Grantová výzva Nadace O2 v rámci vzdělávacího programu O2Chytraskola.cz, který mimo jiné upozorňuje na rizika pohybu dětí v online světě, byla uzavřena. Mezi 69 vybraných základních škol z celé České republiky rozdělí Nadace O2 téměř 5 milionů korun.

Celkem se do grantového programu přihlásilo 155 škol, ze kterých bylo vybráno 69 nejúspěšnějších žadatelů - mezi ně putuje celkem 4 968 857 korun. Výše jednotlivých nadačních příspěvků se pohybovala mezi 3 000 až 100 000 korunami. Průměrná výše podpory činí přes 72 000 korun. Kromě Karlovarského jsou mezi podpořenými zastoupeny vzdělávací subjekty ze všech tuzemských krajů. "Mezi podpořenými jsou kromě běžných škol i školy soukromé nebo školy se speciálními programy jako je montessori škola, škola pro žáky se sluchovým znevýhodněním nebo integrační škola pro žáky se speciálními potřebami. Nechybí mezi nimi ani základní školy z vyloučených lokalit," podotýká Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2.

Z grantového příspěvku Nadace O2 mohou školy v příštím roce čerpat prostředky na rozvoj internetové bezpečnosti, počítačové a mediální gramotnosti učitelů, dětí, ale i rodičů. Toho se drželo i všech téměř sedm desítek vybraných vzdělávacích institucí. "Ve svých projektech školy často plánují vzdělávání způsobem peer-to-peer, tedy takové, kdy starší žáci proškolí ty mladší anebo dokonce, že děti, které projdou školením, následně předávají své znalosti svým rodičům nebo i prarodičům," uvádí Kačabová. Na školách se díky finanční podpoře uskuteční řada seminářů, workshopů, přednášek a zajímavých projektů. Některé školy přišly například s plánem na vytvoření či aktualizaci nového vlastního vzdělávacího programu včetně nových výukových materiálů. V rámci zmiňovaných aktivit budou školy spolupracovat s celkem 37 vzdělávacími partnery, mezi nimiž nejčastěji figuruje projekt E-bezpečí, Akademie CZ.nic anebo studentský spolek Zvol si info. Velmi často ale vzdělávací aktivity v projektu realizují sami učitelé z podpořených škol a při výuce se metodicky opírají o vzdělávací portál O2Chytraskola.cz

Program O2 Chytrá škola je dlouhodobý. Zastřešující webový portál O2Chytraskola.cz je určen nejen pro učitele, rodiče, ale i pro širokou veřejnost. V další etapě Nadace O2 plánuje, že se portál rozroste o návody, postupy a rady, jak přímo do výuky napříč předměty začleňovat digitální technologie. Veškeré materiály z portálu mohou zájemci využívat zcela zdarma.