Nadace O2 slaví dvacet let, během kterých darovala 270 milionů korun

27. 5. 2022
  • 270 milionů korun darovaných na dobročinné projekty
  • přes 38 tisíc proškolených dětí, pedagogů i rodičů v programu O2 Chytrá škola
  • 19 575 vysázených stromů v rámci projektu Sázej stromy.cz
  • 1 483 litrů darované krve

Před dvaceti lety vznikla Nadace O2, která tehdy ještě nesla název Nadace Eurotel. Během dvou dekád se zapojovala do pomoci tam, kde bylo nejvíce potřeba, a celkem na dobročinné projekty darovala 270 milionů korun. Pojďme se podívat, jak se pomoc v průběhu let měnila.

Vzděláváme

Během dvaceti let nadace cílila svou pomoc různými směry. První krůčky vedly především k podpoře nejmladších generací a rozvoji komunit v regionech. A v edukaci mladých lidí stále pokračujeme," popisuje vývoj manažerka Nadace O2 Dominika Herdová, podle které vystihuje Nadaci O2 slogan Vzděláváme, pomáháme, spojujeme.

Už v roce 2005 se nadace pustila do boje proti agresivnímu chování na školách pomocí programu Minimalizace šikany a výsledky hovoří za vše. V zapojených školách se podařilo snížit počet šikanovaných dětí o více než 20 procent. „Náš boj ale ještě neskončil. S rozšiřováním internetu a sociálních sítí nabrala šikana širších rozměrů, přesunula se do online světa. Museli jsme se proto přizpůsobit a změnit způsob pomoci i edukace," podotýká Dominika Herdová.

V roce 2018 tak nadace podpořila osvětovou kampaň Hustá Lída, která prostřednictvím krátkých videí varuje před nástrahami internetu - například právě před kyberšikanou nebo phishingem. O rok později vznikl program O2 Chytrá škola, který si dal za cíl informovat o potenciálních hrozbách online světa. Díky programu se proškolilo více než 38 tisíc dětí, rodičů i pedagogů.

Důležitým milníkem vedoucímu k bezpečnějšímu internetu se stal dokument V síti, u jehož zrodu stálo právě O2 díky svému výzkumu České děti v kybersvětě. O2 Chytrá škola se pak stala hrdým partnerem osvětové kampaně, pomáhala tak otevřít alarmující téma online predátorů.

Nezastavili jsme se, stále vymýšlíme nové způsoby, jak pomáhat. Proto jsme v roce 2021 spustili web Bezpečně v síti.cz, kde prostřednictvím life-stylových článků informujeme širokou veřejnost o aktuálních nebezpečích na internetu, zajímavostech z oblasti technologií i sociálních sítí," popisuje Dominika Herdová a doplňuje: „Na novém webu se můžete dočíst například o novinkách z oblasti internetových podvodů nebo online radikalizace dětí."

Pomáháme

Cílem Nadace O2 je efektivně a smysluplně pomáhat tam, kde je nejvíce třeba. Kromě udílení grantů školám s vizí nebo vytváření osvětových projektů je nadace i partnerem mnoha neziskových organizací. „Naše partnerství s Linkou bezpečí vzniklo dokonce již před 26 lety a stále pokračuje. Úzce spolupracujeme také s organizací Člověk v tísni, které jsme díky zaměstnanecké sbírce a divákům O2 TV Sport společně poslali na podporu Ukrajiny více než pět a půl milionů korun," popisuje úspěšnou zaměstnaneckou sbírku Dominika Herdová.

Pomoc před válkou prchajícím Ukrajincům vyzdvihuje i předseda správní rady Nadace O2 Hany Farghali: „Jsem pyšný, jak rychle jsme při vypuknutí konfliktu dokázali pomoc zrealizovat. Ukrajinským rodinám jsme rozdali desetitisíce přednabitých SIM karet, díky kterým zůstaly v kontaktu se svými příbuznými a přáteli," a dodává: „Neváhali jsme. Za pochodu jsme vymýšleli nápady, jak prchajícím lidem pomoct, a rovnou je uskutečňovali. A i o tom práce v Nadaci O2 je."

Nadace je partnery například organizací Fóra Dárců, Dětského krizového centra, Tichého světa a mnoha dalších.

Spojujeme

Již od vzniku nadace se do nefinanční pomoci zapojují i zaměstnanci O2. Z počátku prostřednictvím projektu Zaměstnanci pomáhají pořádali dobrovolníci zábavný program pro děti z dětských domovů. Nyní mohou zaměstnanci O2 vyjet na Teambuldingy pro dobrou věc i víkendové akce, při kterých v rámci projektu Sázej stromy.cz vysadili více než 19 tisíc stromů. „Sázení stromů je jedna z udržitelných aktivit, jak společnost O2 i její zaměstnanci podporují cestu ke zdravější planetě," říká Hany Farghali.

Každé tři měsíce mohou zaměstnanci také darovat krev přímo v pražském sídle společnosti O2. „Darování krve zabere jen pár minut, ale může zachránit životy. Je to jednoduchá a oblíbená forma pomoci, kterou zaměstnanci v naší společnosti rádi využívají," říká Hany Farghali, který se mimo to přihlásil i do dobrovolnického programu Dárcovství kostní dřeně. Celkem zaměstnanci darovali 1 483 litrů krve, což by stačilo na kompletní výměnu této tekutiny přibližně 300 lidem.

Nadace O2 pomáhá již dvacet let a i nadále se zavazuje nabídnout pomocnou ruku tam, kde je jí třeba. „Děkujeme, že s námi pomáháte pomáhat," uzavírá Hany Farghali se slovy díků všem zaměstnancům i partnerům nadace.

Kontakty
Kateřina Neumannová
Tiskové oddělení O2
katerina.neumannova@o2.cz
tel: 800 163 342 (800 1 media)

O společnosti O2 Czech Republic
O2 je největším operátorem na českém trhu. Hlasové, internetové a datové služby poskytuje zákazníkům od domácností přes malé a střední firmy až po velké korporace. O2 vždy nabízí ty nejmodernější technologie. V současnosti buduje síť páté generace (5G), kterou jako první spustilo v reálním prostředí. O2 je zároveň největším poskytovatelem internetu pro domácnosti a firmy, který nabízí na 99 % adres. Fixní připojení nejlépe funguje v kombinaci s modemem O2 Smart Box, který O2 vyvinulo ve vlastní režii. Se svou službou O2 TV je největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku. Pro své zákazníky O2 nakoupilo řadu exkluzivních sportovních práv a díky tomu nabízí nejatraktivnější sportovní obsah na českém trhu. Společnost patří k největším hráčům v oblasti hostingových a cloudových služeb, stejně jako v oblasti managed services a ICT. Vzhledem k tomu, že se trendy v telekomunikačním odvětví významně mění, zaměřuje se O2 rovněž na vývoj a nabídku jiných než tradičních telekomunikačních služeb. K nim patří zejména finanční služby jako pojištění zařízení či cestovní pojištění v mobilu.