• Významné rozšíření dostupnosti vysokorychlostního O2 Internetu HD vedlo meziročně k nárůstu počtu zákazníků o 20 tisíc. Na konci června 2019 využívalo vysokorychlostní internet O2 celkově 822 tisíc zákazníků.
  • Prostřednictvím O2 TV mohli diváci poprvé v historii sledovat všechny zápasy FORTUNA:LIGY, Ligy mistrů UEFA nebo hokejové extraligy. Počet zákazníků digitální televize O2 TV, včetně uživatelů měsíčních balíčků a těch, kteří sledují televizi na webu nebo v aplikaci, se i díky unikátnímu sportovnímu obsahu meziročně zvýšil o 39 % na 909 tisíc aktivních přístupů.
  • Konsolidované výnosy se v prvním pololetí 2019 zvýšily meziročně o 2,1 % na 19 mld. Kč; výnosy rostly v České republice i na Slovensku.
  • Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl o více než 12 % na 6,1 mld. Kč; zvýšené investice v minulých letech, které směřovaly především do nákupů exkluzivních sportovních práv, dalšího posílení vlastní mobilní sítě na Slovensku a transformace informačních systémů, vedly k poklesu konsolidovaného čistého zisku o 6 % na 2,6 mld. Kč.

"Po konsistentním dlouhodobém růstu mobilních služeb se nám podařilo obrátit trend i ve fixních službách a dosáhnout růstu zákazníků vysokorychlostního internetu, což nám pomohlo zvýšit výnosy v celém fixním segmentu. Významným způsobem k růstu nadále pomáhá náš unikátní filmový i sportovní obsah v O2 TV. Z té se stala jediná služba v Česku, která nabízí tak širokou a pestrou nabídku exkluzivního vysílání," komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Jindřich Fremuth a pokračuje: "Také díky tomu vzrostl za letošní první pololetí počet zákazníků O2 TV o více než 40 tisíc a počet zákazníků vysokorychlostního Internetu HD o téměř 14 tisíc."

"Nárůst počtu zákazníků se již pozitivně projevil v našich výnosech za první pololetí roku 2019. Zatímco náš provozní zisk meziročně vzrostl o více než 12 %, zvýšené investice v loňském roce vedly k nárůstu odpisů a meziročnímu poklesu čistého zisku," komentuje finanční výsledky O2 Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti, a dodává: "Červnová valná hromada schválila výplatu dividendy a části emisního ážia v celkové výši 21 korun na akcii. Našim akcionářům tak nabízíme jeden z nejvyšších výnosů v telekomunikačním sektoru."

Přehled hlavních událostí ve 2. čtvrtletí 2019

Vybraným zákazníkům začal operátor O2 nově nabízet tarif pevného připojení Internet EXKLUSIV HD. Ten umožňuje rychlost stahování až 1000 Mb/s a odesílání až 100 Mb/s. Nejrychlejší pevný internet v nabídce je možné pořídit také v rámci balíčku O2 Spolu. Nový tarif je možné kombinovat pouze s modemem O2 Smart Box, který je technicky otestován pro přenášení vysokých rychlostí a je schopen uvedenou rychlost přenést prostřednictvím kabelu do domácí sítě nebo bezdrátově pomocí Wi-Fi.

Operátor O2 v rámci projektu C-Roads Czech Republic představil dopravní mobilní aplikaci a vozidlovou jednotku. Díky té dokážou auta komunikovat nejen mezi sebou, ale také s dopravními značkami, železničními přejezdy, vozidly záchranného systému nebo semafory. Mobilní aplikace řidiče prostřednictvím mobilního telefonu nebo informačního panelu na palubní desce upozorní na nebezpečí v dopravě, blížící se vozidlo záchranné služby nebo na železniční přejezd, kterým bude projíždět vlak. Cílem projektu je významně zvýšit bezpečnost na silnicích nejen v České republice, ale v rámci celé Evropské unie.

Operátor O2 pokračuje v přípravách na příchod 5G. Na konci června představil v Kolíně skutečné 5G spuštěné v reálném prostředí. To kromě vysokých přenosových rychlostí nabízí také velmi krátkou odezvu. Síť 5G O2 v Kolíně testuje společně se společností CETIN a vybavením od společnosti Ericsson. Technologii operátor spustil na pronajaté testovací frekvenci 3,5 GHz doplněné o technologie Massive MIMO 64T64R a 256QAM. Zkušenosti z reálného provozu pomohou při výběru dodavatelů a rozvoji celoplošného pokrytí sítí páté generace poté, co proběhne aukce potřebných frekvenčních pásem.

Přehled provozních výsledků
Mobilní segment

Díky úspěšné nabídce balíčků O2 Spolu a pokračující oblibě tarifních řad O2 FREE a O2 Data dosáhl celkový počet mobilních registrovaných zákazníků [1] na konci června 2019 celkem 5 597 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb byla 3 199 tisíc, počet zákazníků mobilních předplacených služeb dosáhl dohromady 1 970 tisíc, zatímco počet zákazníků M2M služeb byl 429 tisíc.

Již 74 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, 62 % všech telefonů podporuje technologii 4G LTE. Větší porce dat obsažená v tarifech FREE spolu se zájmem zákazníků o tarify O2 Data s měsíčním objemem dat 4 až 20 GB a nárůst počtu zákazníků s chytrým telefonem podporující technologii 4G LTE přispěly v prvním pololetí 2019 k meziročnímu nárůstu spotřeby mobilních dat v telefonu o 31 %.

Segment pevných linek

Počet zákazníků některého z tarifů služby O2 TV (IPTV a OTT verze), která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 30. červnu 2019 celkem 381 tisíc, včetně domácností, které využívají doplňkovou službu MULTI, která umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou. V průběhu prvního pololetí se počet zákazníků O2 TV zvýšil o 43 tisíc. Možnost sledovat O2 TV na více zařízeních nebo na webu v prvním pololetí 2019 pravidelně využívalo v průměru téměř 530 tisíc diváků, včetně zákazníků balíčku O2 TV Sport Pack. Na konci června 2019 tak O2 registrovalo již více než 900 tisíc aktivních přístupů [2] digitální televize O2 TV.

Počet zákazníků vysokorychlostního internetu [3] přes kabel i pomocí bezdrátové technologie dosáhl k 30. červnu 2019 celkem 822 tisíc. Za první pololetí se jejich počet zvýšil o 14 tisíc.

Slovensko

O2 Slovakia nadále registruje rostoucí zájem o své portfolio mobilních tarifů O2 Paušál. K 30. červnu 2019 dosáhl celkový počet aktivních zákazníků 2 081 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb byla 1 330 tisíc a jejich podíl na celkové mobilní bázi tak za rok vzrostl o 2,9 procentního bodu na 63,9 %.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v prvním pololetí 2019 celkově 18 989 mil.Kč, meziročně o 2,1 % více, když výnosy rostly ve všech segmentech. V České republice se zvýšily o 1,7 % na 15 364 mil. Kč, díky 2,6% růstu výnosů segmentu pevných linek na 5 449 mil. Kč a meziročně o 1,1 % vyšším výnosům v mobilním segmentu, které dosáhly úrovně 9 915 mil. Kč. Hlavními zdroji nárůstu byla mobilní data, finanční služby, O2 TV a ICT služby.

Na Slovensku vzrostly celkové provozní výnosy v prvním pololetí 2019 o 3,7 % na 146 mil. eur. V českých korunách dosáhly provozní výnosy celkem 3 756 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 4,4 %. Podobně jako v České republice stály za tímto nárůstem především vyšší výnosy z mobilních datových služeb.

Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl v prvním pololetí 2019 meziročně o 12,6 % na 6 055 mil. Kč, díky nárůstu výnosů, poklesu ve většině provozních nákladů a pozitivnímu vlivu nového účetního standardu IFRS 16. V České republice vzrostl provozní zisk EBITDA meziročně o 11,5 % na 4 563 mil. Kč, zatímco na Slovensku se zvýšil o 17,5 % na 1 510 mil. Kč (+16,6 % na 59 mil. eur). Konsolidovaná EBITDA marže vzrostla meziročně o 3 procentní body a v prvním pololetí 2019 dosáhla 31,9 %.

Konsolidovaný čistý zisk v prvním pololetí 2019 poklesl meziročně o 6,2 % na 2 604 mil. Kč, když vyšší investice v roce 2018 do růstových oblastí vedly k nárůstu odpisů hmotného a nehmotného majetku.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ UKAZATELE SKUPINY

Finanční ukazatele1H 20191H 2018Meziroční změna

Provozní výnosy

- mobilní výnosy v ČR

- fixní výnosy v ČR

- výnosy na Slovensku

18 989 mil. Kč

9 915 mil. Kč

5 449 mil. Kč

3 756 mil. Kč

18 599 mil. Kč

9 803 mil. Kč

5 310 mil. Kč

3 597 mil. Kč

+2,1 %

+1,1 %

+2,6 %

+4,4 %

Celkové náklady

- z toho provozní náklady

12 995 mil. Kč

3 843 mil. Kč

13 254 mil. Kč

4 042 mil. Kč

-2,0 %
-4,9 %
EBITDA6 055 mil. Kč5 378 mil. Kč+12,6 %
EBITDA marže31,9 %28,9 %+3,0 p. b.
Čistý zisk2 604 mil. Kč2 776 mil. Kč-6,2 %


[1] Od 1Q 2019 zahrnuje mobilní zákazníky, kteří generovali výnosy za posledních 13 měsíců a nezahrnuje mobilní zákazníky služby Internet HD využívajících bezdrátové technologie 4G LTE a WTTx; srovnatelné údaje za předchozí období byly upraveny.

[2] IPTV/OTT včetně MULTI plus přístupy přes web a mobilní aplikaci

[3] Fixní připojení (xDSL, optické připojení), bezdrátové připojení (4G LTE, WTTx)