• Počet zákazníků mobilních smluvních služeb na konci prvního čtvrtletí vzrostl meziročně o 3 % a počet zákazníků digitální televize O2 TV o téměř 10 % 
  • Kromě balíčků pro rodiny, skupiny přátel a drobné podnikatele nabízí O2 tarify se zvýšeným objemem mobilních dat 
  • Konsolidované výnosy zůstaly v prvním čtvrtletí 2018 meziročně stejné a dosáhly výše 9,2 mld. Kč, provozní zisk EBITDA vzrostl o 2,9 % na 2,6 mld. Kč, čistý zisk se zvýšil o 3,4 % na 1,3 mld. Kč
  • Finanční výsledky za první čtvrtletí 2018 jsou zpracovány v souladu s IFRS a zahrnují dopad nového účetního standardu IFRS 15
  • Představenstvo O2 schválilo návrh akcionářům na valnou hromadu vyplatit dividendu za rok 2017 ve výši 17 korun na akcii a rozdělení části emisního ážia ve výši 4 korun na akcii   

„Jsem rád, že výsledky za první čtvrtletí 2018, které jsme dnes zveřejnili, jsou v souladu s naším očekáváním. Zejména mě těší zájem zákazníků o naše balíčky pro rodiny a skupiny přátel, které jim umožňují flexibilní kombinaci mobilních služeb, digitální televize O2 TV a Internetu HD a přináší jim úsporu. Úspěšně se nám daří také prodávat námi vyvinutý výkonný modem O2 Smart Box. Ten zajišťuje nejen rychlé připojení k pevnému internetu HD, ale nabízí i kvalitní pokrytí domácí Wi-Fi sítí. Zároveň představuje pro každého nejdostupnější cestu k chytré a zabezpečené domácnosti,“ komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Jindřich Fremuth, a pokračuje: „Díky změnám v nabídce vyšších datových balíčků a pokračujícímu nárůstu prodeje chytrých telefonů s podporou technologie LTE výrazně rostla spotřeba mobilních dat. Zároveň se zvyšuje počet uživatelů Internetu na doma přes naši mobilní síť. V prvních třech měsících 2018 tak naši zákazníci přenesli meziročně o 140 % mobilních dat více.“ 

„V prvním čtvrtletí 2018 pokračoval tlak na výnosy a ziskovost našich tradičních služeb. Díky investicím do nových oblastí jsme výnosy udrželi meziročně na stejné úrovni,“ vysvětluje Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti a dodává: „V investicích do oblastí, které přinesou výhody našim zákazníkům, budeme nadále pokračovat. Po celé republice měníme podobu všech našich prodejen. V nich mohou zákazníci osobně vyzkoušet nejnovější dostupné technologie, kde O2 nabízí nejširší nabídku na trhu. Pro naše zákazníky jsme také nakoupili nový exkluzivní sportovní obsah, jako je fotbalová Liga mistrů nebo domácí hokejová extraliga,“ dodává Tomáš Kouřil a uzavírá: „Našim akcionářům navrhneme na valné hromadě, která se bude konat 4. června, vyplatit celkově 21 korun na akcii.“ 

Přehled provozních výsledků

Mobilní segment

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 31. březnu 2018 výše 4 954 tisíc, meziročně o 0,6 % více. Počet zákazníků smluvních služeb se zvýšil na 3 472 tisíc. Na konci března 2018 tak jejich podíl na celkové bázi dosáhl 70,1 %, což představuje meziroční nárůst o 1,6 procentních bodů. Počet zákazníků předplacených služeb byl 1 482 tisíc.  

V prvním čtvrtletí 2018 O2 zaznamenalo pokračující zájem zákazníků o tarif O2 Spolu, který rodinám, skupinám přátel a drobným podnikatelům přináší v jednom balíčku flexibilní kombinaci až čtyř SIM karet s neomezeným voláním a SMS, mobilními daty (3 až 10 GB na SIM kartu), digitální televizí O2 TV a/nebo Internetem HD. Díky tomu roste počet mobilních zákazníků smluvních služeb i zákazníků digitální televize O2 TV. Velká porce dat obsažená v tomto tarifu spolu s přechodem zákazníků na další tarify s vyšším datovým objemem, nárůst počtu zákazníků s chytrým telefonem podporujícím technologii 4G LTE a zvyšující se počet zákazníků mobilního internetu na doma přispěly k 140% meziročnímu nárůstu datové spotřeby. Počet zákazníků, kteří využívají internet v mobilu, vzrostl o čtvrtinu na 2 286 tisíc.  

Již téměř 65 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, 49 % podporuje technologii 4G LTE. Z těch, kteří vlastní chytrý LTE telefon, má 90 % také vyměněnou SIM kartu za novou, která tuto technologii podporuje.

Segment pevných linek

Počet zákazníků služby O2 TV (IPTV a OTT verze), která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 31. březnu 2018 celkem 243 tisíc Mezi zákazníky je stále oblíbená doplňková služba MULTI, která domácnostem umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou. Tuto službu na konci března 2018 využívalo již více než 36 tisíc domácností a O2 tak eviduje již téměř 280 tisíc aktivních set top boxů.    

Počet zákazníků, kteří využívají pevný internet xDSL, dosáhl na konci března 2018 výše 718 tisíc. Díky dalšímu zrychlení internetu prostřednictvím výstavby předsunutých DSLAMů využívá vysokorychlostní internet založený na technologii VDSL již 77 % zákazníků. Pro zákazníky, kteří nemají k dispozici internetové připojení s dostatečnou rychlostí přes technologii xDSL, nabízí O2 již rok neomezené připojení pomocí bezdrátové technologie 4G LTE. Díky kombinaci obou technologií tak O2 pokrývá 99 % všech adres na území České republiky.       

Celkový počet pevných linek dosáhl na konci března 2018 výše 583 tisíc.

 

Slovensko

Na konci března 2018 dosáhl celkový počet mobilních zákazníků na Slovensku již 1 944 tisíc, což představuje 2,8% meziroční nárůst. Tento nárůst byl plně tažen vyšším počtem smluvních zákazníků, jejichž počet se zvýšil na 1 163 tisíc, zatímco počet zákazníků předplacených služeb dosáhl 781 tisíc. Podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu dosáhl již téměř 60 %.   

O2 Slovakia nadále registruje rostoucí zájem o své portfolio chytrých telefonů. K 31. březnu 2018 dosáhl podíl zákazníků, kteří používají chytrý telefon, 62,7 %. Podíl zákazníků s LTE telefony dosáhl 49,9 %. Díky nárůstu pokrytí 4G LTE sítě, růstu penetrace LTE telefonů a rostoucímu zájmu zákazníků o tarify s vyšším množstvím dat vzrostla spotřeba mobilních dat v prvním čtvrtletí 2018 meziročně o 72 %.           

Přehled finančních výsledků

Celkovékonsolidované provozní výnosy dosáhly v prvním čtvrtletí 2018 výše 9 198 mil. , meziročně o 0,3 % méně. V České republice poklesly výnosy o 0,5 % na 7 490 mil. Kč. Výnosy mobilního segmentu vzrostly o 2,9 % na 4 909 mil. Kč i přes negativní dopad evropské regulace roamingu a pokračující pokles hlasových výnosů a výnosů z SMS a MMS. Ty byly více než kompenzovány nárůstem výnosů z mobilních dat a z prodeje zařízení. Výnosy v segmentu pevných linek se snížily o 6,4 % na 2 581 mil. Kč, když pokles výnosů z tradičních hlasových a datových služeb nebyl kompenzován více než 8% nárůstem výnosů z O2 TV.  

Na Slovensku dosáhly celkové provozní výnosy výše 1 767 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,2 %. Meziroční srovnání bylo negativně ovlivněno posilujícím kurzem koruny vůči euru. Výnosy v eurech tak vzrostly o 8,7 % na 70 mil. EUR. Podobně jako v České republice stály za tímto nárůstem vyšší výnosy z mobilních datových služeb
a prodeje zařízení.

Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl v prvním čtvrtletí 2018 meziročně o 2,9 % na 2 606 mil. Kč, díky úspoře ve většině kategorií nákladů.  V České republice dosáhl provozní zisk EBITDA výše 1 984 mil. Kč, což představuje 0,7% meziroční nárůst, zatímco na Slovensku vzrostl o 10,6 % na 622 mil. Kč (+17,6 % na 24,5 mil. EUR). Konsolidovaný čistý zisk za první tři měsíce roku 2018 sezvýšil meziročně o 3,4 % a dosáhl 1 329 mil. Kč.

Výplata pro akcionáře za rok 2017

Představenstvo O2 schválilo návrh na výplatu dividendy za rok 2017 ve výši 17 Kč na akcii. To představuje 98 % čistého nekonsolidovaného zisku, plně v souladu s dividendovou politikou vyplatit 90 % až 110 % zisku. Kromě toho v souladu se svým dříve oznámeným záměrem navrhne rozdělení části emisního ážia ve výši 4 Kč na akcii. Dohromady tedy navrhuje akcionářům vyplatit 21 Kč na akcii před zdaněním, celkem tedy až 6,5 miliard korun.

Navrhované datum splatnosti dividendy a částky odpovídající snížení emisního ážia
je 4. července 2018, právo na výplatu budou mít ti, kdo budou akcionáři k 4. červnu 2018. Tento návrh bude předmětem hlasování na řádné valné hromadě, která se bude konat 4června 2018.

 

KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE

Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazatele 1Q 2018 1Q 2017 Meziroční změna

Provozní výnosy

- mobilní výnosy v ČR

- fixní výnosy v ČR

- výnosy na Slovensku

9 198 mil. Kč

4 909 mil. Kč

2 581 mil. Kč

1 767 mil. Kč

9 224 mil. Kč

4 772 mil. Kč

2 756 mil. Kč

1 730 mil. Kč

-0,3 %

+2,9 %

-6,4 %

+2,2 %

Celkové náklady

- z toho provozní náklady

6 603 mil. Kč

2 005 mil. Kč

6 719 mil. Kč

2 077 mil. Kč

-1,7 %
-3,5 %
EBITDA 2 606 mil. Kč 2 533 mil. Kč +2,9 %
EBITDA marže 28,3 % 27,5 %  +0,8 p. b.
Čistý zisk 1 329 mil. Kč 1 286 mil. Kč +3,4 %

Provozní ukazatele - Česká republika

Počet zákazníků mobilních služeb 31. 03. 2018 31. 03. 2017
Tarifní zákazníci 3 472 tis. 3 372 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou 1 482 tis. 1 552 tis.
Celkem 4 954 tis. 4 924 tis.
Průměrný výnos na zákazníka (ARPU) 291 Kč 296 Kč

 

Počet zákazníků využívajících fixní služby 31. 03. 2018 31. 03. 2017
O2 TV (IPTV a OTT) 243 tis. 222 tis.
xDSL 718 tis. 764 tis.
Pevné hlasové linky 583 tis. 677 tis.

 

 

Chytré telefony

31. 03. 2018 31. 03. 2017
Podíl chytrých telefonů v síti O2 64,5 % 58,1 %
Podíl chytrých telefonů s LTE v síti O2 48,9 % 35,8 %

 

Provozní ukazatele - Slovensko

Počet zákazníků mobilních služeb 31. 03. 2018 31. 03. 2017
Tarifní zákazníci 1 163 tis. 1 091 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou 781 tis. 801 tis.
Celkem 1 944 tis. 1 892 tis.