Po 30 letech od sametové revoluce zůstává svoboda pro Čechy velmi důležitou hodnotou. Vyplývá to z průzkumu, který pro O2 zpracovala agentura NMS Market Research. Důležitost ochrany svobody a demokracie O2 připomene i v další části dlouhodobého projektu Svoboda není samozřejmost. U příležitost 30. výročí listopadových událostí poukáže na nedocenitelnou hodnotu kontaktu s blízkými v emigraci. Kampaň poběží do 17. listopadu online i v televizi.

"Dnes se můžeme během pár vteřin spojit s kýmkoli na druhém konci světa a svobodně překračovat hranice. Před rokem 1989 ale kontakt s blízkými v zahraničí jednoduchý rozhodně nebyl. Pro rodiny rozdělené emigrací byl telefonní hovor často jediným způsobem, jak se spojit s blízkými. Telefonát tak měl pro stovky tisíc Čechů nedocenitelnou hodnotu. Právě to připomínáme v další části projektu Svoboda není samozřejmost," popisuje David Daneš, ředitel marketingové komunikace a Brandu v O2, a dodává: "Vážíme si, že díky listopadovým událostem dnes můžeme například volně surfovat po internetu, cestovat a kdykoliv se spojit s lidmi v zahraničí. Jsme hrdí, že tuto svobodnou komunikaci s celým světem můžeme zprostředkovávat. A proto považujeme za důležité připomínat, že svoboda nikdy nebude samozřejmostí."

Poslední rozezvonění telefonních budek

V rámci kampaně O2 také v neděli 17. listopadu rozezvoní všechny telefonní budky v České republice. Po zvednutí sluchátka se ozve autentický záznam z listopadových demonstrací doplněný krátkým vzkazem. "Zatímco v dnešní době telefonní budky téměř nikdo nepoužívá, před třiceti lety, kdy nebyly žádné mobily a na pevnou linku se čekalo i několik let, měly pro spojení s okolím nenahraditelnou roli. Proto jsme se rozhodli je do kampaně symbolicky zapojit," doplňuje David Daneš.

Vzkazy pro demokracii

Ve spolupráci s Pamětí národa dává O2 Čechům možnost posílat jejich vlastní vzkazy dnes již třicetileté demokracii. Co pro ně znamená svoboda, demokracie, nebo co jim přinesla revoluce, mohou vyjádřit na webu www.svobodanenisamozrejmost.cz Vzkazy si pak lidé budou moci přečíst na velkoformátových projekcích 17. listopadu přímo na Národní třídě, nejsymboličtějším místě sametové revoluce.

Svoboda je důležitá ve vyjadřování i vzdělávání

Ze zářiového online průzkumu agentury NMS Research vyplynulo také to, že si Češi cení především možnosti svobodně se vyjadřovat (93 % respondentů). Druhým nejdůležitějším tématem je svoboda přístupu k informacím (92 %), stejný podíl dotazovaných poukazuje i na důležitost svobody ve vzdělávání. Z výzkumu také vyplývá, že připomínání si omezení svobody před rokem 1989 je velmi důležité (81 %), a to zejména pro mladší generaci Čechů.

Svoboda není samozřejmost