Operátor O2 reaguje na neustále se zvyšující poptávku firem po uchovávání dat a otevírá své další datové centrum v pražských Stodůlkách. O2 tak svým firemním zákazníkům nabídne prvotřídní technické zázemí ve špičkově zabezpečeném prostoru. "Citlivá data firem hlídá mimo jiné elektronický přístupový systém využívající čtení biometrických údajů. Ke svému fungování bude systém využívat krevní řečiště lidské dlaně," popisuje produktový manažer v O2 Zdeněk Klímek.

Zabezpečení splňující požadavky GDPR

Datová centra poskytují firmám servis, který jejich údaje dokáže spolehlivě ochránit před kybernetickými i fyzickými útoky. To zákazníkům pomáhá splnit jednu z podmínek nového nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR . "Velikost i charakteristiky prostor pronajatých pro provoz IT lze navíc průběžně upravovat podle požadavků klienta a přizpůsobovat je tak například růstu firmy nebo aktuálním požadavkům trhu, což firmám pomáhá optimalizovat náklady," dodává Zdeněk Klímek.

Nové datové centrum můžete prostřednictvím virtuální prohlídky navštívit zde:

Jak fungují datová centra O2?

O2 je největší tuzemský provozovatel datových center.Jeho datová centra s certifikací TIER III splňují přísné mezinárodní standardy. Jsou umístěna mimo záplavové oblasti, střežena fyzickou a elektronickou ochranou, zabezpečena proti požáru i dalším živelním pohromám. Redundantní napájení, chlazení a datové propojení jsou součástí standardních služeb O2 datových center. Nabízejí tak prostor pro provoz i těch nejkritičtějších zařízení a aplikací.

Provozování služeb datových center na straně jedné a telekomunikační služby největšího operátora na českém trhu na straně druhé umožňuje klientům využít maximálně potenciál virtualizace a modifikace služeb dle jejich potřeb. Data do datových center nejdou přes veřejných internet, což je bezpečnější i rychlejší, jelikož není nutné náročné a pomalé šifrování v případě využití linek a VPN.Do mezinárodních sítí jsou datová centra O2 připojena dvěma oddělenými vysokorychlostními datovými spoji. Bezpečnost dat a dostupnost služeb jsou tak na prvním místě. Ke stávajícím klientům datových center O2 patří například Český rozhlas, Seznam.cz, KPMG nebo klienti z bankovního sektoru.