Záchranáři v České republice vyjeli v loňském roce zhruba k devíti tisícům případů srdeční zástavy [1]. Díky fungujícímu záchrannému systému počet zachráněných pacientů stále roste. Tomu nyní pomůže také mobilní aplikace O2 SOS. Ta automaticky oslovuje proškolené dobrovolníky v okolí pacienta a pomáhá mu zajistit první pomoc dříve, než je k němu schopna dojet nejbližší sanitka nebo doletět vrtulník. Na vývoji aplikace se významně podílela Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje, kde ji záchranáři již téměř dva roky využívají. Operátor O2 ji během letošního roku bezplatně nasadí i v dalších krajích.

"Dostupnost a kvalita zdravotnické záchranné služby v České republice patří mezi nejlepší v Evropě. Při srdeční zástavě však hraje roli každá minuta. Proškolený dobrovolník povolaný mobilní aplikací O2 SOS, který je k pacientovi nejblíže, může významně pomoci při záchraně lidského života. Rozšíření aplikace do dalších krajů tak může přispět k navýšení počtu pacientů, kteří zástavu oběhu přežijí,"popisuje prezident Asociace záchranných složek MUDr. Marek Slabý, MBA.

Za téměř dva roky fungování v Královehradeckém kraji pomohla aplikace O2 SOS při více než dvou stech zdravotnických zásazích, na kterých se spolupodílelo téměř tři sta dobrovolných zachránců aktivovaných touto mobilní aplikací. Dobrovolníci vypomáhají téměř u třetiny událostí, které operátor na operačním středisku vyhodnotí jako náhlou zástavu oběhu. Aplikaci využívají nejen zdravotničtí záchranáři, hasiči, policisté a záchranáři Horské služby, kteří nejsou v danou chvíli ve službě, ale také 270 laiků, kteří absolvovali odborné školení. Do systému jsou zařazeny také hlídky Městské policie v pěti městech kraje. Aktivace těchto hlídek je díky mobilní aplikaci rychlejší než při dosud využívaném předávání výzvy telefonním hovorem.

Vedení O2 letos aplikaci bezplatně poskytne i dalším záchranným službám. "Rozhodli jsme se podpořit projekt, díky kterému telekomunikační technologie zachraňují životy. Na své náklady aplikaci spustíme v dalších pěti krajích - do konce roku předpokládáme nasazení ve Středočeském, Jihočeském, Libereckém, Plzeňském a Karlovarském kraji, realizace už probíhá také v Moravskoslezském kraji," popisuje manažerka společenské odpovědnosti v O2 Marie Mališková.

Jak aplikace O2 SOS funguje?

Mobilní aplikace automaticky vyhledává nejbližší aktivní First Respondery, tedy dobrovolníky vyškolené v poskytování první pomoci, a upozorní je na výskyt případu náhlé srdeční zástavy v jejich okolí. Pokud se rozhodnou výzvu přijmout, aplikace je automaticky začne navigovat k pacientovi. O přijetí výzvy je zároveň informován dispečink, který o blížící se pomoci podává zprávu i volajícímu na tísňovou linku.