• O2 kvůli evropské regulaci vzrostly roamingové náklady bez možnosti naúčtovat je do souvisejících výnosů
  • Vedle pokračujícího zájmu zákazníků o digitální televizi O2 TV a mobilní data se ve finančních výsledcích již pozitivně projevuje úspěch v oblasti finančních služeb
  • Konsolidované výnosy tak v prvních devíti měsících 2017 vzrostly meziročně o 0,6 % na 27,9 mld. Kč a čistý zisk se zvýšil o 2,5 % na 4,1 mld. Kč
  • Nabídka tarifů O2 Spolu určených pro rodiny a malé skupiny zůstává strategickou prioritou pro O2, kterou bude nadále rozvíjet
  • O2 jako první operátor v Česku vyvinul zařízení Smart Box, které kombinuje nejrychlejší modem, nejvýkonnější Wi-Fi router a centrum připojení chytré domácnosti

"Letos jsme jako první operátor v Česku představili zařízení, kteréjsme sami kompletně vyvinuli. O2 Smart Box do domácností přináší nejvýkonnější Wi-Fi router a Internet HD umožňující sledovat videa v HD kvalitě.Zároveň umožňuje připojit zařízení pro chytrou domácnost, jako jsou bezpečnostní senzory, požární hlásiče nebo chytré zásuvky.Od začátku prodeje tvoří O2 Smart Box více než polovinu všech prodaných modemů pro fixní internet.Většina nových zákazníků tak dnes již se samotným připojením kupuje naše srdce chytré domácnosti," komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Tomáš Budník, a pokračuje: "Zákazníci O2 přenesli v síti meziročně o 94 % mobilních dat více. Významnou měrou se na tom podílely také tarify O2 Spolu s velkou porcí dat a také novinka určená především mladé generaci - tarif s 10 GB mobilních dat."

Podle očekávání využívali zákazníci O2 v letních měsících mobilní služby v zahraničí výrazně více než v předchozích letech. "Od června do září zákazníci O2, kteří vycestovali v rámci Evropy, provolali dvakrát více minut a spotřebovali sedmkrát více dat než loni.Kvůli tomuto nárůstu musíme strpět vyšší související náklady v celkové výši stovek milionů korun, které musíme platit zahraničním operátorům, a které zároveň nemáme možnost plně naúčtovat do našich výnosů," vysvětluje Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti. Takový vývoj je v souladu se závěry analýzy ČTÚ [1], která uvádí, že nová regulace roamingu může mít negativní dopad do hospodaření operátorů, nebo může v budoucnu vést ke zvýšení vnitrostátních cen.

Vyšší náklady spojené s roamingem se ovšem zatím dařilo kompenzovat: "Kromě tradičních růstových oblastí, mezi které patří mobilní data a placená televize, se nám úspěšně daří prodávat finanční služby. Výnosy z nich letos dosáhly již téměř 130 milionů korun a pomáhají nám částečně kompenzovat negativní vliv evropské regulace, " dodává Tomáš Kouřil.

Přehled provozních výsledků

Mobilní segment

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 30. září 2017 výše 4 917 tisíc, stejně jako před rokem. Počet zákazníků smluvních služeb se zvýšil o 1,6 % na 3 383 tisíc. Za rok se tak jejich počet zvýšil o 53 tisíc a jejich podíl na celkové bázi dosáhl 68,8 %, což představuje meziroční nárůst o 1,1 procentních bodů. Počet zákazníků předplacených služeb byl
1 534 tisíc.

Tarif O2 Spolu, který O2 v rámci své strategie zaměřené na nabídku balíčků pro menší skupiny zákazníků nabízí od května 2017 jako jediný operátor na trhu, si oblíbili jak stávající, tak noví zákazníci. Služba, která rodinám, skupinám přátel a drobným podnikatelům přináší flexibilní kombinaci až čtyř SIM karet s neomezeným voláním a SMS, mobilními daty (3 až 10 GB na SIM kartu) a digitální televizi v jednom balíčku, pomohla zvýšit počet mobilních zákazníků smluvních služeb i zákazníků digitální televize O2 TV. Velká porce dat obsažená v tomto tarifu přispěla k 94% meziročnímu nárůstu jejich spotřeby. Počet zákazníků, kteří využívají internet v mobilu, vzrostl o 29,2 % na 2 246 tisíc.

Již 61 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, 42 % podporuje technologii 4G LTE. Z těch, kteří vlastní chytrý LTE telefon, má více než 80 % také vyměněnou SIM kartu za novou, která tuto technologii podporuje.

Segment pevných linek

Počet zákazníků služby O2TV, která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 30. září 2017 celkem 230 tisíc (IPTV a OTT verze), meziročně o 4,5 % více. Mezi zákazníky je stále oblíbená doplňková služba MULTI, která domácnostem umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou. Tuto službu si pořídilo téměř 35 tisíc domácností a O2 se tak může pochlubit již téměř 265 tisíci aktivními set top boxy. Stále více oblíbené je mezi diváky rovněž sledování stanice O2 TV Sport s přístupem na 24 hodin, kdy za 69 Kč získají přístup k těm nejatraktivnějším sportovním přenosům. O2 TV Sport na den může každý využít i na kanále O2 TV Free, který je dostupný v pozemním vysílání prostřednictvím HbbTV aplikace. Při nedávném fotbalovém derby Slavia - Sparta padl dosavadní rekord ve sledovanosti jednotlivého pořadu, když tento zápas sledovalo celkem 239 tisíc diváků.

Počet zákazníků, kteří využívají pevný internet xDSL, dosáhl na konci září 2017 výše 742 tisíc. Díky zrychlení internetu prostřednictvím výstavby předsunutých DSLAMů využívá vysokorychlostní internet založený na technologii VDSL už více než 70 % domácností. Pro domácnosti, které nemají k dispozici internetové připojení s dostatečnou rychlostí přes technologii xDSL, nabízí O2 od března neomezené připojení pomocí bezdrátové technologie 4G LTE. Díky kombinaci obou technologií tak O2 pokrývá 99 % všech adres na území České republiky. O tom, že zákazníci mají o Internet na doma zájem, svědčí skutečnost, že na konci září jich více než 770 tisíc využívalo domácí připojení k internetu bez rozlišení použité technologie.

Celkový počet pevných linek dosáhl na konci září 2017 výše 635 tisíc.

Slovensko

Počet mobilních zákazníků na Slovensku vzrostl do konce září 2017 meziročně o 2,8 % na 1 916 tisíc, z toho počet zákazníků smluvních služeb se zvýšil o 6,9 % na 1 118 tisíc. Jejich podíl na celkové bázi tak vzrostl meziročně o 2,3 procentního bodu na 58,4 %. Podobně jako v České republice i na Slovensku roste počet zákazníků s 4G LTE chytrými telefony. Díky tomu vzrostla spotřeba mobilních dat v prvních devíti měsících 2017 meziročně
o 64 %.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v prvních devíti měsících 2017 výše 27 893 mil. Kč, meziročně o 0,6 % více . Provozní výnosyv České republice dosáhly výše 22 822 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 0,4 %. Výnosy v segmentu pevných linek poklesly o 6,9 % na 8 006 mil. Kč, když růstovou oblastí nadále zůstávají výnosy z O2 TV, které vzrostly meziročně o 10,2 %. Výnosy mobilního segmentu vzrostly o 3,5 % na 14 816 mil. Kč, když od třetího čtvrtletí 2017 se ve výsledcích negativně projevila evropská regulace roamingu. Bez vlivu roamingu by mobilní výnosy v prvních devíti měsících 2017 vzrostly meziročně o 3,9 %. Z ostatních služeb se zpomalil meziroční pokles hlasových výnosů a výnosů z SMS a MMS, který byl více než kompenzován nárůstem výnosů z mobilních dat a z prodeje zařízení. Jednou z nejrychleji rostoucích oblastí byly výnosy z finančních služeb (pojištění zařízení, cestovní pojištění nebo řešení elektronické evidence tržeb), které od ledna do září 2017 dosáhly výše 126 mil. Kč.

Na Slovensku dosáhly celkové provozní výnosy výše 5 230 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,0 %. Meziroční srovnání bylo negativně ovlivněno posilujícím kurzem koruny vůči euru. Výnosy v eurech tak vzrostly o 7,9 % na 197 mil. EUR. Podobně jako v České republice stály za nárůstem výnosů vyšší výnosy z mobilních datových služeb a prodeje zařízení.

Provozní zisk EBITDA poklesl v prvních devíti měsících meziročně o 0,6 % na 7 804 mil. Kč, když nárůst roamingových nákladů vyvolaný evropskou regulací a vyšší náklady na prodej zařízení nebyly plně kompenzovány úsporami ostatních nákladů. V České republice dosáhl provozní zisk EBITDA výše 6 048 mil. Kč, což představuje pokles o 1,9 %, zatímco na Slovensku rostl o 3,7% na 1 756 mil. Kč (+5,6 % na 66,1 mil. EUR). Konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o 2,5 %a dosáhl 4 114 mil. Kč.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE

Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazatele9M 20179M 2016Meziroční změna

Provozní výnosy

- mobilní výnosy v ČR

- fixní výnosy v ČR

- výnosy na Slovensku

27 893 mil. Kč

14 816 mil. Kč

8 006 mil. Kč

5 230 mil. Kč

27 720 mil. Kč

14 319 mil. Kč

8 600 mil. Kč

4 934 mil. Kč

+0,6 %

+3,5 %

-6,9 %

+6,0 %

Celkové náklady

- z toho provozní náklady

20 141 mil. Kč

5 884 mil. Kč

19 926 mil. Kč

5 702 mil. Kč

+1,1 %
+3,2 %
EBITDA7 804 mil. Kč7 855 mil. Kč-0,6 %
EBITDA marže28,0 %28,3 %- 0,3 p. b.
Čistý zisk4 114 mil. Kč4 012 mil. Kč+2,5 %

Provozní ukazatele - Česká republika

Počet zákazníků mobilních služeb30. 9. 201730. 9. 2016Meziroční změna
RelativníAbsolutní
Tarifní zákazníci3 383 tis.3 330 tis.+1,6 %+ 53 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou1 534 tis.1 591 tis.-3,6 %- 57 tis.
Celkem4 917 tis.4 921 tis.-0,1 %- 4 tis.
Průměrný výnos na zákazníka (ARPU)292 Kč288 Kč+ 1,3 %
Počet zákazníků využívajících fixní služby30. 9. 201730. 9. 2016Meziroční změna
RelativníAbsolutní
O2 TV (IPTV a OTT)230 tis.220 tis.+4,5 %+10 tis.
xDSL742 tis.774 tis.-4,2 %-32 tis.
VDSL528 tis.477 tis.+10,6 %+51 tis.
Pevné hlasové linky635 tis.727 tis.-12,6 %-92 tis.
Chytré telefony30. 9. 201730. 9. 2016Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O260,9 %53,4 %+7,5 p. b.
Podíl chytrých telefonů s LTE v síti O241,7 %27,9 %+13,8 p. b.

Provozní ukazatele - Slovensko

Počet zákazníků mobilních služeb30. 9. 201730. 9. 2016Meziroční změna
RelativníAbsolutní
Tarifní zákazníci1 118 tis.1 045 tis.+6,9 %+73 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou798 tis.820 tis.-2,6 %-22 tis.
Celkem1 916 tis.1 865 tis.+2,8 %+51 tis.