• V šestém týdnu vzrostly některé sledované údaje nad průměr před vyhlášením karantény - průměrná suma transakce na kasu byla vyšší o 40 %, počet transakcí na kasu o 21 % a průměrná suma na transakci o 16 %
  • Počet transakcí rostl mnohem rychleji, než počet aktivních podniků - to potvrzuje pomalé obnovení růstu ekonomiky a rostoucí nákupní apetit zákazníků, ze kterého teď profitují otevřené provozovny

Společnost O2 eKasa zpracovala analýzu dat z šestého týdne po zavedení opatření souvisejících s koronavirem (18. 4. - 24. 4. 2020). Data byla získána porovnáním s údaji z posledních dvou týdnů před vyhlášením karantény. Analýza se týká podnikatelů, kteří používají řešení O2 eKasa.

V šestém týdnu vzrostl počet transakcí ve všech třech hlavních odvětvích (Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel; Ubytování, stravování a pohostinství; Zpracovatelský průmysl). Mezi nejvíce rostoucí obory patřily Kulturní, zábavní a rekreační činnosti, kde došlo k růstu o 56 % a Zpracovatelský průmysl s růstem o 35 %. U většiny oborů s růstem transakcí došlo také k růstu počtu aktivních podniků.

"Data ukazují, že v šestém týdnu rostl počet transakcí mnohem rychleji, než počet aktivních podniků. Díky tomu byla průměrná suma transakce na kasu o 40 % vyšší než průměr před karanténou. Vzrostl i počet transakcí na kasu (o 21 %) a průměrná suma na transakci (o 16 %). Data ukazují, že většina podnikatelů, kteří své podnikání v karanténě zastavili, zatím svůj byznys neobnovila. Nicméně vývoj v šestém týdnu ukazuje pomalé obnovení růstu ekonomiky a rostoucí nákupní apetit zákazníků, ze kterého teď profitují otevřené provozovny," uvádí Milan Hába, manažer projektu O2 eKasa.

S uvolněním podnikání u řemesel s provozovnou (20. 4. 2020) souvisí také vysoké nárůsty v některých oborech Zpracovatelského průmyslu. Výroba klenotů a příbuzných výrobků narostla v počtu aktivních podniků o 500 % a počet transakcí vyrostl o 137 %. Transakce také výrazně narostly v oborech Výroba oděvů (o 78 %) a Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků (o 77 %). I v šestém týdnu díky uvolňování opatření pokračoval růst oborů zaměřených na sport. V oboru Sportovní činnosti došlo k růstu transakcí o 132 % a v Provozování sportovních zařízení k růstu transakcí o 98 %.

.

.

.