Nezisková organizace Elpida, která dlouhodobě pomáhá seniorům, v době koronavirové epidemie trojnásobně navýšila kapacity krizové linky pro seniory, tzv. Linky seniorů. Pracovníci na lince seniorům zdarma poskytují profesionální pomoc a podporu v jakékoliv krizové situaci, nebo jim ve spolupráci se skauty zajišťují nákup či vyzvednutí léků. Kapacita linky je ale omezená a mnoho volajících se nedovolá. Proto se několik firem v čele s O2 Media, Motionlab a Motionhouse rozhodlo vytvořit unikátní personalizovanou video kampaň s cílem vybrat více finančních prostředků pro rozšíření Linky seniorů o další pracovníky.

Kampaň je cílená na mladší, ekonomicky aktivní obyvatele. Ti do svých mobilů dostávají MMS s odkazem na personalizované video. Rozesílku zajišťuje O2 Media, o kreativu se postaral Motionhouse a o její personalizaci platforma Motionlab. Všechny subjekty financovaly celou kampaň z vlastních prostředků.

Centrum Elpida dlouhodobě podporuje Nadace O2, která mu zdarma poskytuje technologie pro provoz Linky seniorů. O2 Media se v nouzové době rozhodlo tuto pomoc ještě rozšířit. "Jedná se o vůbec první kampaň, při které rozesíláme personalizovaná videa. Technologické řešení kampaně je velmi pokročilé, a to nejen na české poměry," říká o kampani Zuzana Marková z O2 Media, které v rámci kampaně oslovilo celkem 60 000 zákazníků O2 s platným marketingovým souhlasem.

Ve videu se objevuje hned několik personalizovaných prvků, a to jak v textu, tak v hlasovém oslovení. Podle cílového diváka se mění pohlaví hlavní postavy, bydliště nebo třeba zájmy. "Oslovení je tak více osobní, protože v každé MMS najde divák video, kde právě on hraje hlavní roli," vysvětluje Radek Pšurný, jeden ze zakladatelů Motionlab.

"Díky kampani se nám dopařilo vybrat prostředky, díky kterým odbavíme denně o desítky hovorů se seniory více," shrnuje Jiří Hrabě, ředitel centra Elpida.

MMS pro Elpidu