• Roste počet nových zákazníků Internetu na doma od O2, který je díky využití všech technologií dostupný pro 99 % českých domácností
  • O2 se díky úspěšné nabídce tarifů pro rodiny,skupiny přátel a drobné podnikatele daří prodávat další služby. Zákazníci si v jednom balíčku mohou flexibilně kombinovataž čtyřiSIM karty s neomezeným voláním a SMS, mobilními daty, digitální televizi a nově i Internet HD
  • Vedle pokračujícího zájmu zákazníků o digitální televizi O2 TV a mobilní data se ve finančních výsledcích pozitivně projevil úspěch v oblasti finančních služeb
  • Konsolidované výnosy vzrostly v roce 2017 meziročně o 0,5 % na 37,7 mld. Kč, provozní zisk EBITDA o 0,6 % na 10,5 mld. Kč; čistý zisk se zvýšil o 6,2 % na 5,6 mld. Kč

Operátor O2 dnes oznámil své provozní a finanční výsledky za uplynulý rok 2017.

"Za růstem klíčových ukazatelů v roce 2017 stojí především novinky, které jsme představili. Od února může náš neomezený Internet na doma využívat 99 % všech domácností v České republice. Naše nové zařízení O2 Smart Box jim zajišťuje rychlé připojení k internetu a kvalitní pokrytí domácí Wi-Fi sítí. Zároveň se stal nejdostupnějším centrem chytré domácnosti na trhu. To je jedna z oblastí, kterou chceme rozvíjet i v letošním roce," komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Jindřich Fremuth, a pokračuje: "Díky nárůstu prodeje chytrých telefonů s podporou technologie LTE a zájmu o naše nové tarify O2 Spolu s velkou porcí dat přenesli zákazníci O2 v roce 2017 v síti meziročně o 106 % mobilních dat více."

"Rok 2017 byl rokem zvýšených investic. Zajistili jsme si prodloužení užívání značky O2 a získali nové frekvenční licence. Na Slovensku jsme se díky nárůstu investic do vlastní sítě stali jedničkou v pokrytí nejrychlejší datové sítě 4G LTE," vysvětluje Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti a dodává: "V roce 2017 se nám podařilo udržet meziročně stejnou provozní ziskovost i výnosy a zvýšit čistý zisk o 6,2 %. Tento růst byl tažen zejména úspěšnou nabídkou našich nových služeb, čistý zisk zahrnoval rovněž prodej našeho podílu ve společnosti Taxify."

Přehled provozních výsledků

Mobilní segment

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 31. prosinci 2017 výše 4 938 tisíc, stejně jako na konci roku 2016. Počet zákazníků smluvních služeb se meziročně zvýšil o 2,2 % na 3 429 tisíc. Za rok 2017 se tak jejich počet zvýšil o 73 tisíc a jejich podíl na celkové bázi dosáhl 69,4 %, což představuje meziroční nárůst o 1,5 procentních bodů. Počet zákazníků předplacených služeb byl 1 510 tisíc.

Tarif O2 Spolu, který O2 v rámci své strategie zaměřené na nabídku balíčků pro menší skupiny zákazníků nabízí od května 2017 jako jediný operátor na trhu, si oblíbili jak stávající, tak noví zákazníci. Služba, která rodinám, skupinám přátel a drobným podnikatelům přináší flexibilní kombinaci až čtyř SIM karet s neomezeným voláním a SMS, mobilními daty (3 až 10 GB na SIM kartu) a digitální televizi, nebo nově Internet HD, v jednom balíčku, pomohla zvýšit počet mobilních zákazníků smluvních služeb i zákazníků digitální televize O2 TV. Velká porce dat obsažená v tomto tarifu spolu s přechodem zákazníků na další tarify s vyšším datovým objemem a nárůst počtu zákazníků s chytrým telefonem podporující technologii 4G LTE přispěla k 106% meziročnímu nárůstu jejich spotřeby. Počet zákazníků, kteří využívají internet v mobilu, vzrostl o 25,3 % na 2 228 tisíc.

Již 63 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, 46 % podporuje technologii 4G LTE. Z těch, kteří vlastní chytrý LTE telefon, má téměř 90 % také vyměněnou SIM kartu za novou, která tuto technologii podporuje.

Segment pevných linek

Počet zákazníků služby O2 TV, která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 31. prosinci 2017 celkem 237 tisíc (IPTV a OTT verze), meziročně o 7,5 % více. V průběhu roku se tak jejich počet zvýšil o 16 tisíc. Mezi zákazníky je stále oblíbená doplňková služba MULTI, která domácnostem umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou. Tuto službu na konci prosince 2017 využívalo téměř 36 tisíc domácností a O2 tak eviduje již téměř 275 tisíc aktivních set top boxů. Od listopadu O2 přesunula na internetové stránky O2TV.cz službu Moje menu, která vychází z vizuálního stylu úvodní obrazovky O2 TV Moje menu majitelů set-top-boxů O2 TV. Nadále oblíbené je mezi diváky rovněž sledování stanice O2 TV Sport s přístupem na 24 hodin, kdy za 69 Kč získají přístup k těm nejatraktivnějším sportovním přenosům. O2 TV Sport na den může každý využít i na kanále O2 TV Free, který je dostupný v pozemním vysílání prostřednictvím HbbTV aplikace.

Počet zákazníků, kteří využívají pevný internet xDSL, dosáhl na konci prosince 2017 výše 729 tisíc. Díky zrychlení internetu prostřednictvím výstavby předsunutých DSLAMů využívá vysokorychlostní internet založený na technologii VDSL již téměř 75 % domácností. V říjnu O2 zvýšilo bez navýšení ceny rychlost u tarifu Internet Premium HD z 80 Mbit/s až na 100 Mbit/s. Pro domácnosti, které nemají k dispozici internetové připojení s dostatečnou rychlostí přes technologii xDSL, nabízí O2 od března neomezené připojení pomocí bezdrátové technologie 4G LTE. Díky kombinaci obou technologií tak O2 pokrývá 99 % všech adres na území České republiky. O tom, že zákazníci mají o tuto službu zájem, svědčí skutečnost, že na konci roku 2017 jich více než 770 tisíc využívalo neomezené připojení k internetu bez rozlišení použité technologie.

Celkový počet pevných linek dosáhl na konci prosince 2017 výše 613 tisíc.

Slovensko

Počet mobilních zákazníků na Slovensku vzrostl do konce prosince 2017 meziročně o 2,3 % na 1 937 tisíc, z toho počet zákazníků smluvních služeb se zvýšil o 5,9 % na 1 141 tisíc. Jejich podíl na celkové bázi tak vzrostl meziročně o 2 procentní body na 58,9 %. Podobně jako v České republice i na Slovensku roste počet zákazníků s 4G LTE chytrými telefony. Díky tomu vzrostla spotřeba mobilních dat v roce 2017 meziročně o 55 %.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v roce 2017 výše 37 709 mil. Kč, meziročně o 0,5 % více . V České republice poklesly o 0,4 % na 30 778 mil. Kč. Výnosy v segmentu pevných linek se snížily o 6,7 % na 10 785 mil. Kč, když růstovou oblastí nadále zůstávají výnosy z O2 TV, které vzrostly meziročně o 10,2 %. Výnosy mobilního segmentu vzrostly o 3,4 % na 19 993 mil. Kč, i přes negativní dopad evropské regulace roamingu, která se ve výsledcích negativně projevila od třetího čtvrtletí. Ta přispěla i k pokračujícímu poklesu hlasových výnosů a výnosů z SMS a MMS, který však byl více než kompenzován nárůstem výnosů z mobilních dat a z prodeje zařízení. Jednou z nejrychleji rostoucích oblastí v roce 2017 byly výnosy z finančních služeb (pojištění zařízení, cestovní pojištění nebo řešení elektronické evidence tržeb), které dosáhly výše 185 mil. Kč.

Na Slovensku dosáhly celkové provozní výnosy výše 7 128 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 5,0 %. Meziroční srovnání bylo negativně ovlivněno posilujícím kurzem koruny vůči euru. Výnosy v eurech tak vzrostly o 7,8 % na 271 mil. EUR. Podobně jako v České republice stály za nárůstem výnosů vyšší výnosy z mobilních datových služeb a prodeje zařízení.

Provozní zisk EBITDA vzrostl v roce 2017 meziročně o 0,6 % na 10 513 mil. Kč, když nárůst roamingových nákladů vyvolaný evropskou regulací a vyšší náklady na prodej zařízení byly více než kompenzovány úsporami ostatních nákladů. V České republice dosáhl provozní zisk EBITDA výše 8 097mil. Kč, což představuje 0,9% meziroční pokles, zatímco na Slovensku rostl o 6,1% na 2 417 mil. Kč (+8,9 % na 92 mil. EUR). Konsolidovaný čistý zisk se v roce 2017 zvýšil o 6,2 % a dosáhl 5 587 mil. Kč.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE

Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazatele20172016Meziroční změna

Provozní výnosy

- mobilní výnosy v ČR

- fixní výnosy v ČR

- výnosy na Slovensku

37 709 mil. Kč

19 993 mil. Kč

10 785 mil. Kč

7 128 mil. Kč

37 522 mil. Kč

19 339 mil. Kč

11 563 mil. Kč

6 787 mil. Kč

+0,5 %

+3,4 %

-6,7 %

+5,0 %

Celkové náklady

- z toho provozní náklady

27 310 mil. Kč

8 240 mil. Kč

27 067 mil. Kč

7 958 mil. Kč

+0,9 %
+3,5 %
EBITDA10 513 mil. Kč10 451 mil. Kč+0,6 %
EBITDA marže27,9 %27,9 %0,0 p. b.
Čistý zisk5 587 mil. Kč5 259 mil. Kč+6,2 %

Provozní ukazatele - Česká republika

Počet zákazníků mobilních služeb31. 12. 201731. 12. 2016Meziroční změna
RelativníAbsolutní
Tarifní zákazníci3 429 tis.3 356 tis.+2,2 %+ 73 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou1 510 tis.1 585 tis.-4,7 %- 75 tis.
Celkem4 938 tis.4 941 tis.0,0 %- 2 tis.
Průměrný výnos na zákazníka (ARPU)293 Kč289 Kč+ 1,2 %
Počet zákazníků využívajících fixní služby31. 12. 201731. 12. 2016Meziroční změna
RelativníAbsolutní
O2 TV (IPTV a OTT)237 tis.221 tis.+7,5 %+16 tis.
xDSL729 tis.769 tis.-5,3 %-40 tis.
VDSL535 tis.500 tis.+7,0 %+35 tis.
Pevné hlasové linky613 tis.699 tis.-12,3 %-86 tis.
Chytré telefony31. 12. 201731. 12. 2016Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O262,8 %56,3 %+6,5 p. b.
Podíl chytrých telefonů s LTE v síti O245,9 %32,3 %+13,6 p. b.

Provozní ukazatele - Slovensko

Počet zákazníků mobilních služeb31. 12. 201731. 12. 2016Meziroční změna
RelativníAbsolutní
Tarifní zákazníci1 141 tis.1 077 tis.+5,9 %+64 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou796 tis.815 tis.-2,4 %-19 tis.
Celkem1 937 tis.1 892 tis.+2,3 %+45 tis.