V současné době ve spolupráci s bezpečnostním týmem CSIRT.CZ intenzivně řešíme falešný e-mail, který se snaží působit jako vyúčtování za služby O2. Předmět zprávy ("Moje O2"), období vyúčtování (14.9. - 13.10.) a variabilní symbol začínající trojčíslím 127 a končící trojčíslím 841 jsou prozatím vždy shodné, číslo účtu příjemce a údajná dlužná částka se odlišují, jedná se o částky ve výši kolem 200 korun, zatím vždy s 01 haléři. E-mailová adresa, ze které je spam zasílán, je totožná s oficiální adresou společnosti.

E-mail s falešným vyúčtováním obsahuje přílohu, ve které je spustitelný soubor ve formátu .zip, což ho jasně odlišuje od skutečného vyúčtování, které obsahuje fakturu ve formátu PDF.

Jak poznat falešné vyúčtování?

 • Příloha: spustitelný soubor ve formátu .zip
 • Období vyúčtování: 14.9. - 13.10.
 • Variabilní symbol: první trojčíslí 127, poslední trojčíslí 841
 • Předmět zprávy: Moje O2
 • Částka: okolo 200 korun, vždy s 01 haléřem (např. 205, 01 Kč)

Podvodné e-maily uvádějí různá čísla účtů pro příjem platby. Pokud je ve vyúčtování jiné číslo účtu, než níže uvedené příjmové účty O2, vyzýváme zákazníky, aby na falešnou výzvu nereagovali, neotevírali přílohu a e-mail raději ihned smazali.

Příjmové účty pro platbu převodem za služby mobilní i pevné sítě

Komerční banka 27-4908440207/0100
UniCredit bank 500114004/2700
ČSOB 6007-0700103393/0300
Citibank 2003521409/2600
Česká spořitelna 55566642/0800

Příjmové účty pro platbu poštovní poukázkou a inkasem

  Služby mobilní sítě Služby pevné sítě
Poštovní poukázka 500114004/2700 27-4908440207/0100
Inkaso 500114004/2700 6007-0700103393/0300

Případnou výši neuhrazeného vyúčtování za služby je možné ověřit v online samoobsluze Moje O2. Nejbezpečnějším způsobem, jak hradit vyúčtování, je platba inkasem, proto zákazníkům doporučujeme, aby si nastavili tento způsob platby.

Jak nastavit platbu inkasem?

 • Požádejte banku o otevření svého účtu pro inkasní platbu ve prospěch účtu O2:
  6007-0700103393/0300 (ČSOB) pro platbu za služby pevné sítě
  500114004/2700 (Unicredit bank) pro platbu za mobilní služby
 • Nastavte si limit tak, aby pokrýval vaši očekávanou měsíční útratu i s určitou rezervou.
 • Kontaktujte Centrum péče o zákazníky na lince 800 02 02 02 a požádejte o zavedení platby inkasem.
 • Vaše vyúčtování bude poprvé uhrazeno inkasem, pokud o inkasní platbu požádáte nejpozději 7 pracovních dnů před koncem příslušného zúčtovacího období. Částka bude z vašeho bankovního účtu zaplacena v období od vystavení vyúčtování do data jeho splatnosti.