• Počet zákazníků digitální televize O2 TV využívajících některý z měsíčních tarifů a těch, kteří sledují televizi na webu nebo v aplikaci, se meziročně zvýšil téměř o polovinu. O2 tak registruje již 889 tisíc aktivních přístupů.
  • Za růstem stojí především vysoký zájem o atraktivní exkluzivní sportovní obsah a úspěšná nabídka balíčků O2 Spolu pro jednotlivce, rodiny, skupiny přátel a drobné podnikatele.
  • O2 rozšířilo nabídku Internetu HD o novou generaci bezdrátové technologie 5G na frekvenci 3,7 GHz. Rychlý internet od O2 bez rozlišení použité technologie využívalo na konci března 2019 dohromady 811 tisíc zákazníků.
  • Konsolidované výnosy se v prvním čtvrtletí 2019 zvýšily meziročně o 0,5 % na 9,2 mld. Kč se zlepšujícím se meziročním trendem fixních výnosů.
  • Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl o více než 11 % na 2,9 mld. Kč; zvýšené investice do prorůstových oblastí vedly k poklesu konsolidovaného čistého zisku o 7 % na 1,2 mld. Kč.

"I v prvním čtvrtletí 2019 jsme našim zákazníkům přinesli řadu novinek. Od února nabízíme nové tarify FREE s větší porcí dat bez navýšení ceny. Díky spojení několika frekvenčních pásem jsme v Kolíně spustili mobilní síť s teoretickou rychlostí až 1 Gb/s, která je dalším krokem k přípravě na 5G. Naše nové zařízení O2 Smart Booster rozšíří Wi-Fi signál z chytrého modemu O2 Smart Box do větších vzdáleností a je tak ideálním řešením pro rodinné domy, rozlehlé byty i firemní objekty," komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Jindřich Fremuth a pokračuje: "Pokračujeme v propagaci úspěšných tarifních balíčků O2 Spolu. Také díky tomu vzrostl za letošní první tři měsíce počet zákazníků našich měsíčních tarifů O2 TV o dalších více než 25 tisíc."

"Naše investice v loňském roce, jejichž podstatná část směřovala do sítí, vedly k nárůstu odpisů a meziročnímu poklesu čistého zisku v prvním čtvrtletí roku 2019," komentuje finanční výsledky O2 v prvním čtvrtletí Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti, a dodává: "Meziroční nárůst provozního zisku EBITDA potvrzuje, že naše rozhodnutí investovat do prorůstových oblastí bylo strategicky správné."

Přehled hlavních událostí v 1. čtvrtletí 2019

O2 rozšířilo dostupnost rychlého připojení k internetu pomocí bezdrátové technologie. Zákazníkům bydlícím mimo dosah rychlého připojení přes kabel začal nabízet novou generaci bezdrátového internetu na frekvenci 3,7 GHz, díky čemuž jim přináší internet na doma o rychlosti až 250/25 Mbit/s, které byly doposud dostupné jen pomocí kabelového připojení.

Od února začal operátor O2 nabízet nové tarify FREE. Všem zákazníkům, kteří využijí zvýhodněnou nabídku na dva roky, dává O2 dvojnásobek dat za stejnou cenu. Nová řada tarifů FREE je určená pro nové i stávající zákazníky, kteří na ně mohou přejít z dosavadních tarifů.

V rámci přípravy na příchod sítí páté generace pokryl operátor O2 jako první v České republice celé město Kolín aktuálně nejrychlejším internetem. Technologie umožnuje datové přenosy s teoretickými rychlostmi až gigabit za vteřinu, což je desetinásobně více než umožňuje běžná síť 4G LTE. Těchto rychlostí je možné dosáhnout díky spojení několika frekvenčních pásem[1] a jejich doplněním o technologie 4x4 MIMO a 256QAM. Pro to, aby si zákazníci O2 v Kolíně mohli nejrychlejší připojení vyzkoušet, potřebují mobilní telefon s podporou LTE kategorie 16 a vyšší.

Od dubna začalo O2 nabízet zařízení O2 Smart Booster. Ten rozšiřuje rychlou Wi-Fi z chytrého modemu O2 Smart Box ještě dál a je tak ideálním řešením pro rodinné domy, rozlehlé byty i firemní objekty. Tak, jako u všech zařízení z rodiny chytrého modemu od O2, je možné i O2 Smart Booster ovládat jednoduše pomocí aplikace O2 Smart Box. Samotné nastavení O2 Smart Boosteru je velmi snadné. Funkce Mesh navíc zákazníkům umožní propojit více O2 Smart Boosterů a pokrýt tak Wi-Fi sítí i velmi rozhlehlé prostory.

Přehled provozních výsledků

Mobilní segment

Díky úspěšné nabídce balíčků O2 Spolu a pokračující oblibě tarifní řady O2 Data dosáhl celkový počet mobilních registrovaných zákazníků [2] na konci března 2019 celkem 5 563 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb byla 3 509 tisíc, zatímco počet zákazníků mobilních předplacených služeb dosáhl dohromady 2 055 tisíc.

Již téměř 75 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, 60 % všech telefonů podporuje technologii 4G LTE. Větší porce dat obsažená v tarifech FREE spolu se zájmem zákazníků o tarify O2 Data s měsíčním objemem dat 4 až 20 GB a nárůst počtu zákazníků s chytrým telefonem podporující technologii 4G LTE přispěla k 25% meziročnímu nárůstu spotřeby mobilních dat v telefonu. Datovým přenosům opět jednoznačně dominovalo video.

Zatímco v průběhu prvního čtvrtletí nadále klesal počet odeslaných SMS, rostl objem dat přenesených při komunikaci přes tzv. messengery - nejpopulárnější jsou Snapchat, WhatsApp a Facebook Messenger.

Segment pevných linek

Počet zákazníků některého z tarifů služby O2 TV (IPTV a OTT verze), která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 31. březnu 2019 celkem 361 tisíc. Z toho 45 tisíc domácností využívá stále oblíbenější doplňkovou službu MULTI, která umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou. Ke každému tarifu mají zákazníci zdarma čtyři licence pro sledování kompletního programu O2 TV na počítači nebo v aplikaci v mobilu nebo tabletu. Tuto možnost v prvním čtvrtletí 2019 pravidelně využívalo v průměru téměř 530 tisíc diváků, včetně zákazníků balíčku O2 TV Sport Pack. Na konci března 2019 tak O2 registrovalo již téměř 890 tisíc aktivních přístupů [3] digitální televize O2 TV.

Počet zákazníků vysokorychlostního internetu [4] přes kabel i pomocí bezdrátové technologie dosáhl k 31. březnu 2019 celkem 811 tisíc.

Slovensko

O2 Slovakia nadále registruje rostoucí zájem o své portfolio mobilních tarifů O2 Paušál. K 31. březnu 2019 dosáhl celkový počet aktivních zákazníků 2 048 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb byla 1 296 tisíc a jejich podíl na celkové mobilní bázi tak za rok vzrostl o 3,4 procentního bodu na 63,3 %.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v prvním čtvrtletí 2019 dohromady 9249 mil.Kč, meziročně o 0,5 % více. V České republice poklesly mírně o 0,3 % na 7 469 mil. Kč, když 0,4% růst výnosů mobilního segmentu na 4 851 mil. Kč plně nekompenzoval meziročně o 1,5 % nižší výnosy v segmentu pevných linek, které dosáhly úrovně 2 618 mil. Kč. Hlavními zdroji nárůstu byla mobilní data, finanční služby, a O2 TV.

Na Slovensku vzrostly celkové provozní výnosy v prvním čtvrtletí 2019 o 2,9 % na 72 mil. EUR. V českých korunách dosáhly provozní výnosy celkem 1 839 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 4,1 %. Podobně jako v České republice stály za tímto nárůstem především vyšší výnosy z mobilních datových služeb.

Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl v prvním čtvrtletí 2019 meziročně o 11,5 % na 2 906 mil. Kč, díky mírnému nárůstu výnosů a jejich vyšší ziskovosti, poklesu ve většině provozních nákladů a pozitivnímu vlivu nového účetního standardu IFRS 16. V České republice vzrostl provozní zisk EBITDA meziročně o 10,4 % na 2 191 mil. Kč, zatímco na Slovensku se zvýšil o 16,3 % na 723 mil. Kč (+15 % na 28 mil. EUR). Konsolidovaná EBITDA marže vzrostla meziročně o 3,1 procentního bodu a v prvním čtvrtletí 2019 dosáhla 31,4 %.

Konsolidovaný čistý zisk v prvním čtvrtletí 2019 poklesl meziročně o 7 % na 1 236 mil. Kč, když vyšší investice v roce 2018 do růstových oblastí vedly k nárůstu odpisů hmotného a nehmotného majetku.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ UKAZATELE SKUPINY

Finanční ukazatele1Q 20191Q 2018Meziroční změna

Provozní výnosy

- mobilní výnosy v ČR

- fixní výnosy v ČR

- výnosy na Slovensku

9 249 mil. Kč

4 851 mil. Kč

2 618 mil. Kč

1 839 mil. Kč

9 198 mil. Kč

4 831 mil. Kč

2 658 mil. Kč

1 767 mil. Kč

+0,5 %

+0,4 %

-1,5 %

+4,1 %

Celkové náklady

- z toho provozní náklady

6 353 mil. Kč

1 900 mil. Kč

6 604 mil. Kč

2 005 mil. Kč

-3,8 %
-5,3 %
EBITDA2 906 mil. Kč2 606 mil. Kč+11,5 %
EBITDA marže31,4 %28,3 %+3,1 p. b.
Čistý zisk1 236 mil. Kč1 329 mil. Kč-7,0 %


[1] LTE 800 FDD, LTE 1800 FDD, LTE 2100 FDD, LTE 2600 FDD

[2] Od 1Q 2019 zahrnuje mobilní zákazníky, kteří generovali výnosy za posledních 13 měsíců a nezahrnuje mobilní zákazníky služby Internet HD využívajících bezdrátové technologie 4G LTE a WTTx; srovnatelné údaje za předchozí období byly upraveny.

[3] IPTV/ OTT včetně MULTI plus přístupy přes web a mobilní aplikaci

[4] Fixní připojení (xDSL, optické připojení), bezdrátové připojení (4G LTE, WTTx)