Odpovědný dodavatelský řetězec, využití cirkulární ekonomiky a kyberbezpečnost. To jsou klíčové oblasti nové strategie udržitelnosti (ESG) společnosti O2. Navazuje tak na své dosavadní aktivity nejen z oblasti CSR. Cíle strategie udržitelnosti upřesňuje ve svém historicky prvním ESG reportu.

.

"Smysluplné aktivity zaměřené na udržitelnost jsou pro nás naprostou samozřejmostí již od doby dlouho před příchodem ESG reportingu. V O2 věříme, že udržitelnost není jen redukce uhlíkové stopy. Jde o celkový přístup k byznysu. Proto důležitou aktualizací prochází také naše zásady podnikání, aby odpovídaly současné strategii udržitelnosti," uvádí generální ředitel společnosti O2 Jindřich Fremuth.

Jedním z hlavních cílů ESG strategie společnosti O2 patří odpovědné odpadové hospodářství. Například díky zmenšení plastové části SIM karet. Za rok 2021 tak operátor ušetřil až tři tuny plastu. S tím souvisí i plán O2 zaměřit se na cirkulární ekonomiku jako smysluplný způsob snižování množství odpadu. Kromě toho se věnuje ekologické likvidaci vysloužilých mobilních telefonů a podobných zařízení na svých prodejnách. Zároveň se bude dále zaměřovat na snížení množství generovaného odpadu. Konkrétně tím, že provede obměnu a snížení objemu obalových materiálů u příslušenství pro mobily.

V rámci strategie se operátor zaměří i na svůj dodavatelský řetězec. Konkrétně provede vyhodnocení nových i současných dodavatelů a jejich řešení a přístupu k udržitelnosti tak, aby odpovídali hodnotám a cílům O2.

Další důležitou součástí ESG strategie O2 je kybernetická bezpečnost. Nejen v rámci O2 bezpečnostního dohledového centra, které poskytuje zabezpečení i důležitým subjektům v oblastech kritické infrastruktury. Neméně důležitá je pro O2 podpora dalších projektů z oblasti bezpečnosti na internetu a šíření osvěty i mezi běžnými zákazníky. Akcentuje tak například projekty a inciativy své Nadace O2 jako jsou Bezpečně v síti nebo projekt O2 Chytrá škola.

Další z dlouhodobých projektů společnosti O2 a Nadace O2 je iniciativa Sázej stromy. "Věříme, že ochrana přírody je nutná bez ohledu na vnější regulace nebo nařízení. Již od roku 2019 pomáháme obnovovat české lesy po kůrovcových kalamitách. Celkem jsme vysadili na 30 000 stromů. Jen za letošní rok to bylo 14 000," říká Jindřich Fremuth. Operátor spolu se svou Nadací tak obnovuje nejen poničené lesy, ale vysazuje i nové a plánuje do budoucna zapojit do této aktivity i své partnerské firmy a zákazníky. "Usilujeme o to, aby to, co děláme, dávalo smysl a prospívalo přírodě," dodává Fremuth.

Závazky plynoucí z oblasti ochrany klimatu považuje O2 za jedny ze svých klíčových odpovědností. Proto se zavazuje do roku 2030 snížit své emise o 50 % a postupně zajišťovat nákup čisté energie pro všechny své provozy. Za rok 2021 operátor vykázal snížení scope 2 emisí o 14 %. Dosáhl toho i díky přechodu své pražské centrály na odběr veškeré elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Společnost O2 zmapovala detailně svou uhlíkovou stopu a připravuje plán na další snižování emisí skleníkových plynů v rámci všech svých činností. Zároveň se prostřednictvím mateřské skupiny PPF Telecom Group veřejně zavázala k nastavení krátkodobých celofiremních cílů v oblasti snižování emisí. Cíle jsou v souladu s respektovanou iniciativou SBTi (Science Based Targets Initiative - mapující na globální úrovni přístup firem k udržitelnosti a pomáhá při dosahování jejich cílů snižování uhlíkové stopy). Nadcházejících 12-24 měsíců O2 využije k přípravě zevrubného programu ke snižování emisí skleníkových plynů. Pro zajištění sledování vývoje a možnosti porovnání a zvýšení transparentnosti svých činností také PPF Telecom Group a O2 zahájily reporting přes globální systém CDP.

Aktuální ESG report společnosti O2 popisuje konkrétní aktivity a určuje jasné cíle. "Náš ESG report klade důraz na transparentní pohled na výsledky a jejich otevřenou komunikaci. Díky nim si nastavujeme cíle pro zlepšování oblastí, ve kterých zatím nejsme tak silní," říká Milan Ruttner, který v O2 pracuje na pozici ESG officer.

Report ukazuje přehledně novou ESG strategii O2 členěním jednotlivých aktivit a cílů mezi čtyři základní pilíře - snižování dopadu na životní prostředí, lidé a komunity, technologie pro budoucnost a férové a transparentní podnikání. Obsah je vypracován podle mezinárodní metodiky GRIodpovídající standardům ESG reportingu. Zároveň pracuje s konceptem dle Agendy pro udržitelný rozvoj OSN, jehož součástí jsou tzv. SDGs (neboli Cíle udržitelného rozvoje).