Aktivity zaměřené na udržitelnost povede v O2 Marie Mališková

16. 3. 2022

Ekologické, společensky odpovědné, a především udržitelné podnikání je téma, které se na celém světě stále více diskutuje. O2 Czech Republic se k těmto myšlenkám hlásí už řadu let, nově se mu chce ale věnovat systematicky a důsledně k tomu vztahovat maximum svých aktivit. Posilování společenské odpovědnosti s důrazem na dlouhodobou udržitelnost neboli ESG strategii (ze angl. zkratky Enviromental, Social, Governance) nově v O2 řídí Marie Mališková, která je pověřena zodpovědností za oblast udržitelného podnikání.

O2 bude systematicky posilovat společenskou odpovědnost s důrazem na dlouhodobou udržitelnost neboli ESG strategii.

Spočítat svou uhlíkovou stopu, zaměřit se na monitoring a řízení emisí směrem k uhlíkové neutralitě, podporovat digitalizaci procesů, rozvíjet zaměstnance a talenty, vzdělávat veřejnost v oblastech digitální gramotnosti nebo podnikat s důrazem na etický business i cirkulární ekonomiku. To je jen malý výčet aktivit, kterým se v rámci ESG strategie O2 Czech Republic věnuje a bude dále rozvíjet. "V O2 cítíme, že udržitelnost se stává velmi důležitým tématem jak ve vztahu k dodavatelům, tak i našim odběratelům a zákazníkům. Zároveň bedlivě sledujeme vývoj ve finančním sektoru a sílící požadavky na reportování. Snažíme se tímto krokem držet směr, kterým se firmy na celém světě postupně ubírají, a chceme ukázat, že právě takto vidíme budoucnost podnikání," vysvětluje generální ředitel společnosti O2 Jindřich Fremuth.

V O2 zároveň vzniká ESG komise, která zaručí udržitelnost napříč celou firmou. Lidé z klíčových oblastí se budou těmto otázkám systematicky věnovat. Budou sbírat podněty, možnosti zlepšení nebo připomínky od zaměstnanců v rámci pracoviště a pravidelně je předkládat k projednání. Každý ze zaměstnanců se tak bude přímo podílet na rozvoji ESG strategie a celé společnosti.
Koordinovat a řídit všechny interní i externí aktivity společnosti, které povedou k udržitelnosti a zároveň vyhledávat nové, potenciální příležitosti, bude Marie Mališková, která v O2 působí již od roku 2016 na pozici manažerky CSR a sponzoringu.

"O2 bude pokračovat ve svém poslání přinášet technologie, které zlepšují lidem každodenní život, a v rozvoji svého podnikání udržitelným způsobem. Chceme se stát synonymem pro udržitelné podnikání a naším cílem je, aby nás tak vnímala veřejnost i naši zaměstnanci," vysvětluje manažerka Udržitelného podnikání a sponzoringu O2 Marie Mališková. "Doufáme, že můžeme i dalším společnostem sloužit jako příklad, že udržitelnost lze naplňovat a sledovat v jakémkoli oboru podnikání. Jako technologická firma k tomu máme velmi blízko. Právě technologie totiž pomáhají v řízení klimatu nebo například v boji s civilizačními riziky a jejich předcházení. Navíc, v budoucnu bude právě ESG a naplňování této strategie jedním z kritérií ve výběrových řízeních a důraz na něj budou klást i banky nebo obchodní partneři. Právě na to chceme být připraveni," dodává Mališková.

*Marie Mališková se celou svou profesní kariéru věnuje společenské odpovědnosti firem a rozvíjení tohoto konceptu. V různě velkých lokálních i nadnárodních firmách zaváděla a vedla programy CSR v synergii s korporátní identitou a komunikací. Má zkušenosti také z neziskového sektoru a agenturního prostředí. Vystudovala katedru kulturologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

Data a podklady

Název Velikost
Marie Mališková.JPG

Kontakty

Veronika Zachariášová
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4-Michle
T +420 800 163 342 (800 1 media) | veronika.zachariasova@o2.cz
www.o2.cz

O společnosti O2 Czech Republic
O2 je největším operátorem na českém trhu. Hlasové, internetové a datové služby poskytuje zákazníkům od domácností přes malé a střední firmy až po velké korporace. O2 vždy nabízí ty nejmodernější technologie. V současnosti buduje síť páté generace (5G), kterou jako první spustilo v reálním prostředí. O2 je zároveň největším poskytovatelem internetu pro domácnosti a firmy, který nabízí na 99 % adres. Fixní připojení nejlépe funguje v kombinaci s modemem O2 Smart Box, který O2 vyvinulo ve vlastní režii. Se svou službou O2 TV je největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku. Pro své zákazníky O2 nakoupilo řadu exkluzivních sportovních práv a díky tomu nabízí nejatraktivnější sportovní obsah na českém trhu. Společnost patří k největším hráčům v oblasti hostingových a cloudových služeb, stejně jako v oblasti managed services a ICT. Vzhledem k tomu, že se trendy v telekomunikačním odvětví významně mění, zaměřuje se O2 rovněž na vývoj a nabídku jiných než tradičních telekomunikačních služeb. K nim patří zejména finanční služby jako pojištění zařízení či cestovní pojištění v mobilu.