Intenzivní hudební zážitek je možné prožít i bez sluchu. 5. listopadu 2017, od 17:00 proběhne v Brně v Divadle na Orlí neobvyklý, benefiční Smyslů-plný koncert, který můžete zhlédnout, vyslechnout či si osahat bez ohledu na to, jaké smysly používáte.Bude totiž určen slyšícím i neslyšícím divákům. Své největší hity v unplugged verzi představí Michal Hrůza a do znakového jazyka je umělecky přetlumočí umělecká skupina Hands Dance. Výtěžek ze vstupného bude věnován Centru pro dětský sluch Tamtam.

Koncert Michala Hrůzy s Kapelou Hrůzy pořádají Linka pro neslyšící a nevidomé a Ateliér výchovné dramatiky pro Neslyšící DIFA JAMU. Smyslů-plný koncert bude jedinečný hlavně v tom, že jej bude živě umělecky tlumočit do znakového jazyka skupina Hands Dance, která je složená právě z absolventů DIFA JAMU. " Hands Dance experimentuje s možnostmi převedení hudebních skladeb do vizuální podoby za využití různých prostředků, především tedy znakového jazyka, ale také pohybu, tance či pantomimy," říká pedagožka z DIFA JAMU a členka skupiny Hands Dance Radka Kulichová. "Vždycky se snažíme předat to, co cítíme. Tím, že to tentokrát budeme předávat díky pomoci znakového jazyka, dovolím si náš koncert považovat za mimořádný," doplňuje Michal Hrůza.

Smyslů-plný koncert vzniká za podpory Nadace O2, mezi jejíž hlavní aktivity patří podpora důležitých krizových a asistenčních linek na pomoc různě znevýhodněným skupinám v ČR. Takovou linkou je i Linka pro neslyšící a nevidomé, která již 20. rokem pomáhá lidem se sluchovým či zrakovým postižením, aby mohli snáze komunikovat s okolním světem. "Přáli bychom si, aby Smyslů-plný koncert byl především hudebním zážitkem pro všechny, bez ohledu na to, jaké smysly pro spojení s hudbou používají," říká Anna Kačabová ředitelka Nadace O2.

Neslyšící mají rádi "hudbu pro oči"

Jedním z cílů Hands Dance je přiblížit neslyšícím svět hudby a zároveň přiblížit slyšícím svět Neslyšících. Neslyšící mohou vnímat hudbu právě díky vizualizaci a tlumočení do znakového jazyka. "Díky vizuálnímu vjemu získá neslyšící představu o rytmu skladby, o tom, co je za textem písně. Bez tlumočení by na podobný prožitek nebyl dostupný," říká Radka Kulichová. Pokud se tedy neslyšící diváci setkají s hudbou, preferují její vizuální ztvárnění.

"Mají rádi hudebníky, kteří jsou komunikativní a jsou schopni upozornit neslyšícího na vlastní rytmus, na tlukot srdce či na rytmus v přírodě," dodává Veronika Broulíková, vedoucí Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící.

Svět slyšících i neslyšících propojuje Hands Dance i přímo v rámci skupiny. Plnohodnotnými členy skupiny jsou také neslyšící tlumočníci. Díky spolupráci slyšících a neslyšících tlumočníků vznikají písně ve znakovém jazyce, které ctí tempo a rytmus písně a zároveň jsou i na vysoké úrovni z jazykového hlediska.

Smyslů-plný koncert se uskuteční 5. listopadu 2017 od 17:00 v brněnském Divadle na Orlí. Vystoupí na něm Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy, jejichž hity ztvární umělecky do znakového jazyka skupina Hands Dance. Vstupenky je možné koupit v předprodeji Divadla.

Na místě bude přenosový vůz O2 TV, který nabídne přímý přenos na facebookové stránce Linky pro neslyšící a nevidomé všem, kteří se nebudou moci Smyslů-plného koncertu zúčastnit osobně.

Pro Ateliér výchovné dramatiky pro Neslyšící na DIFA JAMU je Smysl-ůplný koncert oslavou 25. výročí existence. V době vzniku byl jedinečný - dával neslyšícím studentům možnosti získat vysokoškolské vzdělání. Dnes jsou možnosti vysokoškolského vzdělání pro neslyšící větší, nicméně Ateliér výchovné dramatiky pro Neslyšící DIFA JAMU stále nabízí neslyšícím studentům možnost získat vysokoškolské vzdělání v umělecké oblasti. Absolventi tohoto oboru se uplatňují ve školství na školách pro žáky se sluchovým postižením či v divadelní sféře. Absolventi Ateliéru založili Divadlo Neslyším, Tiché iskry na Slovensku a působí také v divadlech v zahraničí.

Smyslů-plný koncert