• Restaurace se po otevření zahrádek začaly vzpamatovávat. Důkazem je výrazný růst počtu transakcí v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství, a to o 32 %.
  • Ve všech třech hlavních odvětvích (Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel; Ubytování, stravování a pohostinství; Zpracovatelský průmysl) došlo i v desátém týdnu od zavedení karantény, tedy těšně před největším rozvolněním opatření, k mírnému růstu.

Společnost O2 eKasa zpracovala analýzu dat desátého týdne po zavedení opatření souvisejících s koronavirem (16. 5. - 22. 5. 2020). Data byla získána porovnáním s údaji z posledních dvou týdnů před vyhlášením karantény. Analýza se týká podnikatelů, kteří používají řešení O2 eKasa.

"Po rychlém rozjezdu ekonomiky po uvolnění 11. 5. došlo v následujícím týdnu ke zpomalení nárůstu aktivních podnikatelů, i přesto však jejich počet nadále rostl," uvádí Milan Hába, manažer projektu O2 eKasa, a dodává: " Nejvýrazněji rostl počet transakcí v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství, a to o 32 %. Tento růst může být spojen s lepším počasím, díky kterému více lidí vyrazilo na zahrádky restaurací."

Situace se zlepšuje i v dalších oborech, ne jenom v gastronomii. Výrazný nárůst transakcí zaznamenaly detailnější obory, jako je Ubytování, kde došlo k růstu o 83 %, Provozování sportovních zařízení, kde byl nárůst dokonce o 195 % a Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří s nárůstem o 176 %.

Celkový počet bezhotovostních transakcí přes platební terminál vzrostl v desátém týdnu o 7 %. I přes tento růst došlo poprvé od začátku karantény ke snížení podílu bezhotovostních plateb na celkových platbách o 4 %, zatímco celkový počet hotovostních transakcí narostl téměř dvojnásobným tempem o 13 %.

Počet fiskalizovaných transakcí v desátém týdnu klesl o 2 %.

.

.

.