Cena Člověka v tísni Gratias Tibi oceňuje projekty mladých lidí, kterým není okolní svět lhostejný a snaží se ho nejrůznějšími způsoby obohatit. Letošní novinkou Ceny Gratias Tibi je nová kategorie "Cena O2 - vstřícná a bezpečná komunita". O2 chce tímto krokem šířit myšlenky bezpečného chování na internetu a smysluplného využívání moderních technologií.

"Do této kategorie je možné nominovat projekty, které přispívají k tomu, aby se lidé cítili a chovali bezpečně ve veřejném prostoru nebo ve virtuálním světě internetu. Stejný cíl má i společnost O2, která dlouhodobě vzdělává nejen mladé lidi v tom, jak se v online světě chovat bezpečně," vysvětluje Marie Mališková, zodpovědná v O2 za CSR a sponzoring. Vítěze Ceny O2 bude následně vybírat veřejnost prostřednictvím online hlasování.

"Podobně jako Gratias Tibi oceňuje veřejně prospěšné projekty mladých lidí, tak i Nadace O2 dává prostřednictvím svého programu SmartUp zelenou všem jejich originálním nápadům. Za naší podpory tak vznikly projekt jako napříkladSpolečně proti násilí na seniorech, neboNe(moc) médií. Partnerství tak odráží dlouhodobou práci Nadace O2 v oblasti podpory mladých lidí. O to více nás těší, že jsme hlavními partnery v roce, kdy naše Nadace slaví 15 let," uvádí Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2.

Také vítězný projekt loňského ročníku Zachraňme tmu vznikl za přispění programu pro mladé SmartUp. Projekt si klade za cíl informovat o světelném smogu a jeho dopadu na živočichy a rostliny. "Situace u nás je už téměř neudržitelná a tak jsme se rozhodli nepřihlížet, ale dát o ni vědět," říká Pavla Hudcová, autorka projektu. "Naší hlavní cílovou skupinou byly tentokrát děti. Přemýšleli jsme nad tím, že je třeba, aby děti viděly tento problém už od dětství a nepřijímaly světelný smog jako samozřejmost, která je tu odedávna," pokračuje Pavla Hudcová, která se svým týmem stále pořádá workshopy pro děti a nově se chce zaměřit i na dospělé.

Mladí lidé o sobě v poslední době dávají stále více vědět. Objevuje se celá řada projektů a iniciativ, za kterými stojí právě oni. Cena jim chce dát najevo, že se společnost zajímá o to, co dělají a váží si jich za to. Nominovat projekty do ceny Gratias Tibi je možné do 31. 3. na webové stránce http://www.gratiastibi.cz/cs/nominujte. Veřejné hlasování o vítěze Ceny O2 za vstřícnou a bezpečnou komunitu pak probíhá v období dubna až května a slavnostní vyhlášení cen proběhne 30. 5.