• Zhruba polovina podnikatelů se po zavedení karantény vrátila, nebo nepřerušila svůj byznys, a dnes ze všech sil bojuje o jeho udržení. Ostatní čekají na lepší podmínky a podporu od státu a svých partnerů.
  • Ve čtvrtém týdnu došlo k poklesu aktivních podniků v oblasti Ubytování, stravování a pohostinství o 7 %.
  • Podíl bezhotovostních plateb se oproti předchozímu týdnu zvýšil o 24 %.
  • K výraznému nárůstu transakcí o 29 % došlo v Zemědělství, lesnictví, rybářství, které bylo taženo oborem Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti s nárůstem transakcí o 74 %.
  • Češi se i nadále intenzivně věnují zahradničení a péči o své domácí mazlíčky. Svědčí o tom další růst v oboru Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně, který byl o 54 % proti předchozímu týdnu.

Společnost O2 eKasa zpracovala analýzu dat ze čtvrtého týdne po zavedení opatření souvisejících s koronavirem (4. 4. - 10. 4. 2020). Data byla získána porovnáním s údaji z posledních dvou týdnů před vyhlášením karantény. Analýza se týká podnikatelů, kteří používají řešení O2 eKasa.

Data ze čtvrtého týdne po zavedení karantény potvrzují, že po počátečním oživení, ke kterému došlo v druhém týdnu, podnikání ve třetím a čtvrtém týdnu začalo stagnovat. Ve třech hlavních odvětvích (Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel; Ubytování, stravování a pohostinství; Zpracovatelský průmysl) mírně poklesl počet podniků s transakcemi, naopak počet transakcí ve všech třech odvětvích mírně povyrostl. Jako reakce na pozastavení EET vládou pokračoval také pokles fiskalizovaných plateb o 3 %.

"Z dosud získaných dat je možné usuzovat, že k podnikání se po zavedení karantény vrátila, nebo své podnikání nepřerušila, zhruba polovina podnikatelů, kteří se ze všech sil snaží svůj byznys udržet a přizpůsobit okamžitému vývoji. Důkazem toho je například stále rostoucí podíl bezhotovostních plateb," říká Milan Hába, manažer projektu O2 eKasa a dodává: "Domníváme se, že ostatní podnikatelé zatím čekají na lepší časy nebo vhodnější podporu. A to podporu jak od státu, tak například od velkých firem, svých dodavatelů a partnerů, od kterých očekávají vstřícný krok ve formě restartovacích balíčků."

Největší pokles aktivních podniků v uplynulém týdnu zaznamenalo odvětví Ubytování, stravování a pohostinství, a to o 7 %. Pravděpodobně se jedná o restaurace, které nejdříve začaly poskytovat své služby aspoň prostřednictvím prodeje z okénka nebo rozvozem, ale tento provoz se jim nevyplatil, takže buď dočasně, nebo úplně provoz ukončily. Data bohužel potvrzují, že karanténa velice citelně zasáhla právě oblast stravování a ubytování, které se po počátečním propadu zatím nedaří růst.

Na druhou stranu, oproti třetímu týdnu opět významně vzrostl podíl bezhotovostních plateb (kartou, mobilním telefonem, hodinkami) na všech transakcích, a to o 24 %. Bezhotovostní platby začaly podle všeho přijímat i podniky, které dříve akceptovaly pouze hotovost. Dá se předpokládat, že podnikatele k tomuto kroku povzbudila poptávka zákazníků a snaha zamezit zbytečnému přenosu koronaviru.

Pokračoval také výrazný nárůst transakcí v Zemědělství, lesnictví, rybářství o 29 %. V tomto odvětví sehrály významnou roly Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti, kde došlo k nárůstu transakcí o 74 %. Co se týče detailnějších oborů, ve čtvrtém týdnu o 6 % vzrostl Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. Z odvětví maloobchodu se stále daří oboru Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně, kde transakce vyskočily o 54 % oproti třetímu týdnu.

Změna oproti průměru dvou týdnům před karanténou

Interpretace:

  • Počet aktivních podniků klesl první týden o 78 % oproti průměru před karanténou. Při porovnání čísel ze druhého týdne s týdenním průměrem před karanténou klesl počet podnikatelů s transakcemi o 67 %. Při porovnání čísel ze třetího týdne s týdenním průměrem před karanténou klesl počet podnikatelů s transakcemi o 66 %, při porovnání čtvrtého týdne s týdenním průměrem před karanténou klesl počet podnikatelů s transakcemi o 67 %.
Celková čísla 14. - 20. 3. 21. - 27. 3. 28. 3. - 3. 4. 4. 4. - 10. 4.
Počet aktivních podniků -78 % -67 % -66 % -67 %
Počet transakcí (počet vystavených účtenek přes eKasu) -94 % -68 % -66 % -64 %
Vývoj podílu plateb přes platební terminál 21 % 25 % 35 % 68 %
         
Počet aktivních podniků 14. - 20. 3. 21. - 27. 3. 28. 3. - 3. 4. 4.4. - 10.4.
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel -72 % -54 % -53 % -53 %
Ubytování, stravování a pohostinství -84 % -82 % - 82 % - 83 %
Zpracovatelský průmysl -73 % -51 % - 49 % - 50 %
         
Počet transakcí 14. - 20. 3. 21. - 27. 3. 28. 3. - 3. 4. 4.4. - 10.4.
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel -91 % -56 % -52 % -51 %
Ubytování, stravování a pohostinství -96 % -86 % -86 % -85 %
Zpracovatelský průmysl -92 % -55 % -50 % -50 %

.

.