• Provozní zisk EBITDA za prvních devět měsíců roku 2016 mírně vzrostl na 7,9 mld. Kč, čistý zisk se zvýšil o 8 % na 4 mld. Kč.
  • Počet zákazníků mobilních paušálních služeb se zvýšil o více než 90 tisíc. Jejich loajalita byla historicky nejvyšší (měřeno počtem odchozích zákazníků - churn).
  • Rostoucí poptávka po nových službách vedla k obratu ve vývoji výnosů fixního segmentu.
  • Konsolidované výnosy dosáhly výše 27,7 mld. Kč a zastavily meziroční pokles.
  • O2 představilo výhled na celý rok 2016 [1] - EBITDA 10,4 až 10,7 mld. Kč a čistý zisk
  • 5,1 až 5,4 mld. Kč. V obou případech je spodní hranice výhledu nad úrovní skutečnosti loňského roku.
  • O2 potvrdilo svoji dividendovou politiku, plánuje navrhnout výplatu 90 % až 110 % čistého zisku za rok 2016.
  • Nad rámec výplaty dividendy hodlá představenstvo O2 navrhnout akcionářům rozdělení části emisního ážia ve výši 4 korun na akcii. Nejedná se o jednorázovou výplatu, ale o udržitelný způsob postupné výplaty celého emisního ážia v aktuální výši 36 Kč na akcii [2].

I přes pokračující konkurenční tlak zejména v segmentu firemních zákazníků a státní správy, a od května též negativní dopad nové regulace roamingu, se O2 podařilo udržet výnosy na úrovni loňského roku a mírně zvýšit provozní zisk. Hlavními růstovými oblastmi nadále zůstávají digitální televize O2 TV a mobilní data.

Na základě výsledků za prvních devět měsíců roku 2016 a výhledu pro čtvrté čtvrtletí O2 očekává, že její celoroční konsolidovaný provozní zisk EBITDA dosáhne výše 10,4 až 10,7 mld. Kč a konsolidovaný čistý zisk výše 5,1 až 5,4 mld. Kč.

Před rokem představenstvo O2 představilo svoji novou dividendovou politiku, na základě které zamýšlí navrhovat výplatu 90 % až 110 % čistého zisku. Tato dividendová politika je nadále platná a představenstvo ji zohlední i ve svém návrhu dividendy za rok 2016. Nad rámec výplaty dividendy ze zisku představenstvo hodlá navrhnout akcionářům výplatu části emisního ážia ve výši 4 korun na akcii. Jedním z klíčových faktorů návrhu v budoucnu bude udržitelnost absolutní výše odměny pro akcionáře na jednu akcii.

"Jsem rád, že loajalita našich zákazníků nadále roste. Nové služby, které jsme v posledním roce nabídli, si oblíbili a využívají je stále více. S novým tarifem pro neomezené volání z pevných linek do všech sítí volají o 40 % více. Roste také obliba digitální televize O2 TV, kde jsme v srpnu pro naše zákazníky spustili nový samostatný kanál O2 TV Fotbal," komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Tomáš Budník.

"Přes negativní dopad regulace roamingu na naše mobilní výnosy v České republice i na Slovensku jsme díky zájmu zákazníků o nové služby udrželi výnosy na úrovni loňského roku a zvýšili čistý zisk o osm procent," doplňuje komentář k finančním výsledkům Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti a pokračuje "Za celý rok očekáváme provozní zisk EBITDA mezi 10,4 a 10,7 miliardy korun a čistý zisk v rozmezí od 5,1 do 5,4 miliardy korun."

"Na naší dividendové politice se nic nemění. Zvažujeme navrhnout akcionářům výplatu 90 % až 110 % čistého zisku za rok 2016 ve formě dividendy. Nad rámec toho hodláme navrhnout rozdělení části emisního ážia ve výši čtyři koruny na akcii. Nejedná se o jednorázovou výplatu, ale o náš střednědobý záměr postupně vyplatit celou výši emisního ážia,"dodává Tomáš Budník a doplňuje: "Náš návrh přichází v okamžiku rekordně nízkých úrokových sazeb a relativně nízkého zadlužení firmy v porovnání s úrovní obvyklou v našem odvětví."

Konsolidované provozní a finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2016 zahrnují výsledky všech dceřiných společností včetně O2 Slovakia.


Přehled provozních výsledků

Mobilní segment

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 30. září 2016 výše 4 921 tisíc. Počet zákazníků smluvních služeb se zvýšil o 2,5 % na 3 330 tisíc. Od začátku roku jejich počet vzrostl o 92 tisíc a jejich loajalita měřená průměrnou mírou odchodu dosáhla historicky nejvyšší úrovně. Jejich podíl na celkové bázi dosáhl úrovně 67,7 %, což představuje meziroční nárůst o 1,5 procentních bodů. Počet zákazníků předplacených služeb dosáhl výše 1 591 tisíc. Pokles jejich počtu se v průběhu prvních devíti měsíců 2016 výrazně zpomalil a od června do září jejich počet dokonce vzrostl. Zákazníkům předplacených služeb O2 v průběhu léta nabídlo novou předplacenou kartu PředplaDENka, díky které zákazníci zaplatí pouze za dny, kdy ze svého telefonu uskuteční odchozí volání, pošlou SMS nebo se připojí k internetu. V tento den pak mohou volat neomezeně a do všech sítí za pevnou cenu.

Díky rozvoji vysokorychlostní mobilní sítě a nabídce tarifů s navýšeným množstvím dat vzrostl meziročně datový provoz o více než 80 %. Počet zákazníků, kteří využívají internet v mobilu, vzrostl o 15 % na 1 738 tis.

Již 55 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, téměř třetina všech přitom podporuje technologii 4G LTE. Počet zákazníků, kteří vlastní nejen LTE telefon, ale mají zároveň vyměněnou i SIM kartu za novou, která novou technologii podporuje, překročil na konci září 730 tis. a nadále stoupá.

Segment pevných linek

Počet zákazníků služby O2 TV, která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl na konci září 220 tisíc (IPTV a OTT verze), meziročně o 11,6 % více. Mezi zákazníky je nadále velmi úspěšná doplňková služba MULTI, která domácnostem umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou. Tuto službu si pořídilo 32 tisíc domácností a O2 se tak může pochlubit více než 250 tisící aktivními set top boxy. Za rostoucím zájmem o digitální televizi stojí především její unikátní funkce (zpětné zhlédnutí, nahrávání apod.) a také vlastní televizní kanál O2 TV Sport s multidimenzí. V srpnu O2 spustilo nový kanál O2 TV Fotbal věnovaný nejpopulárnějšímu sportu v České republice. V příštím roce plánuje přidat samostatné kanály věnované tenisu a lednímu hokeji.

Zákazníci si rovněž oblíbili sledování O2 TV televize přes internet, na mobilních zařízeních nebo v restauracích. Po úspěšné spolupráci se společností Staropramen uzavřelo O2 nově partnerství s jedničkou na českém trhu, pivovarem Plzeňský Prazdroj. Tržní podíl sítě restaurací, barů a hospod, kde čepují piva těchto pivovarů, dosahuje více než 60 %. Počet diváků, kteří O2 TV aktivně sledují přes mobilní aplikaci nebo na internetu, nadále roste a v září 2016 tento způsob sledování televize využilo již téměř 350tisíc diváků.

Počet zákazníků, kteří využívají pevný internet xDSL, dosáhl na konci září 2016 výše 774 tis. Díky zrychlení internetu prostřednictvím výstavby předsunutých DSLAMů využívá vysokorychlostní internet založený na technologii VDSL už více než 60 % domácností, meziročně o 10 procentních bodů více.

Na nové tarify nabízející neomezené volání do všech mobilních i pevných sítí po celé ČR z pevné linky, které společnost představila v lednu 2016, přešli již téměř všechny domácnosti a podnikatelé. Nabídku, díky níž již zákazníci nemusí počítat provolané minuty ani neplatí žádný poplatek za pronájem linky, si zákazníci oblíbili. O tom svědčí skutečnost, že s novými tarify volají o 40 % více. Celkový počet pevných linek dosáhl na konci září
727 tis.

Slovensko

Počet mobilních zákazníků na Slovensku vzrostl meziročně o 5,2 % na 1 865 tis. Prostřednictvím společnosti O2 Business Services nabízí O2 na Slovensku od začátku roku také fixní a mobilní služby pro korporátní zákazníky.

Nové oblasti podnikání

V souladu se svojí dlouhodobou strategií soustředit se po oddělení infrastruktury na vývoj a nabídku i jiných než tradičních telekomunikačních služeb, O2 rozšiřuje své podnikání do nových oblastí, které v současnosti zažívají velký rozmach. Zároveň se tak děje v době, kdy se trendy v telekomunikačním odvětví významně mění, a kdy budou finanční výsledky operátora v následujících letech negativně ovlivněny evropskou regulací roamingu. Po pojistkách telefonů a tabletů a Chytrém cestovním pojištění v mobilu O2 připravuje pro své zákazníky nové unikátní produkty v telco-pojištení. Dalším příkladem inovativních služeb je kompletní řešení pro elektronickou evidenci tržeb, kde již nyní patří mezi nejvýznamnější hráče na českém trhu.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v prvních devíti měsících roku 2016 výše 27 720 mil. Kč, stejně jako o rok dříve. Provozní výnosyv České republice dosáhly výše 22 918 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 0,1 %. Výnosy v segmentu pevných linek vzrostly o 0,5 % na 8 600 mil. Kč, zejména díky pokračujícímu růstu výnosů z O2 TV a vyšším výnosům z ICT služeb. Výnosy mobilního segmentu zaznamenaly mírný pokles o 0,2 % na 14 319 mil. Kč. Pokles hlasových a SMS výnosů z důvodu regulace roamingu a konkurenčních tlaků v segmentu firemních zákazníků a státní správy, byl téměř kompenzován nárůstem výnosů z mobilních dat a z prodeje zařízení. Na Slovensku dosáhly celkové výnosy výše 4 934 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 0,5 % . Výnosy v eurech vzrostly o 1,7 % na 182 mil. EUR.

Provozní zisk EBITDA vzrostl v prvních devíti měsících roku 2016 meziročně o 4,5 % na 7 855 mil. Kč, když pokles ziskovosti na Slovensku způsobený investicemi do rozvoje podnikání ve fixním segmentu byl více než kompenzován 6,7% nárůstem EBITDA v České republice .Čistý zisk se zvýšil o 7,7 % na 4 012 mil. Kč.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE

Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazatele9M 20169M 2015Meziroční změna

Provozní výnosy

- mobilní výnosy v ČR

- fixní výnosy v ČR

- výnosy na Slovensku

27 720 mil. Kč

14 319 mil. Kč

8 600 mil. Kč

4 934 mil. Kč

27 706 mil. Kč

14 344 mil. Kč

8 556 mil. Kč

4 909 mil. Kč

0,0 %

- 0,2 %

+ 0,5 %

+ 0,5 %

Celkové náklady

- z toho provozní náklady

19 926 mil. Kč

5 702 mil. Kč

20 174 mil. Kč

5 871 mil. Kč

- 1,2 %
- 2,9%
EBITDA7 855 mil. Kč7 517 mil. Kč+ 4,5 %
EBITDA marže28,3 %27,1 %+ 1,2 p. b.
Čistý zisk4 012 mil. Kč3 727 mil. Kč+ 7,7 %

Provozní ukazatele - Česká republika

Počet zákazníků mobilních služeb30. 9. 201630. 9. 2015Meziroční změna
Tarifní zákazníci3 330 tis.3 248 tis.+ 2,5 %
Zákazníci s předplacenou kartou1 591 tis.1 662 tis.- 4,2 %
Celkem4 921 tis.4 910 tis.+ 0,2 %
Průměrný výnos na zákazníka (ARPU)288 Kč287 Kč+ 0,6 %
Počet zákazníků využívajících fixní služby30. 9. 201630. 9. 2015Meziroční změna
O2 TV (IPTV a OTT)220 tis.197 tis.+ 11,6 %
Aplikace O2 TV a web (počet uživatelů)cca 350 tis.cca 130 tis.
xDSL774 tis.796 tis.- 2,7 %
VDSL477 tis.412 tis.+ 15,8 %
Pevné hlasové linky727 tis.864 tis.- 15,8 %
Chytré telefony30. 9. 201630. 9. 2015Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O255,1 %45,7 %+ 9,4 p. b.
Podíl chytrých telefonů s LTE v síti O228,0 %16,0 %+12,0 p. b.

Provozní ukazatele - Slovensko

Počet zákazníků mobilních služeb30. 9. 201630. 9. 2015Meziroční změna
Tarifní zákazníci1 045 tis.936 tis.+ 11,7 %
Zákazníci s předplacenou kartou819 tis.837 tis.- 2,1 %
Celkem1 865 tis.1 773 tis.+ 5,2 %


[1] Výhled na celý rok 2016 nezahrnuje žádné mimořádné/jednorázové položky, které se mohou vyskytnout v období od 25. října 2016 do 31. prosince 2016.

[2] Vypočítáno jako aktuální výše (k 30. září 2016) emisního ážia (11,9 mld. Kč) snížená o účet vlastních akcií (658 mil. Kč), tj. dohromady 11,2 mld. Kč, ve vztahu k aktuálnímu celkovému počtu akcií (310,2 mil.).