Představenstvo společnosti O2 Czech Republic schválilo návrh na výplatu dividendy za rok 2019 v celkové výši 5 274 mil. Kč, což představuje 17 Kč před zdaněním na každou akcii ve jmenovité hodnotě 10 Kč (respektive 170 Kč před zdaněním na akcii ve jmenovité hodnotě 100 Kč). To představuje 99 % čistého nekonsolidovaného zisku za rok 2019.

Nad rámec běžné výplaty dividendy navrhuje představenstvo Společnosti rozdělit část emisního ážia v rozsahu až 1 241 mil. Kč, což znamená, že na každou akcii ve jmenovité hodnotě 10 Kč bude připadat částka 4 Kč před zdaněním (respektive 40 Kč před zdaněním na akcii ve jmenovité hodnotě 100 Kč).

Navrhované datum splatnosti dividendy a částky odpovídající snížení emisního ážia je 6. května 2020. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby právo na výplatu měli ti, kdo budou akcionáři k 6. dubnu 2020.