Získání přídělů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz v aktuálně probíhající aukci kmitočtů oznámila společnost O2 Czech Republic. Operátor O2 získal v každém pásmu jeden kmitočtový blok, což mu umožní další rozvoj sítě 5G, kterou do komerčního provozu uvedl na začátku července 2020 jako první v České republice.

Operátor O2 vydražil maximum spektra, na které měl dle podmínek aukce nárok. "Vzhledem k očekávanému rozvoji sítí 5G bychom uvítali významně větší příděl v pásmu 3,5 GHz, než nám regulátor umožnil. Zatímco v Česku můžeme získat v kmitočtovém pásmu 3,4 - 3,8 GHz spektrum o rozsahu 60 MHz, v Evropě je běžný v souladu s rozhodnutím Evropské komise i dvojnásobek," uvádí Václav Zakouřil, člen představenstva O2 a ředitel divize Právní a regulatorní záležitosti. Právě pásmo 3,4 - 3,8 GHz je dle Evropské komise stěžejní pro budování rychlých sítí 5G.