milionu korun dražší
  • Společnosti O2 IT Services a SAP podaly proti postupu ve výběrovém řízení námitku k Ministerstvu financí
  • O prošetření chtějí podat žádost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Společnosti O2 IT Services a SAP podaly námitku proti výsledku soutěže Ministerstva financí na "Zajištění podpory provozu integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) pro období 1. 10. 2015 - 31. 12. 2017". Uvedené firmy podaly kvalitativně i cenově nejvýhodnější nabídku. Přesto komise vybrala jiného kandidáta, jehož návrh byl o 26,5 milionu korun dražší.

Nabídka společností O2 IT Services a SAP vyhověla všem kvalifikačním i formálním požadavkům. Z těchto důvodů tedy nemohla být ze soutěže vyloučena. Rovněž obsahová kvalita nabídky byla velmi vysoká. Přesto Ministerstvo financí vyhodnotilo soutěž neobjektivně. Nabídku O2 IT Services a SAP odsunulo na nižší příčky a vybralo si společnost IBM s vyšší cenou. Podle názoru vedení společností O2 IT Services a SAP bylo vyhodnocení soutěže provedeno chybně.

Společnosti O2 IT Services a SAP proti postupu ve výběrovém řízení podaly námitku k Ministerstvu financí. Pokud zadavatel své pochybení neodstraní, obrátí se s žádostí o prošetření k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. "Neexistuje důvod, proč by naše nabídka neměla uspět. S cenou jsme na tom byli nejlépe a kvalitativní kritéria jsme rovněž splnili. Budeme tedy požadovat důkladné prošetření celého případu," vysvětluje jednatel společnosti O2 IT Services Václav Provazník a doplňuje, že se zcela legitimně brání z pozice účastníka, který představil nejvýhodnější nabídku.