Společnost O2 vstupuje v novém roce do další fáze proměny své struktury. "Během posledních dvou let nastal zásadní obrat ve vývoji našeho hospodaření. Po letech jsme se vrátili k růstu klíčových finančních ukazatelů, který chceme udržet. Vytváříme nové úspěšné produkty, které přesahují oblast tradičních telekomunikací, a máme jasné strategické priority. Na základě těchto zkušeností tak nastává čas na další změnu, která nám umožní ještě rychleji reagovat na vývoj trhu a uvádět nové produkty," vysvětluje Tomáš Budník, generální ředitel O2.

Od ledna proto vzniká nová Komerční divize zodpovědná za vztahy se zákazníky, a to jak rezidentními, tak firemními. Nová obchodní jednotka tak bude integrovat veškeré prodejní kanály O2. Její součástí bude též jednotný marketing, marketingová komunikace a online, jednotný vývoj produktů i společné řízení procesů. Hlavním cílem této změny je především jednotná a efektivní tvorba produktů a sjednocení a zjednodušení zákaznických systémů. Komerční divizi povede dosavadní ředitel divize Rezidentní zákazníci Jindřich Fremuth, který byl nově jmenován do role Chief Commercial Officer.

Druhou nově vzniklou divizí je Operations. Jejími součástmi budou provoz a rozvoj sítí a informačních technologií, technologická podpora zákazníků a rozvoj ve strategických oblastech jako je bezpečnost, doprava, chytrá města, internet věcí, Cloud apod. Ředitelem této nově vzniklé divize je Marek Růžička, který byl k počátku roku jmenován do role Chief Operations Officer.

Jindřich Fremuth nastoupil do O2 v roce 2009 na pozici ředitele pro online. V roce 2011 převzal navíc odpovědnost za strategii rezidentních distribučních kanálů. Od března 2013 působí v O2 na pozici ředitele divize Rezidentní zákazníci. Před svým nástupem do O2 pracoval jako konzultant ve společnosti McKinsey & Company. Vystudoval VŠE v Praze.

JF

Marek Růžička nastoupil do O2 v roce 2010 na pozici ředitele pro Top Corporate. Dříve působil na manažerských pozicích ve společnostech České Radiokomunikace, Hewlett Packard a Accenture. Je absolventem VŠE v Praze.

MR