Startupový akcelerátor BOLT společnosti O2 oznamuje další investici. Jako strategický investor vstupuje do společnosti IP Fabric, která se zabývá mapováním a analýzou IP sítí.

IP Fabric díky vlastnímu unikátnímu algoritmu umožňuje automaticky provádět analýzu podnikové sítě, včas odhalovat bezpečností rizika a následně zvyšovat efektivitu celé síťové infrastruktury. Firmu založil v roce 2015 tým certifikovaných odborníků s mnohaletou zkušeností s problematikou síťové infrastruktury v mezinárodních korporacích.

IP Fabric využívají především velké nadnárodní společnosti, jejichž síť je komplikovaná a nepřehledná, což zásadně oslabuje stabilitu a plynulé fungování firmy. "Počítačové sítě jsou dnes stále složitější a analýza efektivity jejich provozu je nákladná. Přitom chyby na úrovni síťové infrastruktury mohou citelně zasáhnout reputaci i tržby firem. Řešení IP Fabric reaguje právě na tato rizika," popisuje Pavel Bykov, zakladatel IP Fabric.

Startupový akcelerátor BOLT umožňuje startupům získat nejen potřebný kapitál na další rozvoj. Nabízí také přístup k IT technologiím a zákazníkům operátora a možnost zapojení do fungujícího ekosystému s možností využití prodejních kanálů O2. "Dnešní svět si bez počítačů a fungujících počítačových sítí dokáže představit málokdo, a proto bezpečný a efektivní provoz síťové infrastruktury považujeme za velmi důležité téma. O2 může pomoci IP Fabric s dalším vývojem produktu, který zároveň může velice dobře doplnit portfolio služeb O2 v oblasti správy sítí našich klientů," říká k uzavřené transakci Jakub Minařík, manažer startupového akcelerátoru BOLT.

"Přístup k interním zdrojům O2 nám umožní zrychlit vývoj produktu. Rozsáhlá síť zákazníků nám zase pomůže zrychlit vstup na trh, kde stávající služby O2 budeme moct přirozeně doplnit," dodává Pavel Bykov.