• Konsolidované výnosy dosáhly výše 18,5 mld. Kč, meziročně vzrostly o 1,4 %.
  • Za tímto růstem nadále stojí zejména vyšší výnosy z O2 TV, mobilních dat a z podnikání na Slovensku
  • Čistý zisk se v prvním pololetí 2017 zvýšil o 3 % na 2,6 mld. Kč, provozní zisk EBITDA mírně vzrostl na 5,1 mld. Kč
  • O2 nově nabízí tarif O2 Spolu, který jako první na trhu přináší rodinám, skupinám přátel a drobným podnikatelům flexibilní kombinaci až čtyř SIM karet s neomezeným voláním a SMS, mobilními daty a digitální televizi v jednom balíčku
  • Po nedávno skončené aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz má O2 ze všech operátorů nejvíce spektra vhodného pro další rozvoj bezdrátového vysokorychlostního internetu a 5G
  • Počet zákazníků mobilních smluvních služeb O2 v České republice se meziročně zvýšil o 68 tisíc, na Slovensku o téměř 90 tisíc

Operátor O2 dnes oznámil své neauditované provozní a finanční výsledky za první pololetí 2017. Konsolidovaná data obsahují výsledky všech dceřiných společností.

" Těší mne, že naše nabídka rychlého Internetu na doma, který je dostupný pro 99 % českých domácností, si mezi zákazníky našla oblibu," komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Tomáš Budník, a pokračuje: "Na Slovensku ve druhém pololetí zintenzivníme investice do výstavby vlastní mobilní sítě s cílem snížit závislost na národním roamingu a zlepšit tak do budoucna naši ziskovost. Budeme rovněž pokračovat v dalším rozšiřování 4G LTE sítě s cílem uspokojit rostoucí poptávku zákazníků po mobilních datech."

"Nejrychleji rostoucí oblastí byly v prvním pololetí finanční služby. Výnosy v této oblasti dosáhly téměř 80 milionů korun, což svědčí o úspěchu naší nabídky," doplňuje Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti, a pokračuje: "Podařilo se nám prodloužit dobu, po kterou budeme moci využívat ochrannou známku O2 o další tři roky až do ledna 2022. I nadále zůstaneme členem partnerského programu skupiny Telefónica. S tím bude spojená předplatba ve výši zhruba 900 milionů korun, kterou musíme zaplatit do konce tohoto roku."

Přehled provozních výsledků

V rámci své strategie zaměřené na nabídku balíčků pro menší skupiny zákazníků nabízí O2 od května 2017 jako jediný operátor na trhu unikátní tarif O2 Spolu, který rodinám, skupinám přátel a drobným podnikatelům přináší flexibilní kombinaci až čtyř SIM karet s neomezeným voláním a SMS, mobilními daty (3 až 10 GB na SIM kartu) a digitální televizi v jednom balíčku. Během několika týdnů se tato nabídka stala mezi zákazníky velmi oblíbenou.

Mobilní segment

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 30. červnu 2017 výše 4 903 tisíc, meziročně o 0,1 % více. Počet zákazníků smluvních služeb se zvýšil o 2,1 % na 3 366 tisíc. Jejich podíl na celkové bázi dosáhl úrovně 68,7 %, což představuje meziroční nárůst o 1,3 procentních bodů. Počet zákazníků předplacených služeb byl 1 537 tisíc.

Díky rozvoji vysokorychlostní mobilní sítě a nabídce tarifů s navýšeným množstvím dat vzrostl meziročně datový provoz o více než 80 %. Počet zákazníků, kteří využívají internet v mobilu, vzrostl o třetinu na 2 222 tisíc.

Již téměř 60 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, 39 % podporuje technologii 4G LTE. Počet zákazníků, kteří vlastní nejen LTE telefon, ale mají zároveň vyměněnou i SIM kartu za novou, která novou technologii podporuje, dosáhl na konci června 2017 téměř 990 tisíc.

Segment pevných linek

Počet zákazníků služby O2 TV, která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 30. červnu 2017 celkem 225 tisíc (IPTV a OTT verze), meziročně o 3,5 % více. Mezi zákazníky je nadále oblíbená doplňková služba MULTI, která domácnostem umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou. Tuto službu si pořídilo více než 34 tisíc domácností a O2 se tak může pochlubit již téměř 260 tisíci aktivními set top boxy. Tisíce diváků si rovněž oblíbilo sledování stanice O2 TV Sport s přístupem na 24 hodin, kdy za 69 Kč získají přístup k těm nejatraktivnějším sportovním přenosům. O2 TV Sport na den může každý využít i na kanále O2 TV Free, který je dostupný v pozemním vysílání prostřednictvím HbbTV aplikace.

Počet zákazníků, kteří využívají pevný internet xDSL, dosáhl na konci června 2017 výše 752 tisíc. Díky zrychlení internetu prostřednictvím výstavby předsunutých DSLAMů využívá vysokorychlostní internet založený na technologii VDSL už téměř 70 % domácností. Pro domácnosti, které nemají k dispozici internetové připojení s dostatečnou rychlostí přes technologii xDSL, nabízí O2 od března neomezené připojení pomocí bezdrátové technologie 4G LTE. Díky kombinaci obou technologií tak O2 pokrývá 99 % všech adres na území České republiky. O tom, že zákazníci mají o Internet na doma zájem, svědčí skutečnost, že na konci prvního pololetí jich využívalo tuto službu více než 770 tisíc.

Celkový počet pevných linek dosáhl na konci června 2017 výše 654 tisíc.

Slovensko

Počet mobilních zákazníků na Slovensku vzrostl do konce června 2017 meziročně o 3,5 % na 1 903 tisíc, z toho počet zákazníků smluvních služeb se zvýšil o 8,5 % na 1 108 tisíc. Jejich podíl na celkové bázi tak vzrostl meziročně o 2,7 procentního bodu na 58,2 %.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v prvním pololetí 2017 výše 18 487 mil. Kč, meziročně o 1,4 % více . Provozní výnosyv České republice dosáhly výše 15 135 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 0,2 %. Výnosy v segmentu pevných linek poklesly o 5,3 % na 5 350 mil. Kč, když hlavní růstovou oblastí nadále zůstávají výnosy z O2 TV, které vzrostly meziročně o 11,4 %. Výnosy mobilního segmentu vzrostly o 3,5 % na 9 785 mil. Kč. Meziroční pokles hlasových výnosů a výnosů z SMS a MMS se zpomalil a byl více než kompenzován nárůstem výnosů z mobilních dat a z prodeje zařízení. Nejrychleji rostoucí oblastí byly výnosy z finančních služeb (pojištění zařízení, cestovní pojištění nebo řešení elektronické evidence tržeb), které v prvním pololetí 2017 dosáhly výše 76 mil. Kč.

Na Slovensku dosáhly celkové výnosy výše 3 466 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 8,0 % . Výnosy v eurech vzrostly o 9,1 % na 129 mil. EUR. Podobně jako v České republice stály za nárůstem výnosů vyšší výnosy z mobilních datových služeb a prodeje zařízení.

Provozní zisk EBITDA vzrostl v prvním pololetí meziročně o 0,8 % na 5 093 mil. Kč. V České republice dosáhl výše 3 962 mil. Kč (+0,5 %), zatímco na Slovensku rostl o 1,7%
na 1 131 mil. Kč. Čistý zisk se zvýšil o 3,2 % na 2 632 mil. Kč.

Prodloužení užívání značky O2 do ledna 2022

O2 Czech Republic prodloužila dobu, po kterou bude mít právo využívat ochrannou známku O2 za již dohodnutý poplatek o další tři roky nad rámec současného období do 27. ledna 2019, tj. nově až do 27. ledna 2022. Kromě toho do stejného data prodloužila smlouvu o partnerství se společností Telefónica. Zároveň bude mít O2 možnost dále jednostranně prodloužit právo využívat ochrannou známku O2 o dalších pět let, tj. až do 27. ledna 2027, s tím, že zároveň dojde ke snížení celkové výše ceny za ochrannou známku O2. Podmínkou prodloužení práva využívat ochrannou známku O2 a smlouvy o partnerství do 27. ledna 2022 je předplatba ve výši zhruba 900 mil. Kč, kterou musí O2 provést do konce roku 2017.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE

Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazatele1H 20171H 2016Meziroční změna

Provozní výnosy

- mobilní výnosy v ČR

- fixní výnosy v ČR

- výnosy na Slovensku

18 487 mil. Kč

9 785 mil. Kč

5 350 mil. Kč

3 466 mil. Kč

18 223 mil. Kč

9 453 mil. Kč

5 651 mil. Kč

3 208 mil. Kč

+1,4 %

+3,5 %

-5,3 %

+8,0 %

Celkové náklady

- z toho provozní náklady

13 420 mil. Kč

3 984 mil. Kč

13 208 mil. Kč

3 820 mil. Kč

+1,6 %
+4,3 %
EBITDA5 093 mil. Kč5 053 mil. Kč+0,8 %
EBITDA marže27,5 %27,7 %- 0,2 p. b.
Čistý zisk2 632 mil. Kč2 552 mil. Kč+3,6 %

Provozní ukazatele - Česká republika

Počet zákazníků mobilních služeb30. 6. 201730. 6. 2016Meziroční změna
RelativníAbsolutní
Tarifní zákazníci3 366 tis.3 298 tis.+ 2,1 %+ 68 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou1 537 tis.1 600 tis.- 3,9 %- 63 tis.
Celkem4 903 tis.4 898 tis.+ 0,1 %+ 5 tis.
Průměrný výnos na zákazníka (ARPU)290 Kč286 Kč+ 1,5 %
Počet zákazníků využívajících fixní služby30. 6. 201730. 6. 2016Meziroční změna
RelativníAbsolutní
O2 TV (IPTV a OTT)225 tis.217 tis.+ 3,5 %+ 8 tis.
xDSL752 tis.782 tis.- 3,8 %-30 tis.
VDSL521 tis.468 tis.+ 11,3 %+ 83 tis.
Pevné hlasové linky654 tis.760 tis.- 14,0 %- 106 tis.
Chytré telefony30. 6. 201730. 6. 2016Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O259,4 %51,8 %+ 7,6 p. b.
Podíl chytrých telefonů s LTE v síti O238,5 %24,9 %+13,6 p. b.

Provozní ukazatele - Slovensko

Počet zákazníků mobilních služeb30. 6. 201730. 6. 2016Meziroční změna
RelativníAbsolutní
Tarifní zákazníci1 108 tis.1 021 tis.+ 8,5 %+ 87 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou795 tis.817 tis.- 2,7 %- 22 tis.
Celkem1 903 tis.1 838 tis.+ 3,5 %+ 65 tis.