Společnost O2 vstupuje v novém roce do další fáze proměny své struktury. Od ledna proto vzniká nová Komerční divize zodpovědná za vztahy se zákazníky, a to jak rezidentními, tak firemními. Nová obchodní jednotka tak bude integrovat veškeré prodejní kanály O2. Její součástí bude též jednotný marketing, marketingová komunikace a online, jednotný vývoj produktů i společné řízení procesů. Změnou v nové Komerční divizi je i rozšíření zodpovědnosti Richarda Siebensticha, který bude kromě prodejní sítě nově řídit také marketingovou komunikaci a online. 

Richard vystudoval obor Finance na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. V letech 2003 až 2012 působil na manažerských pozicích ve společnosti Coca-Cola HBC. V roce 2012 nastoupil do společnosti O2 jako ředitel pro značkové prodejny. Od roku 2013 řídí všechny prodejní kanály, které O2 využívá.

Jiří Caudr, který doposud působil na pozici ředitele marketingové komunikace, ze společnosti O2 po dohodě odchází. Věnovat se chce svým vlastním projektům z oblasti designu.