Operátor O2 se jako významná technologická firma zapojí do výzkumu a vývoje umělé inteligence. V rámci centra Dataclair.ai se zaměří na pokročilé zpracování Big Dat, strojové učení a práci s neuronovými sítěmi.Využití umělé inteligence vidí O2 nejen v telekomunikacích, ale třeba také v bankovnictví, zdravotnictví nebo farmacii. Dataclair.ai povede jeden z předních českých odborníků na kybernetiku a umělou inteligenci Jan Romportl, který svůj tým nyní rozšiřuje o několik pozic.

"Lidská inteligence neustále skládá data přicházející z obrovského senzorického pole. Na základě výsledné komprimované informace je pak schopna předvídat a rozhodovat se. Na podobném principu, tedy na smysluplné kompresi dat, funguje také umělá inteligence. Ta využívá algoritmy strojového učení obvykle založené na analýzách Big Dat. Podobně jako člověk pak z těchto dat provede kompresi, predikci a výsledné rozhodnutí nebo doporučení," vysvětluje Jan Romportl.

Analýzy Big Dat už nyní pomáhají například při plánování dopravy, umisťování poboček a zefektivnění komunikace se zákazníky. Strojové učení pak firmám umožní zlepšovat a automatizovat některé procesy a zvyšovat tak jejich produktivitu. Využití umělé inteligence zároveň přinese zlepšení i zákazníkům. " Velký prostor při využití umělé inteligence vidím v lékařství. Neuronové sítě umí velice dobře rozeznávat jakékoliv vzory, akustické i obrazové. Nabízí se tak například zpracovávání rentgenologických snímků či snímků z magnetické rezonance nebo třeba vývoj aplikace, která dokáže rozeznat, zda je znaménko na kůži maligní nebo benigní," popisuje Jan Romportl. Obrovský potenciál umělé inteligence se již dnes ukazuje také v oblasti tzv. personalizované medicíny či při vývoji zcela nových léčiv.

Dataclair.ai

Algoritmy strojového učení pronikají do stále více oblastí každodenního života a ovlivňují rozhodování velkého množství lidí. Proto je nesmírně důležité, aby takto vzniklé rozhodovací procesy byly plně v souladu s etickými hodnotami člověka a naší společnosti. Jedním z praktických důsledků je například to, že umělá inteligence vždy musí rozhodovat či dávat uživatelům doporučení tak, aby se nedopouštěla žádné diskriminace třeba vzhledem k pohlaví, rase, národnosti nebo sociální skupině. Cílem O2 je proto zaměřit se na vývoj tzv. etické umělé inteligence. " Většina současného vývoje v umělé inteligenci se zaměřuje pouze na zlepšování jejích schopností a výkonu, aniž by řešila tyto etické otázky. V O2 jsme si plně vědomi obrovského celospolečenského dopadu etických vlastností umělé inteligence, a proto jsme se rozhodli koncentrovat a rozvíjet metody etického strojového učení právě v centru Dataclair.ai," zdůrazňuje Jan Romportl.

K utváření neuronových sítí je zapotřebí ohromné množství dlouhodobě získávaných dat, která však nemusí být vůbec spojena s konkrétními lidmi. "Konkrétní zákaznická data nikdy nepředáváme třetím stranám. Analýzy provádíme nad daty zákazníků, kteří k tomu poskytli souhlas, a vždy je provádí interní tým, který nyní výrazně posilujeme. Bezpečnost dat je nadále naší nejvyšší prioritou," zdůrazňuje Jan Romportl. Navíc jedním z důležitých úkolů centra zároveň bude výzkum a vývoj metod strojového učení, které nebudou vyžadovat data reálných zákazníků, a místo nich budou založena na datech uměle vygenerovaných.

Jan Romportl v O2 od roku 2015 vede tým, který se zabývá zpracováním dat. Vystudoval umělou inteligenci a filozofii na Západočeské univerzitě v Plzni, kde také do roku 2015 přednášel. Patří k propagátorům kybernetiky a umělé inteligence a publikuje na toto téma v odborných časopisech.

Krátký sestřih z podcastového pořadu Brocast, jehož byl Jan Romportl nedávno hostem. Celý pořad je k dispozici na https://brocast.cz/34-jan-romportl/