Novou ředitelkou Nadace O2 se stává Anna Kačabová. Ve své nové pozici bude zodpovědná za přípravu a realizaci strategie firemní nadace společnosti O2. " Ráda bych se zasadila o to, aby byla Nadace O2 vnímána jako neopomenutelný hráč v oblasti podpory a rozvoje mladých lidí v České republice," uvádí svou vizi Anna Kačabová. Ta na pozici ředitelky střídá Jitku Heřmanovou, která po 11 letech v nadaci odchází na mateřskou dovolenou.

Anna do O2 přichází s bohatými zkušenostmi z oblastí Public Relations, Corporate Social Responsibility a také s manažerskými zkušenostmi z neziskové oblasti. V posledních letech působila jako externí konzultant a manažer pro projekty v oblasti PR, CSR a vzdělávání. Anna vystudovala Fakultu humanitních studií na Karlově Univerzitě se zaměřením na občanský sektor. Mezi její záliby patří hudba, jízda na kole a historie.

Další personální změny v Nadaci O2 se týkají její správní rady, která má od května dva nové členy. Řádnou členkou se stala Soňa Jonášová, která s nadací dlouhodobě spolupracuje, sama realizovala projekt propojující studenty a firmy a je ambassadorkou a mentorkou programu SmartUp. Také díky podpoře Nadace O2 a nabytým zkušenostem z těchto programů Soňa založila svou vlastní neziskovou organizaci s názvem Institut Cirkulární Ekonomiky. " Mám velkou radost, že se novou členkou správní rady Nadace O2 stala právě Soňa Jonášová, která zná činnost Nadace O2 z druhé strany a může nám tak pomáhat s ještě lepším zacílením našich aktivit," dodává Anna Kačabová. Čestným členem správní rady se stal Jan Piskáček, který pracuje jako manažer externí komunikace v O2.

Anna Kačabová