• Zákazníci více žádají rychlý a kvalitní internet. Především díky zájmu o mobilní datové připojení rostl v prvních devíti měsících počet mobilních zákazníků o 6 %.
  • Přesto se mobilní segment stále nezotavil z dopadů jarní sady protiepidemických opatření - za poklesem mobilních výnosů stály především nižší prodeje telefonů a významně slabší roaming.
  • Pokračoval zájem zákazníků o digitální televizi O2 TV, jejichž počet přesáhl na konci září 500 tisíc.
  • Růst výnosů ve fixním segmentu pokračuje.
  • Vzhledem k očekávanému negativnímu vývoji ve zbytku roku pokračovalo vedení O2 ve striktní kontrole provozních i investičních výdajů.
  • K osmiprocentnímu růstu čistého zisku tak zásadní měrou přispěly i provozní úspory.
  • Pro zákazníky využívající internet v přenosných zařízeních nejen pro práci a výuku z domova O2 výrazně navýšilo data ve vylepšených tarifech O2 Data+.

Také ve třetím čtvrtletí roku 2020 se ve finančních výsledcích společnosti O2 Czech Republic nadále projevoval negativní dopad pandemie koronaviru. Kvůli poklesu cestování do a ze zahraničí zůstaly nadále jednou z nejvíce zasažených oblastí výnosy z roamingu. "Přestože jsou telekomunikace vůči dopadu pandemie koronaviru relativně imunní, i u nás se negativně projevují některá protiepidemická opatření," říká Jindřich Fremuth, generální ředitel a předseda představenstva O2 Czech Republic. "Těší mě rostoucí zájem zákazníků o náš internet, televizi i mobilní tarify, které jsou v tuto dobu pro fungování společnosti důležitější než kdy dříve, nicméně ani tento fakt nedokázal kompenzovat negativní vlivy pandemie na naše hospodaření," dodal.

"V první polovině roku jsme kvůli pandemii koronaviru naše interní očekávání nesplnili. Abychom kompenzovali pokles mobilních výnosů a dosáhli růstu čistého zisku, museli jsme přistoupit ke snížení jak provozních, tak investičních výdajů," komentuje výsledky společnosti Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel O2 Czech Republic a pokračuje: "Po skončení první vlny pandemie jsme zaznamenali postupné zlepšení naší finanční výkonnosti, druhá vlna bohužel vede ke zhoršení výhledu pro zbytek roku."

Přehled provozních výsledků

Celkový počet mobilních registrovaných zákazníků v České republice dosáhl na konci září 2020 celkem 5 941 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb byla na úrovni
3 282 tisíc, počet zákazníků mobilních předplacených služeb byl 1 930 tisíc, zatímco počet M2M SIM karet dosáhl 729 tisíc.

Počet zákazníkůněkterého z tarifů služby O2 TV (IPTV a OTT verze), která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 30. září 2020 celkem 503 tisíc včetně zákazníků, kteří využívají měsíční balíčky O2 TV Sport Pack online a O2 TV HBO a Sport Pack.

Počet zákazníků vysokorychlostního internetupřes kabel i pomocí bezdrátové technologie dosáhl ke konci září 2020 celkem 849 tisíc.

K 30. září 2020 dosáhl počet aktivních zákazníků na Slovensku dohromady 2 189 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb byla 1 049 tisíc, zákazníků předplacených služeb bylo 721 tisíc a 419 tisíc využívalo M2M služby.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v prvních devíti měsících 2020 na hodnotu 29 245 mil.Kč, meziročně o 2,2 % více. Hlavními zdroji růstu byly výnosy z O2 TV a mobilních dat.

V České republice se provozní výnosy v prvních třech čtvrtletích zvýšily o 2,7 % a 23 764 mil. Kč. Výnosy v mobilním segmentu poklesly o 0,5 % na 14 880 mil. Kč.

V segmentu pevných linek dosáhly výnosy v prvních devíti měsících úrovně 8 883 mil. Kč, meziročně o 8,6 % více.

Na Slovenskupoklesly celkové provoznívýnosy v prvních devíti měsících 2020 meziročně o 1 % na 5 606 mil. Kč. Podobně jako v České republice stály za tímto poklesem hlavně nižší výnosy z roamingu a prodeje telefonů v době koronakrize.

Konsolidovaný provozní zisk EBITDAdosáhl v prvních třech čtvrtletích 2020 výše 9 863 mil. Kč, zatímco konsolidovaný čistý zisk vzrostl meziročně o 7,7 % na 4 334 mil. Kč.

Finanční ukazatele 9M2020 9M2019 9M20/9M19
Provozní výnosy 29 245 28 615 +2,2 %
- mobilní výnosy v ČR 14 880 14 948 -0,5 %
- fixní výnosy v ČR 8 883 8 183 +8,6 %
- výnosy na Slovensku 5 606 5 665 -1,0 %
Celkové náklady 19 471 19 379 +0,5 %
z toho provozní náklady 5 619 5 700 -1,4 %
EBITDA 9 863 9 318 +5,9 %
EBITDA marže 33,7 % 32,6 % +1,1 p. b.
Čistý zisk 4 334 4 023 +7,7 %