• Po výrazném nárůstu podnikání v některých oborech v sedmém týdnu, do kterého se promítla první vlna uvolnění opatření, podnikání v osmém týdnu stagnovalo.
  • Podíl bezhotovostních plateb (kartou, mobilním telefonem, hodinkami) na všech transakcích v osmém týdnu v porovnání se sedmým týdnem opět vzrostl, a to o 6 %.

Společnost O2 eKasa zpracovala analýzu dat osmého týdne po zavedení opatření souvisejících s koronavirem (2. 5. - 8. 5. 2020). Data byla získána porovnáním s údaji z posledních dvou týdnů před vyhlášením karantény. Analýza se týká podnikatelů, kteří používají řešení O2 eKasa.

V osmém týdnu od zavedení koronavirových opatření nedošlo k žádným významným změnám. Data naznačují, že všichni, kterým se vyplatilo otevřít již po první vlně uvolnění, otevřeli již v předchozím týdnu. Ostatní podnikatelé pravděpodobně zatím čekali na uvolnění, která začala platit od 11. 5. 2020.

U sledovaných třech hlavních odvětví (Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel; Ubytování, stravování a pohostinství; Zpracovatelský průmysl) a větších oborů nebyly zaznamenány zásadní výkyvy. Pouze u Maloobchodu s oděvy klesl počet aktivních podniků o 38 % a počet transakcí klesl o 9 %. Jedná se ale o obor, ve kterém v předchozím, tedy sedmém týdnu, došlo k obrovskému nárůstu. V případě Kulturních, zábavních a rekreačních činností klesl počet aktivních podniků o 10 % a počet transakcí o 5 %. I tento obor zaznamenal v sedmém týdnu poměrně silný nárůst.

Podíl bezhotovostních plateb (kartou, mobilním telefonem, hodinkami) na všech transakcích v osmém týdnu v porovnání se sedmým týdnem opět vzrostl, a to o 6 %.

.

.

.