Žaloba, kterou se společnost České Radiokomunikace domáhala vůči O2 Czech Republic náhrady škody a ušlého zisku ve výši 3.107.900.211 Kč, je definitivně zamítnuta. Rozsudek nabyl právní moci. Žaloba byla založena na argumentaci údajným stlačováním marží u služeb širokopásmového připojení k internetu prostřednictvím technologie xDSL, z čehož měla vzniknout škoda na straně společnosti České Radiokomunikace. Nic z toho však v řízení zjištěno nebylo, nebyla zjištěna ani škoda ani protiprávní jednání společnosti O2 Czech Republic. Rozsudek nabyl právní moci a řízení tak bylo skončeno.