Novou členkou vedení telekomunikační společnosti O2 je od května 2016 Kateřina Pospíšilová. Ve funkci ředitelky je odpovědná za oblast strategie, inovace, regulaci a soutěžní právo.

Kateřina Pospíšilová

Konkrétně má Kateřina Pospíšilová na starost vedení týmu regulace a soutěžního práva, řízení smluvních vztahů s virtuálními operátory a monitorování evropského i národního regulačního a právního rámce. "Můj cíl je především sledovat a předvídat nové trendy, a to jak legislativní a regulační, tak technologické tak, aby potom mohly být co nejefektivněji a nejrychleji zohledněny ve fungování společnosti O2," říká ke své nové roli Kateřina Pospíšilová.

Generální ředitel a předseda představenstva O2 Tomáš Budník oceňuje na Kateřině Pospíšilové především její nadhled a odbornost. "Jejímu jmenování předcházela několikaletá kvalitní práce pro společnost O2 v právní oblasti. Především bych rád vyzdvihnul její kvality při přípravě a realizaci rozdělení společnosti O2 . Nezastupitelnou roli sehrála také při vyjednávání a přípravě smluvní dokumentace ve věci sdílení mobilních sítí se společností T-Mobile a také v celé řadě klíčových právních případů," říká Tomáš Budník.

Kateřina Pospíšilová nastoupila do právního oddělení společnosti O2 v roce 2011 jako specialista pro oblast soutěže a regulace. Před svým příchodem do společnosti O2 působila na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako tajemnice rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže.

Ve volném čase se věnuje Kateřina Pospíšilová sportu, především józe, bruslím a běhu. Vedle toho má ráda turistiku a poznávání přírodních a kulturních památek.