Operátor O2 od července začne spolupracovat s agenturou Oliver, která ve firmě nově zastřeší zavedený interní kreativní tým. Koncept in-house agentury funguje v O2 už dva roky, doposud ho budovala společnost Nydrle.

"Jsem přesvědčený, že při množství kampaní a projektů, které děláme, je in-house agentura nejlepší fungující možnost. Tím, že zadavatelé a kreativci jsou si blízko, se podstatně zkracují interakce, což je pouze jedna z výhod," popisuje Jiří Caudr, ředitel marketingové komunikace v O2, a dodává: "Celý koncept interního kreativního týmu nám pomohla vybudovat agentura Nydrle, která svoji roli v překvapivě krátkém čase výborně zvládla. Nyní je však třeba se posunout ještě dál. Pro tento krok jsme si jako partnera vybrali firmu Oliver, která je celosvětovým expertem právě na in-house kreativu. Má navíc zkušenost s velkými zadavateli jako je například Starbucks, Google, KPMG nebo BMW," vysvětluje Jiří Caudr.

Složení stávajícího týmu se nemění. Nová agentura se bude starat o jeho efektivní fungování, rozvíjet kreativní talenty, zajišťovat potřebné vzdělávání a získávat nové lidi.