• Počet zákazníků digitální televize O2 TV meziročně vzrostl o třetinu, přibylo jich téměř 100 tisíc.
  • Téměř tři čtvrtiny zákazníků si pořídily nový mobilní tarif v balíčcích O2 Spolu obsahujících také O2 TV a internetové připojení na doma, přičemž třetina z nich volí tarif s neomezenými daty.
  • Počet zákazníků vysokorychlostního internetu HD stoupl meziročně o 21 tisíc na 830 tisíc.
  • Konsolidované výnosy se v prvních devíti měsících roku 2019 zvýšily meziročněo 1,4 % na 28,6 mld. Kč; rostly v České republice i na Slovensku.
  • Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl o téměř 12 % na 9,3 mld. Kč; zvýšené investice v minulých letech vedly k poklesu konsolidovaného čistého zisku v prvních třech čtvrtletích o téměř 5 % na 4 mld. Kč, jeho pokles se však zpomaluje.

"Naše výsledky ukazují, že rozhodnutí nabídnout zákazníkům internet na doma, O2 TV a mobilní tarify v balíčcích O2 Spolu, bylo správné. Aktuálně si nový mobilní tarif pořizuje 70 procent zákazníků právě v balíčcích O2 Spolu a celá třetina z nich volí tarif s neomezenými daty," komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Jindřich Fremuth a pokračuje: "Do již tak bohaté nabídky sportovního obsahu jsme nově zařadili anglickou fotbalovou Premier League, čímž jsme potvrdili pozici O2 TV jakožto platformy nabízející na jednom místě nejlepší sportovní a filmový obsah. S meziročním nárůstem o 100 tisíc zákazníků a dynamicky rostoucím sledováním na webu a v aplikacích patří O2 TV mezi naše nejrychleji rostoucí služby."

"Vysoké investice v roce 2018 navýšily účetní odpisy a snížily tak náš čistý zisk v roce 2019," vysvětluje Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti a doplňuje: "Investice mířily do růstových oblastí a společně s novou produktovou nabídkou přispívají k dalšímu růstu. Provozní zisk roste, čistý zisk již vykazuje pozitivní trend, naše strategie funguje."

Přehled hlavních událostí ve 3. čtvrtletí 2019

Od 16. září začal operátor O2 nabízet mobilní tarify NEO s neomezenými daty, u kterých si každý zákazník může vybrat rychlost připojení podle svých potřeb. Od stejného data O2 zároveň výrazně navýšil data ve vylepšených tarifech FREE+ s neomezeným voláním. V tarifu FREE+ Zlatý operátor O2 objem dat dokonce zpětinásobil na 60 GB, a zákazníkům tak nabízí nejnižší cenu za gigabyte. Nové tarify včetně těch neomezených O2 nabízí nejvýhodněji v balíčcích O2 Spolu. Ty umožňují jednotlivcům, rodinám i početnějším skupinám flexibilně kombinovat různé služby. K balíčkům O2 Spolu navíc O2 přidává všem zákazníkům nejlepší sportovní přenosy a až do léta 2020 také prémiový kanál HBO zdarma.

Digitální televize O2 TV ještě výrazněji posílila svůj sportovní obsah. Vedle kompletní FORTUNA:LIGY, Ligy mistrů UEFA nebo hokejové extraligy přidala novou stanici Premier Sport, která odvysílá stovky přímých přenosů z nejprestižnější fotbalové ligy světa - anglické Premier League. Diváci se na Premier Sportu dočkají i dalších dvou ostrovních soutěží - druhé nejvyšší anglické Championship a skotské Premiership.

Pro tenisové fanoušky společnost O2 prodloužila televizní práva na kompletní tenisový okruh WTA o další tři sezony, tj. až do roku 2022. Díky unikátní multidimenzi odvysílá O2 TV Tenis, jediný ryze tenisový kanál na českém území, všechny turnaje i souběžně hrané zápasy.

Přehled provozních výsledků
Mobilní segment

Díky pokračující oblibě tarifů s vyšším objemem dat a zájmu zákazníků o kombinaci mobilních tarifů s dalšími službami v balíčcích O2 Spolu dosáhl celkový počet mobilních registrovaných zákazníků [1] na konci září 2019 celkem 5 617 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb byla 3 215 tisíc, počet zákazníků mobilních předplacených služeb dosáhl dohromady 1 963 tisíc, zatímco počet zákazníků M2M služeb byl 439 tisíc.

Již 75 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, 64 % všech telefonů podporuje technologii 4G LTE. Větší porce dat obsažená v tarifech FREE spolu se zájmem zákazníků o tarify O2 Data s měsíčním objemem dat 4 až 20 GB a nárůst počtu zákazníků s chytrým telefonem podporující technologii 4G LTE přispěly v prvních devíti měsících 2019 k meziročnímu nárůstu spotřeby mobilních dat v telefonu o 30 %.

Segment pevných linek

Počet zákazníků některého z tarifů služby O2 TV (IPTV a OTT verze), která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 30. září 2019 celkem 406 tisíc, včetně domácností, které využívají doplňkovou službu MULTI, která umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou. V průběhu prvních devíti měsíců 2019 se počet zákazníků O2 TV zvýšil o téměř 70 tisíc.

Počet zákazníků vysokorychlostního internetu [2] přes kabel i pomocí bezdrátové technologie dosáhl k 30. září 2019 celkem 830 tisíc. Za prvních devět měsíců roku 2019 se jejich počet zvýšil o 21 tisíc.

Slovensko

O2 Slovakia nadále registruje rostoucí zájem o své portfolio mobilních tarifů O2 Paušál. K 30. září 2019 dosáhl celkový počet aktivních zákazníků 2 116 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb byla 1 361 tisíc a jejich podíl na celkové mobilní bázi tak za rok vzrostl o 2,5 procentního bodu na 64,3 %.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v prvních devíti měsících roku 2019 celkově 28 615 mil.Kč, meziročně o 1,4 % více, když výnosy rostly ve všech segmentech. V České republice se zvýšily o 1,2 % na 23 129 mil. Kč, díky 1,2% růstu výnosů segmentu pevných linek na 8 123 mil. Kč a meziročně o 1,2 % vyšším výnosům v mobilním segmentu, které dosáhly úrovně 15 006 mil. Kč. Hlavními zdroji nárůstu byla mobilní data, finanční služby a O2 TV.

Na Slovensku vzrostly celkové provozní výnosy v prvních třech čtvrtletích 2019 o 2 % na 220 mil. eur. V českých korunách dosáhly provozní výnosy celkem 5 665 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,6 %. Podobně jako v České republice stály za tímto nárůstem především vyšší výnosy z mobilních datových služeb.

Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl v prvních devíti měsících 2019 meziročně o 11,7 % na 9 318 mil. Kč, díky nárůstu výnosů, poklesu ve většině provozních nákladů a pozitivnímu vlivu nového účetního standardu IFRS 16. V České republice vzrostl provozní zisk EBITDA meziročně o 10,7 % na 7 022 mil. Kč, zatímco na Slovensku se zvýšil o 16,5 % na 2 326 mil. Kč (+15,9 % na 91 mil. eur). Konsolidovaná EBITDA marže vzrostla meziročně o 3 procentní body a v prvních třech čtvrtletích 2019 dosáhla 32,6 %.

Konsolidovaný čistý zisk v prvních devíti měsících 2019 poklesl meziročně o 4,6 % na 4 023 mil. Kč, když vyšší investice v roce 2018 do růstových oblastí vedly k nárůstu odpisů hmotného a nehmotného majetku. Ty se však již pozitivně projevily ve výsledcích za třetí čtvrtletí 2019, ve kterém se pokles čistého zisku zpomalil na -1,5 %.


KLÍČOVÉ FINANČNÍ UKAZATELE SKUPINY

Finanční ukazatele9M 20199M 2018Meziroční změna

Provozní výnosy

- mobilní výnosy v ČR

- fixní výnosy v ČR

- výnosy na Slovensku

28 615 mil. Kč

15 006 mil. Kč

8 123 mil. Kč

5 665 mil. Kč

28 209 mil. Kč

14 822 mil. Kč

8 027 mil. Kč

5 524 mil. Kč

+1,4 %

+1,2 %

+1,2 %

+2,6 %

Celkové náklady

- z toho provozní náklady

19 379 mil. Kč

5 700 mil. Kč

19 950 mil. Kč

6 065 mil. Kč

-2,9 %
-6,0 %
EBITDA9 318 mil. Kč8 342 mil. Kč+11,7 %
EBITDA marže32,6 %29,6 %+3,0 p. b.
Čistý zisk4 023 mil. Kč4 217 mil. Kč-4,6 %


[1] Od 1Q 2019 zahrnuje mobilní zákazníky, kteří generovali výnosy za posledních 13 měsíců a nezahrnuje mobilní zákazníky služby Internet HD využívajících bezdrátové technologie 4G LTE a WTTx; srovnatelné údaje za předchozí období byly upraveny.

[2] Fixní připojení (xDSL, optické připojení), bezdrátové připojení (4G LTE, WTTx)