Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje (ZZS KHK) ve spolupráci s operátorem O2 vyvinuli mobilní aplikaci, která pomáhá zajistit první pomoc dříve, než je na místo schopna dojet nejbližší záchranářská sanitka. "Dostupnost a kvalita zdravotnické záchranné služby v České republice patří mezi nejlepší v Evropě. Při srdeční zástavě však hraje roli každá minuta. Proto jsme se inspirovali v zahraničí a nechali vyvinout mobilní aplikaci KISS SHARP. Díky ní se může k pacientovi dostat první pomoc ještě před příjezdem posádky záchranné služby," popisuje MUDr. Jiří Mašek, ředitel ZZS KHK.

K aktivaci systému stačí záchranářům mobilní telefon s připojením k internetu a speciální mobilní aplikace. Ta funguje tak, že automaticky vyhledá nejbližší aktivní First respondery, tedy registrované poskytovatele první pomoci, a upozorní je na zásah v jejich okolí. Záleží vždy na jejich dobrovolném zvážení, zda výzvu mohou přijmout. Pokud ano, aplikace je automaticky začne navigovat k pacientovi. O přijetí výzvy je zároveň informován dispečink, který o blížící se pomoci podává zprávu i volajícímu na tísňovou linku.

Jednou z hlavních výhod tohoto systému je to, že po prvotním nastavení funguje automaticky a sám odesílá data do aplikace, aniž by přidělával práci operátorům tísňové linky 155. Těm naopak odpadá nutnost manuálně vyhledávat nejbližšího First respondera a ušetřený čas mohou věnovat kvalitnímu vedení telefonicky asistované neodkladné resuscitace.

Každý First Responder si v aplikaci může nastavit, jaké zdravotnické vybavení má aktuálně k dispozici a jaký způsob dopravy na místo události v danou chvíli volí. Tím zároveň sám definuje okruh, ve kterém jej systém na události upozorňuje.

ZZS KHK využívá aplikaci od září letošního roku a po několika týdnech eviduje již dva zachráněné lidské životy. "Aplikaci doposud využívali pouze naši záchranáři, kteří v danou chvíli nebyli ve službě. Nyní chceme zapojit i dobrovolníky z řad veřejnosti. Klademe však důraz na to, aby vždy byli odborně proškoleni. V současné době za sebou máme první kurz a v zapojování dobrovolníků chceme pokračovat. Počítáme s nasazením několika set zachránců v rámci kraje, a to zejména na odlehlejších místech jako je venkov nebo horské oblasti, kde dojezdový čas bývá logicky delší," doplňuje Jiří Mašek.

ZZS KHK je první záchranná služba v České republice, která tuto aplikaci využívá. "Řešení je však využitelné pro kteroukoli záchrannou službu, a také v komerčním sektoru, například pro společnosti, které koordinují pohotovostní technické pracovníky terénu," popisuje Jiří Mazný, který ve společnosti O2 zodpovídá za vývoj aplikace.