• Nové tarify O2 TV zákazníkům přináší desítky programů včetně nejlepšího sportu. I díky tomu vzrostl v roce 2019 počet tarifních zákazníků O2 TV o více než 100 tisíc. Na konci prosince jich bylo 443 tisíc.
  • O2 v roce 2019 zvýšilo objem dat v tarifech FREE+, což v nejvyužívanějších z nich vedlo k poklesu ceny za gigabyte o více než polovinu.
  • Nově představené tarify NEO s neomezenými daty volí třetina nových mobilních zákazníků.
  • Díky větší dostupnosti vysokorychlostního připojení stoupl počet zákazníků internetu HD meziročně o 26 tisíc na 835 tisíc.
  • Konsolidované výnosy se v roce 2019 zvýšily meziročně o 2 % na 38,8 mld. Kč; výnosy rostly v České republice i na Slovensku zejména díky mobilním datům a O2 TV.
  • Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl o 13 % na 12,6 mld. Kč; přes vyšší odpisy majetku kvůli zvýšeným investicím v minulých letech dosáhl konsolidovaný čistý zisk v roce 2019 výše 5,5 mld. Kč stejně jako o rok dříve.

"V roce 2019 jsme zlepšili nabídku všech klíčových služeb. Kromě neomezených tarifů jsme představili nové tarify internetu na doma a O2 TV. Zvyšující se počet zákazníků u všech služeb potvrzuje, že naše rozhodnutí bylo správné. Růstu nadále pomáhají balíčky O2 Spolu," komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel O2 Jindřich Fremuth a pokračuje: "Počet zákazníků nejvíce rostl u O2 TV. Naši internetovou televizi si zákazníci často pořizují, aby nemuseli řešit přechod na DVB-T2. I proto jsme zaznamenali nejrychlejší nárůst počtu zákazníků v posledním čtvrtletí."

"Investice v roce 2018 mířily do růstových oblastí, což se projevilo zvýšením provozního zisku v roce 2019," uvádí Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel O2, a dodává: "Tyto investice navýšily účetní odpisy a negativně tak ovlivnily náš čistý zisk, i ten však v průběhu roku již vykazoval pozitivní trend. Naše strategie funguje."

Přehled provozních výsledků
Mobilní segment

Díky pokračující oblibě tarifů s navýšeným objemem dat a nových tarifů O2 NEO s neomezenými daty a zájmu zákazníků o kombinaci mobilních tarifů s dalšími službami v balíčcích O2 Spolu dosáhl celkový počet mobilních registrovaných zákazníků [1] na konci roku 2019 celkem 5 858 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb byla k 31. prosinci 2019 na úrovni 3 249 tisíc, počet zákazníků mobilních předplacených služeb byl 1 965 tisíc, zatímco počet M2M SIM karet dosáhl 644 tisíc.

Již téměř 77 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, více než dvě třetiny všech telefonů podporují technologii 4G LTE. Větší porce dat v tarifech FREE+, O2 NEO a O2 Data spolu s nárůstem počtu zákazníků s chytrým telefonem s podporou 4G LTE přispěly v roce 2019 k meziročnímu nárůstu spotřeby mobilních dat v telefonu o 30 %.

Segment pevných linek

Počet zákazníků některého z tarifů služby O2 TV (IPTV a OTT verze), která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 31. prosinci 2019 celkem 443 tisíc včetně zákazníků, kteří využívají měsíční balíčky O2 TV Sport Pack online a O2 TV HBO a Sport Pack. Ty lze jednoduše aktivovat platební kartou a po 30 dnech je lze kdykoliv zrušit. V průběhu roku 2019 se tak počet zákazníků O2 TV zvýšil o 106 tisíc.

Počet zákazníků vysokorychlostního internetu [2] přes kabel i pomocí bezdrátové technologie dosáhl k 31. prosinci 2019 celkem 835 tisíc. Za rok 2019 se jejich počet zvýšil o 26 tisíc.

Slovensko

O2 Slovakia nadále registruje rostoucí zájem o své portfolio mobilních tarifů, které od listopadu rozšířilo o nabídku tarifů O2 Smart Paušál. Ty kromě neomezeného volání a SMS obsahují velké objemy dat na vybrané aplikace. K 31. prosinci 2019 dosáhl celkový počet aktivních zákazníků 2 149 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb byla 1 390 tisíc a jejich podíl na celkové mobilní bázi tak za rok vzrostl o 2,1 procentního bodu na 64,7 %.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v roce 2019 celkově 38 760 mil.Kč, meziročně o 2,0 % více, výnosy rostly ve všech segmentech. V České republice se zvýšily o 2,1 % na 31 347 mil. Kč, a to díky 3,5% růstu výnosů segmentu pevných linek na 11 136 mil. Kč a meziročně o 1,3 % vyšším výnosům v mobilním segmentu, které dosáhly úrovně 20 211 mil. Kč. Hlavními zdroji nárůstu byla mobilní data, finanční služby, O2 TV a prodej zařízení.

Na Slovensku vzrostly celkové provozní výnosy v roce 2019 o 2,0 % na 298 mil. eur. V českých korunách dosáhly provozní výnosy celkem 7 647 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,2 %. Podobně jako v České republice stály za tímto nárůstem především vyšší výnosy z mobilních datových služeb.

Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl v roce 2019 meziročně o 13,0 % na 12 619 mil. Kč díky nárůstu výnosů, meziročně stejným celkovým nákladům a pozitivnímu vlivu nového účetního standardu IFRS 16. V České republice vzrostl provozní zisk EBITDA meziročně o 11,8 % na 9 513 mil. Kč, zatímco na Slovensku se zvýšil o 18,7 % na 3 152 mil. Kč (+18,6 % na 123 mil. eur). Konsolidovaná EBITDA marže vzrostla meziročně o 3,2 procentního bodu a v roce 2019 dosáhla 32,6 %.

Konsolidovaný čistý zisk v roce 2019 vzrostl meziročně o 0,2 % na 5 460 mil. Kč. Pozitivní vliv investic do růstových oblastí realizovaných v roce 2018 v kombinaci s novou produktovou nabídkou a úspěšnou vánoční kampaní se naplno projevil ve výsledcích za čtvrté čtvrtletí 2019, ve kterém čistý zisk vzrostl meziročně o 16,7 %.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ UKAZATELE SKUPINY

Finanční ukazateleRok 2019Rok 2018Meziroční změna

Provozní výnosy

- mobilní výnosy v ČR

- fixní výnosy v ČR

- výnosy na Slovensku

38 760 mil. Kč

20 211 mil. Kč

11 136 mil. Kč

7 647 mil. Kč

37 996 mil. Kč

19 956 mil. Kč

10 757 mil. Kč

7 485 mil. Kč

+2,0 %

+1,3 %

+3,5 %

+2,2 %

Celkové náklady

- z toho provozní náklady

26 211 mil. Kč

7 665 mil. Kč

26 981 mil. Kč

8 198 mil. Kč

-2,9 %
-6,5 %
EBITDA12 619 mil. Kč11 163 mil. Kč+13,0 %
EBITDA marže32,6 %29,4 %+3,2 p. b.
Čistý zisk5 460 mil. Kč5 448 mil. Kč+0,2 %


[1] Od 1Q 2019 zahrnuje mobilní zákazníky, kteří generovali výnosy za posledních 13 měsíců a nezahrnuje mobilní zákazníky služby Internet HD využívajících bezdrátové technologie 4G LTE a WTTx; srovnatelné údaje za předchozí období byly upraveny.

[2] Fixní připojení (xDSL, optické připojení), bezdrátové připojení (4G LTE, WTTx).