• Březnový nástup pandemie COVID-19 ovlivnil výsledky za celé první čtvrtletí.
 • Klíčové části byznysu vykazovaly první dva měsíce roku solidní výkonnost, vyhlášení nouzového stavu následně negativně ovlivnilo výnosy z příchozího roamingu, prodeje telefonů a částečně i služeb.
 • Sítě a technologie O2, jakožto součást kritické infrastruktury státu, zvládly významný nárůst hlasového i datového provozu.
 • Konsolidované provozní výnosy se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšily o 3,7 % na 9,6 miliard korun.
 • Konsolidovaný provozní zisk EBITDA v prvním čtvrtletí vzrostl o 6,5 % na 3,1 mld. Kč.
 • Operátor O2 se společně se svými zákazníky, státem i neziskovými organizacemi zapojil do boje proti šíření nákazy poskytnutím řady služeb zdarma. Jejich hodnota dosáhla 384 milionů korun.

Světová pandemie koronaviru v posledních dvou týdnech prvního čtvrtletí výrazně ovlivnila společnost O2 Czech Republic po obchodní i provozní stránce. Došlo k výraznému útlumu aktivity obchodních kanálů v souvislosti s restrikcemi pohybu obyvatel v období nouzového stavu. To jsou, společně s výpadkem výnosů z roamingu, hlavní důvody, proč O2 dosáhlo v klíčových ukazatelích jen mírného růstu. "Přesto jsem při pohledu na další období optimistický, neboť je patrné, že se podstatná část ekonomiky i života lidí přesouvá do digitálního prostředí, jehož jsme klíčovým tvůrcem," říká Jindřich Fremuth, generální ředitel a předseda představenstva O2 Czech Republic. "Zároveň krizová doba urychlila digitální transformaci i samotného O2, která umožní dosáhnout v následujícím období vyšší efektivity," dodal.

"Naši úspěšnou strategii potvrdil téměř 12% meziroční růst provozního zisku EBITDA za první dva měsíce roku 2020. Poté, co vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a přijala celou řadu mimořádných opatření, došlo v březnu 2020 k meziročnímu poklesu EBITDAo 3,2 %," komentuje Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel O2 Czech Republic. Podobný vývoj přitom vykazují i další finanční ukazatele. "Naše strategie funguje. V současné době však nelze spolehlivě odhadnout budoucí vývoj ani jeho dopad do našeho hospodaření," dodal.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ UKAZATELE SKUPINY*

*Neodráží ještě plný dopad pandemie COVID-19, která se projevila až ve druhé polovině března 2020.

Finanční ukazatele1Q 20201Q 20191Q20/1Q19
Provozní výnosy9 5909 249+3,7%
- mobilní výnosy v ČR4 9044 840+1,3%
- fixní výnosy v ČR2 9542 629+12,4%
- výnosy na Slovensku1 7671 839-3,9%
Celkové náklady6 5346 354+2,8%
z toho provozní náklady2 0131 900+6,0%
EBITDA3 0962 906+6,5%
EBITDA marže32,3%31,4%0,9 p.p.
Čistý zisk1 2681 236+2,6%
O2 - Pomáháme Česku

Jakkoli je období krize spojené s infekcí COVID-19 pro O2 komplikované, chápeme svou roli ve společnosti a reagujeme na potřeby lidí.

Společnost O2 přijala opatření s cílem co nejrychleji pomoci státu, zákazníkům a celé ekonomice zvládnout aktuální těžkou situaci v souvislosti s infekcí COVID-19 a masivním přesunem činností do digitálního prostoru. Zachování vysokého standardu datových služeb společnosti O2 je klíčové pro zvládnutí aktuální zdravotní i následné ekonomické krize.

Společnost O2 považuje za zcela přirozené, že pomůže okamžitě ve chvíli, kdy si to okolnosti žádají. I díky stabilitě a kvalitě své sítě, do které intenzivně investuje miliardy korun každý rok, mohla nabídnout jako první z operátorů neomezená data pro všechny lidi, kteří potřebovali v těžké době být v kontaktu se svými blízkými či pracovat na dálku. Společnost O2 však pomohla i řadou dalších aktivit. Pomoc, kterou společnost O2 poskytla svým zákazníkům, státu, ale i neziskovým organizacím dosáhla v prvních třech týdnech od vyhlášení nouzového stavu hodnoty bezmála 400 milionů Kč, kdy společnost O2:

 • Zřídila prostřednictvím své dceřiné firmy Mluvii na své náklady národní krizové call centrum 1212
 • Rozeslala miliony informačních SMS pro ministerstvo zdravotnictví
 • Poskytla neomezený mobilní internet zdarma
 • Nabídla svou O2 TV všem za korunu
 • Nabídla zdarma kapacity SMS konektorů pro neziskové organizace
 • Nabídla obcím zdarma SMS platformu pro komunikaci s občany
 • Nabídla zdarma stovky tabletů s mobilním internetem pro domovy důchodců a dětské domovy zřizované kraji
 • Vyhlásila mnohamilionový nadační grant pro zavádění distanční výuky do škol
 • Během jediného víkendu dokázala upravit své systémy tak, aby bylo možné se svolením zákazníků poskytovat data do projektu tzv. Chytré karantény.
Přehled provozních výsledků

Celkový počet mobilních registrovaných zákazníků v České republice dosáhl na konci března 2020 celkem 5 862 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb byla k 31. března 2020 na úrovni 3 259 tisíc, počet zákazníků mobilních předplacených služeb byl 1 945 tisíc, zatímco počet M2M SIM karet dosáhl 658 tisíc.

Počet zákazníků některého z tarifů služby O2 TV (IPTV a OTT verze), která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 31. březnu 2020 celkem 459 tisíc včetně zákazníků, kteří využívají měsíční balíčky O2 TV Sport Pack online a O2 TV HBO a Sport Pack. Březnový růst nových zákazníků o 15 % je v kontrastu s 65% meziročním nárůstem v předchozích dvou měsících.

Počet zákazníků vysokorychlostního internetu přes kabel i pomocí bezdrátové technologie dosáhl ke konci prvního čtvrtletí 2020 celkem 840 tisíc. Zatímco v lednu a únoru rostl meziročně počet nových zákazníků o 11 procent, v březnu propadl meziročně o 5 %.

K 31. březnu 2020 dosáhl celkový počet aktivních zákazníků na Slovensku 2 152 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb byla 1 054 tisíc, zákazníků předplacených služeb bylo 739 tisíc a 359 tisíc využívalo M2M služby.