• Počet zákazníků digitální televize O2 TV využívajících některý z měsíčních tarifů a těch, kteří sledují televizi na webu nebo v aplikaci, se meziročně zvýšilo více než 34 %. O2 tak registruje již 758 tisíc aktivních přístupů.
  • Počet zákazníků mobilních smluvních služeb vzrostl během roku 2018 o 165 tisíc. Mobilní zákaznická báze se zvýšila meziročně o 2 % na 5,038 milionu.
  • Za růstem stojí především vysoký zájem o atraktivní exkluzivní sportovní obsah
  • a úspěšná nabídka balíčků O2 Spolupro rodiny,skupiny přátel a drobné podnikatele.
  • O2 dokončilo komplexní transformační projekt informačních systémů, který mimo jiné zjednodušuje obsluhu zákazníků na všech prodejních a servisních kanálech.
  • Konsolidované výnosy se v roce 2018 zvýšily meziročně o 0,8 % na 38 mld. Kč, provozní zisk EBITDA vzrostl o více než 6 % na 11,2 mld. Kč.

"Z mého pohledu máme za sebou velmi úspěšný rok. Zákazníkům jsme přinesli mnoho nových produktů a zlepšili ty stávající. Od léta nabízíme nejatraktivnější televizní obsah na trhu, o který je rekordní zájem. Naše digitální televize O2 TV je, stejně jako mobilní služby, součástí tarifních balíčků O2 Spolu, které využívá stále více rodin, skupin přátel a drobných podnikatelů. Také díky tomu se počet zákazníků našich tradičních měsíčních tarifů O2 TV zvýšil za rok 2018 o více než 60 tisíc a počet mobilních zákazníků smluvních služeb o 165 tisíc," komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Jindřich Fremuth, a pokračuje: "Růst obchodního výkonu je o to cennější, že jsme jej dosáhli současně s úspěšným dokončením historicky největšího transformačního projektu informačních technologií. Ten nám v budoucnu umožní výrazně rozvinout samoobsluhu Moje O2 a zásadně změní způsob, jakým budeme vyvíjet nové produkty a obsluhovat naše zákazníky."

"Z finančního pohledu byl rok 2018, a zejména jeho druhé pololetí, rokem nejvyšších investic od rozdělení společnosti v roce 2015. Kromě investic do nákupů exkluzivních sportovních práv a transformace informačních systémů jsme pokračovali v investicích do dalšího posílení vlastní mobilní sítě na Slovensku," vysvětluje Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti a dodává: "Většina našich investic v roce 2018 tak směřovala do prorůstových oblastí."

Přehled hlavních událostí ve 4. čtvrtletí

Jako další krok na cestě k 5G začalo O2 od poloviny listopadu nabízet zákazníkům bydlícím mimo dosah rychlého připojení přes kabel novou generaci bezdrátového internetu na doma na frekvenci 3,7 GHz, která přináší rychlosti až 100 Mb/s. Kromě míst s nízkou rychlostí pevné sítě je nová technologie vhodná například pro novostavby, kde chybí telefonní přípojky. V edle vyšších reálných rychlostí přinese 5G internet i neomezený objem dat a také vyšší kapacitu, což umožní například přehrávání HD videí nebo bezproblémové sledování digitální televize O2 TV.

Od 22. listopadu O2 jako první společnost na světě spustil funkci AR Wi-Fi. Ta zákazníkům s podporovanými telefony umožňuje měřit dosah své domácí sítě prostřednictvím rozšířené reality. Po spuštění aktuální verze O2 Smart Box stačí v sekci " Wi-Fi a síť" zvolit možnost "Změřit pokrytí Wi-Fi". Poté už se v aplikaci objeví okno, ve kterém je reálný obraz snímaný fotoaparátem telefonu. Přímo v konkrétních místech bytu se na displeji chytrého telefonu či tabletu zobrazuje v reálném čase pole virtuálních kuliček, jejichž barva signalizuje kvalitu Wi-Fi pokrytí.

Přehled provozních výsledků

Mobilní segment

Díky úspěšné nabídce balíčků O2 Spolu pro rodiny, skupiny přátel a drobné podnikatele a oblibě nové tarifní řady O2 Data s měsíčním objemem dat 4 až 20 GB se celkový počet mobilních zákazníků zvýšil v roce 2018 meziročně o 2 % na 5 038 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb vzrostla o 165 tisíc, tedy 4,8 %, na 3 594 tisíc na konci roku 2018. Počet zákazníků mobilních předplacených služeb byl 1 444 tisíc.

Již téměř 70 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, více než polovina všech telefonů podporuje technologii 4G LTE.

Segment pevných linek

Počet zákazníků některého z tarifů služby O2 TV (IPTV a OTT verze), která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 31. prosinci 2018 celkem 335 tisíc. Z toho více než 40 tisíc domácností využívá stále oblíbenější doplňkovou službu MULTI, která umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou. Ke každému tarifu mají zákazníci zdarma 4 licence pro sledování kompletního programu O2 TV na počítači nebo v aplikaci v mobilu nebo tabletu. Tuto možnost v roce 2018 pravidelně využívalo zhruba 420 tisíc diváků, včetně zákazníků balíčku O2 TV Sport Pack. Na konci roku 2018 tak O2 registrovalo již téměř 758 tisíc aktivních přístupů digitální televize O2 TV.

Slovensko

O2 Slovakia nadále registruje rostoucí zájem o své portfolio mobilních tarifů O2 Paušál s navýšeným množstvím dat. K 31. prosinci 2018 dosáhl celkový počet zákazníků 2 028 tisíc, což představuje meziroční nárůst o 4,7 %. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb se zvýšila o 11,2 % na 1 270 tisíc. Jejich podíl na celkové mobilní bázi tak za rok vzrostl o 3,7 procentního bodu na 62,6 %.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v roce 2018 výše 37 996 mil.Kč, meziročně o 0,8 % více. V České republice poklesly mírně o 0,2 % a dosáhly 30 713mil. Kč, když 1,6% růst výnosů mobilního segmentu na 20 311 mil. Kč plně nekompenzoval meziročně o 3,6 % nižší výnosy v segmentu pevných linek, které dosáhly úrovně 10 402 mil. Kč. Hlavními zdroji nárůstu byla mobilní data, finanční služby, O2 TV a prodeje zařízení a příslušenství. Ty více než kompenzovaly pokračující pokles tradičních hlasových a datových výnosů a výnosů z SMS a MMS.

Na Slovensku vzrostly celkové provozní výnosy o 7,9 % na 292 mil. EUR. Meziroční růst v českých korunách byl nižší kvůli posilujícímu kurzu koruny vůči euru. V korunách dosáhly celkové provozní výnosy v roce 2018 celkem 7 485 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 5 %. Podobně jako v České republice stály za tímto nárůstem především vyšší výnosy z mobilních datových služeb a prodeje zařízení.

Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl v roce 2018 meziročně o 6,2 % na 11 163 mil. Kč, díky nárůstu výnosů, poklesu ve většině provozních nákladů a pozitivnímu vlivu nového účetního standardu IFRS 15. V České republice vzrostl provozní zisk EBITDA meziročně o 5,1 % na 8 507 mil. Kč, zatímco na Slovensku se zvýšil o 9,9 % na 2 655 mil. Kč (+12,8 % na 104 mil. EUR). Konsolidovaná EBITDAmarževzrostla v roce 2018 meziročně o 1,5 procentní bod na 29,4 %.

Konsolidovaný čistý zisk se v roce 2018 snížil meziročně o 2,5 % na 5 448 mil. Kč, když vyšší investice do nákupu sportovních práv, transformace IT systémů a investice do sítí na Slovensku vedly k nárůstu odpisů hmotného a nehmotného majetku. K meziročnímu poklesu čistého zisku přispěl rovněž zisk z prodeje podílu ve společnosti Taxify prostřednictvím dceřiné společnosti Bolt Start Up Development, který zvýšil finanční výnosy a čistý zisk v roce 2017 o zhruba 60 mil. Kč.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ UKAZATELE SKUPINY

Finanční ukazateleRok 2018Rok 2017Meziroční změna

Provozní výnosy

- mobilní výnosy v ČR

- fixní výnosy v ČR

- výnosy na Slovensku

37 996 mil. Kč

20 311 mil. Kč

10 402 mil. Kč

7 485 mil. Kč

37 709 mil. Kč

19 993 mil. Kč

10 785 mil. Kč

7 128 mil. Kč

+0,8 %

+1,6 %

-3,6 %

+5,0 %

Celkové náklady

- z toho provozní náklady

26 981 mil. Kč

8 198 mil. Kč

27 310 mil. Kč

8 240 mil. Kč

-1,2 %
-0,5 %
EBITDA11 163 mil. Kč10 513 mil. Kč+6,2 %
EBITDA marže29,4 %27,9 %+1,5 p. b.
Čistý zisk5 448 mil. Kč5 587 mil. Kč-2,5 %