• Devátý týden od zavedení koronavirových opatření přinesl významné oživení ve všech odvětvích české ekonomiky. Počet aktivních podniků vzrostl o 14 % a počet transakcí dokonce o 24 %.
  • Díky otevření zahrádek restaurací od 11. 5. 2020 narostl počet aktivních podniků v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství o 42 %.
  • Podíl bezhotovostních plateb na celkovém počtu plateb povyrostl o 3 %. Při srovnání předkovidových dat a dat z devátého týdne, byl v devátém týdnu celkový počet bezhotovostních plateb o 13 % vyšší.

Společnost O2 eKasa zpracovala analýzu dat devátého týdne po zavedení opatření souvisejících s koronavirem (9. 5. - 15. 5. 2020). Data byla získána porovnáním s údaji z posledních dvou týdnů před vyhlášením karantény. Analýza se týká podnikatelů, kteří používají řešení O2 eKasa.

"Devátý týden od zavedení koronavirových opatření přinesl významné oživení ve všech odvětvích české ekonomiky. Počet aktivních podniků vzrostl o 14 % a počet transakcí dokonce o 24 %. Klíčovou roli bezpochyby sehrálo uvolnění opatření k 11. 5. 2020, na které podnikatelé netrpělivě čekali," uvádí Milan Hába, manažer projektu O2 eKasa.

Nejvýrazněji ve sledovaných třech hlavních odvětvích (Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel; Ubytování, stravování a pohostinství; Zpracovatelský průmysl) narostl počet aktivních podnikatelů v Ubytování, stravování a pohostinství, a to o 42 %. Tomuto odvětví jednoznačně pomohlo otevření zahrádek. Významně také rostl počet aktivních podnikatelů v oblasti Kulturní, zábavní a rekreační činnosti, o 81 %.

U detailnějších oborů se více než zdvojnásobil počet aktivních podnikatelů v oboru Kadeřnických, kosmetických a podobných činností, o 118 %.

V devátém týdnu rostl také počet hotovostních i bezhotovostních plateb. Podíl bezhotovostních plateb (kartou, mobilním telefonem, hodinkami) na celkovém počtu plateb povyrostl o 3 %. Při srovnání předkovidových dat a dat z devátého týdne, byl v devátém týdnu celkový počet bezhotovostních plateb o 13 % vyšší.

Podíl fiskalizovaných transakcí v devátém týdnu klesnul o 1 %.

.

.

.