Kybernetickou agresi zažívá každý pátý učitel. Potvrdil to Národní výzkum kyberšikany českých učitelů. Zapojilo se do něj více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR. Kybernetické útoky na učitele se nejčastěji odehrávají na sociálních sítích. Mezi nejčastější „útočící“ nástroje patří mobilní telefony, email, veřejný chat a www stránky. Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.

Cílem výzkumu bylo zmapovat, jak moc je kyberšikana učitelů v České republice rozšířena. Jaké formy útoků na učitele převládají? Jak dlouho trvají – a to zejména – jaký mají na učitele dopad. Odborníky z pedagogické fakulty také zajímalo, jak učitelé krizové situace řeší a kdo jsou pachatelé útoků.

„Pětina českých učitelů se v minulosti stala terčem kybernetického útoku (21,73 % českých učitelů). Z toho 6,19 % v posledních 12 měsících a 14,68 % dříve než v posledních 12 měsících. Nejčastější formou jsou verbální útoky realizované prostřednictvím mobilního telefonu či internetu a obtěžování prostřednictvím prozvánění. Zachytili jsme také vyhrožování učiteli či jeho zastrašování, případně šíření ponižující či zesměšňující fotografie,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Kamil Kopecký z pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Kyberšikanu zažívá 181 učitelů z 5 136 oslovených

Z výsledků výzkumu je patrné, že převažují útoky krátkodobé, trvající do sedmi dní. (456 incidentů z 1 062 trvaly týden a dále nepokračovaly). Dlouhodobé útoky jsou spíše výjimečné. Kybernetické útoky na učitele se nejčastěji udály v prostředí sociálních sítí, mezi další nástroje využité k útoku patřily mobilní telefony, email, veřejný chat a www stránky.

„Ne každý kybernetický incident, který učitelé zažívají, lze považovat za kyberšikany. Ta probíhá opakovaně po delší dobu, je intenzivní a má na oběť prokazatelný dopad. Podle této definice můžeme říci, že skutečnou kyberšikanu v posledních 12 měsících zažilo 3,52 % učitelů, tedy 181 z 5 136 respondentů,“ doplnil Kopecký.

Pachatelé: nejen studenti, ale i rodiče nebo kolegové

Kdo patří mezi nejčastější pachatele kyberšikany? V téměř 40 % případů byli pachateli žáci ze školy (34,92 % byli žáci, které oběť zná a učí). Nezanedbatelné není ani procento, kdy se agresorem stávají rodiče žáka, podle výsledků jde o osm procent případů. Alarmující je, ž ve čtvrtině případů se se pachatele útoku nepodařilo vůbec odhalit – nebyl tedy potrestán (24,42 %). „Děti jsou digitálním technologiím často otevřenější než jejich rodiče, ale i učitelé. Bohužel si nedokážou uvědomit všechna rizika nebo důsledky svého chování,“ komentoval výzkum Ctirad Lolek, ředitel lidských zdrojů O2 Czech Republic.