Operátor O2 ke konci letošního roku ukončí provoz veřejných telefonních automatů provozovaných mimo Univerzální službu. O2 v posledních letech výrazně navýšilo pokrytí mobilní sítí 4G, které je v České republice jedno z nejlepších v Evropě. Většina lidí používá mobilní telefon nebo pevnou linku a telefonní budky tak postupně ztrácí svůj smysl - využití automatů každým rokem výrazně klesá, z řady z nich lidé volají méně než jednou za měsíc.

Telefonní budky však zatím nezmizí úplně - v rámci zákonné povinnosti zajistit tzv. Univerzální službu je bude O2 nadále provozovat v obcích do 200 obyvatel a tam, kde není dostatečně silný mobilní signál - takových přístrojů zůstane příští rok 1150.

Kromě snižujícího se počtu hovorů jsou dalším důvodem k rušení vysoké nároky na údržbu a boj s vandalismem. Budky se spíše než místem pro volání stávají terčem vandalů. Výnosy z volání tak ani zdaleka nepokrývají náklady na údržbu a provoz.

Rušené telefonní automaty budou funkční do posledního dne letošního roku. Poté přístroje i budky dodavatelská společnost postupně demontuje a zajistí jejich ekologickou likvidaci. O2 spolupracuje také s projektem Knihobudky, kdy se z nevyužívaných budek stávají malé veřejné knihovny. Tento projekt vznikl za pomoci firemní Nadace O2.