• Část zaměstnanců O2 se vzdala svých nároků na vánoční dárek a prostředky darovala Nadaci O2, která v rámci svého projektu O2 Chytrá škola pomůže připojit děti ze sociálně znevýhodněných rodin zpět do distanční výuky.
  • Školy i mladí do 26 let mohou využít zvýhodněné nabídky tarifů.
  • O2 pomáhá hygienickým stanicím s trasováním. Část svých call center dalo k dispozici státu.

Připojení pro 1 500 sociálně a ekonomicky znevýhodněných dětí k distanční výuce nabízí operátor O2. Ve spolupráci s prověřenými neziskovými organizacemi Women for Women, Člověk v tísni a Česko-digital, které se dlouhodobě zabývají podporou ekonomicky slabých rodin, zajistí O2 internetové připojení tak, aby se děti mohly plnohodnotně zapojit do vzdálené výuky. Připojení pro potřebné nabídne též školám zapojeným v nadačním programu O2 Chytrá škola. K dispozici budou mít neziskové organizace jak mobilní, tak pevné připojení k internetu. Doba trvání této nabídky bude určena dle aktuální epidemiologické situace, minimálně však po dobu následujících třech měsíců.

Zvýhodněná nabídka pro školy

Bez ohledu na stávající situaci operátor již koncem léta na základě zkušeností z jarního uzavření škol, nadačního programu O2 Chytrá škola a dat z letošního výzkumu Český učitel ve světě technologií připravil i speciální nabídku určenou pro školy. Díky ní se mohly vzdělávací instituce už s předstihem připravit na druhou vlnu pandemie a vybavit své žáky kvalitními notebooky a modemy pro připojení prostřednictvím mobilní sítě. Nabídka, která je pro školy stále platná, umožňuje aktivaci mobilního připojení jen ve chvíli, kdy je skutečně potřeba. Školy tak nemusí hradit měsíční paušály.

Tarify nabité daty pro mladé do 26 let

O2 také v září výrazně vylepšilo nabídku tarifů pro zákazníky do 26 let. V tarifech O2 YOU znásobilo datové objemy a mladým lidem nabídlo například tarif s 20 GB dat a neomezeným voláním za 549 korun měsíčně. Do nabídky pro mladé operátor přidal také tarif s neomezeným množstvím dat. Pořízení některého z tarifů pro mladé je podmíněno pouze věkem, zájemce nemusí být studentem.

O2 opět pomůže Vládě ČR

Další aktivitou, kterou operátor O2 spustil v rámci pomoci s bojem proti epidemii Covid, je vyčlenění části zaměstnanců svých call center hygienikům na pomoc s trasováním kontaktů nakažených. "Naši kolegové z call center pomáhají již od pátku a aktuálně dokáží denně provést až tisíc trasovacích hovorů," vysvětluje Tomáš Řezníček, ředitel call center a zákaznické podpory O2.

IT pro děti - jeden z projektů obecně prospěšné společnosti Women for Women, který pomáhá ve spolupráci se základními školami zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku, aby nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání. Projekt je inspirován dalším projektem organizace s názvem Obědy pro děti. Více informací na www.women-for-women.cz/it-pro-deti.