Operátor O2 dnes oznámil své provozní a finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2015. Díky zlepšujícímu se trendu ve spotřebě zákazníků, růstu datových výnosů v mobilním segmentu i solidním výsledkům na Slovensku se podařilo vykázat takové výsledky, které předčily očekávání analytiků.

 „Na našich výsledcích se podílely všechny divize a segmenty, a to nejen díky řadě úspor a zefektivnění, ale také díky mnoha zjednodušujícím a prorůstovým aktivitám. Věřím, že jsme v mnoha oblastech nastartovali pozitivní trend,“ zhodnotil první kvartál Tomáš Budník, generální ředitel O2 Czech Republic.

Celkové konsolidované provozní výnosy O2 se meziročně zvýšily o 3,7 % na 11,2 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy EBITDA meziročně vzrostl o 25,6 %.  Čistý zisk dosáhl výše 1,2 mld. Kč a vykázal tak růst o 106,1 %. O2 Slovakia nadále udržuje růstový trend a zvyšuje tak svůj podíl na finančních výsledcích skupiny.

 

Přehled provozních výsledků

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 31. březnu 2015 výše 5 013 tisíc, počet zákazníků smluvních služeb se meziročně zvýšil o 1 % na 3 269 tisíc. V prvním čtvrtletí byli navíc tarifní zákazníci vůči O2 velmi loajální, průměrná měsíční míra odchodu (churn) činila 1,2 %. V oblasti předplacených služeb došlo k meziročnímu poklesu o 4,7 % na 1 744 tisíc zákazníků

S neomezenými tarify roste i nadále objem volání. Celkový mobilní hlasový provoz generovaný zákazníky O2 se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 2,1 % na 2 876 milionů minut.

I nadále stoupá počet zákazníků, kteří preferují chytré telefony. Dokládají to i prodejní statistiky O2, ze kterých vyplývá, že přes 75 % prodaných telefonů spadá do kategorie smartphone. Jejich podíl v síti O2 se tak meziročně zvýšil o dalších 8 procentních bodů na 41,6 %, přičemž každý pátý z nich podporujeLTE.

Díky rozvoji vysokorychlostní mobilní sítě rostl i zájem o internet v mobilu. K 31. březnu 2015 jej používalo již téměř 1,4 milionu zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 14,3 %. Výnosy z mobilních datových služeb tak meziročně stouply o 6,1 %.

V oblasti fixních služeb zaznamenala společnost O2 solidní provozní i finanční výsledky. Pevný internet od O2 mělo na konci prvního čtvrtletí zavedeno 931 tisíc domácností, což představuje meziroční nárůst o 13 tisíc.  Jen za první tři měsíce roku 2015 jich přibylo 8 tisíc. Technologii VDSL přitom využívá téměř polovina všech zákazníků. Do konce roku 2016 plánuje společnost vybudovat přes 900 předsunutých DSLAMů, které zajistí další rozšíření vysokorychlostního internetu. Maximální rychlosti poblíž ústředen pak může až zdvojnásobit tzv. vectoring, který O2 právě testuje a brzy chystá jeho nasazení.

Počet zákazníků digitální televize O2 TV dosáhl počtu 188 tisíc a meziročně tak stoupl o 15,5 %. Služba O2TV Go, která umožňuje díky stejnojmenné aplikaci sledovat televizní vysílání na mobilních zařízeních, eviduje už na 300 tisíc stažení. Počet zákazníků, kteří sledují svůj oblíbený pořad mimo klasickou televizi, tak neustále roste.

 

Přehled finančních výsledků

  Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v prvním čtvrtletí výše 11 160 mil. Kč, meziročně o 3,7 % více.  Provozní výnosy v segmentu pevných linek meziročně vzrostly o 3,2 % na 4 916 mil. Kč a vykázaly stabilní vývoj trendu ve srovnání s předchozím obdobím. V mobilním segmentu se provozní výnosy zvýšily o 0,4 % na 4 732 mil. Kč.

Provozní zisk před odpisy EBITDA vzrostl meziročně o 26,5 % na 4 332 mil. Kč. EBITDA marže dosáhla 38,8 %, meziročně o 6,8 procentního bodu více.

Konsolidované investice dosáhly v roce v prvním čtvrtletí výše 771 mil. Kč.

 

O2 Slovakia zůstává jednou z klíčových růstových oblastí skupiny. V prvním čtvrtletí se tak výnosy na Slovensku podílely 15 % na celkových výsledcích skupiny.  Celkový počet zákazníků na Slovensku dosáhl 1 702 tisíc a vykázal tak meziroční růst o 7,7 %. Celkové provozní výnosy dosáhly úrovně58,2 mil. EUR. Provozní zisk EBITDA vzrostl meziročně o 20,5 % na 19,6 mil. EUR.


KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE

Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazatele

Q1 2015

Q1 2014

Meziroční změna

Provozní výnosy

11 160 mil. Kč

10 764 mil. Kč

+ 3,7 %

Celkové provozní náklady

6 765 mil. Kč

7 120 mil. Kč

- 5,0 %

EBITDA

4 332 mil. Kč

3 448 mil. Kč

+ 25,6 %

EBITDA marže

38,8 %

32,0 %

+ 6,8 p.b.

Provozní ukazatele - Česká republika

Počet zákazníků mobilních služeb

Q1 2015

Q1 2014

Meziroční změna

Tarifní zákazníci

3 269 tis.

3 236 tis.

+ 1 %

Zákazníci s předplacenou kartou

1 744 tis.

1 830 tis

- 4,7 %

Celkem

5 013 tis.

5 065 tis.

- 1 %

 

 

Chytré telefony

Q1 2015

Q1 2014

Meziroční změna

Podíl chytrých telefonů v síti O2

41,6 %

33,6 %

+ 8 p.b.